Slik påvirker koronakrisen næringslivet nå

- Det er langt mellom de med panikk

- Vi har aldri før hatt så mange henvendelser fra bedrifter som denne sommeren, sier Stian Fjeldstad Eriksen i DNB.

KORONA-EFFEKT: - Bedrifter tar opp lån for å investere i nye prosjekter eller gjøre endringer, sier Stian Fjeldstad Eriksen. Foto: Ellen Dokk Holm
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 24. aug 2020
Artikkelen er flere år gammel

Eriksen forteller at nyoppstartede bedrifter ønsker oppstartslån, og etablerte bedrifter tar opp lån for å investere i nye prosjekter eller gjøre endringer i bedriften for å treffe markedet bedre. 

Eriksen leder finansieringsteamet på DNBs bedriftssenter.

- Vi opplever at en del bedriftseiere ikke har tatt ordentlig ferie. Mange som tar kontakt har tenkt grundig igjennom hva de nå skal gjøre med bedriften sin. Koronapandemien har påvirket bedriftene i stor grad, sier Eriksen.

Flere bedrifter kjøper eiendom som et investeringsobjekt
Stian Fjeldstad Eriksen

Transport og eiendom

Da koronakrisen slo inn over landet fikk mange bedriftsledere panikk. De ble handlingslammet, forteller banksjefen.

- Nå er det langt mellom de med panikk, og de fleste har planlagt et godt stykke framover og de gjør gode grep. 

En del bedriftseiere har ikke tatt ordentlig ferie
Stian Fjeldstad Eriksen

DNB får inn mange søknader fra bedrifter knyttet til transport. Eriksen forteller at dette er en bransje der aktiviteten har økt de siste månedene. I tillegg er det stor investeringsvilje i eiendom blant bedrifter.

- Flere bedrifter kjøper eiendom som et investeringsobjekt, eller de kombinerer det med utleie. Leiligheter kjøpes for utleie til privatpersoner og næringseiendom kjøpes for å leies ut til bedrifter, forteller Eriksen.

Få lånesøknader fra detaljhandelen

Små butikker er den bransjen banksjefen hører minst fra for tiden.

- Det er langt færre finansieringssøknader fra detaljhandelen enn det pleier å være. Dette er en bransje der noen sliter, samtidig som det går veldig bra for andre.

Turisme-bransjen ser ut til å ha klart seg bra.

- Vi får få spørsmål om avdragsutsettelser fra turisme-bedriftene, og det er et godt tegn. Tidlig i mars var dette bransjen som kanskje trengte mest hjelp, men dette endret seg i juni og juli. Men, vi er veldig spente på hvordan det vil gå for denne bransjen utover høsten dersom flertallet av de utenlandske turistene holder seg borte. Ferierende nordmenn har bidratt godt til turistbedriftene denne sommeren. 

Optimisme hos oppstartsselskapene

DNBs oppstartsloser har hatt mange henvendelser gjennom sommeren.

- Vi ser at det faktisk er litt optimisme. Mange ønsker å starte sin egen bedrift, og de ønsker å få hjelp til å finansiere oppstarten. Oppstartslosene har hjulpet med å etablere enkeltpersonforetak og aksjeselskap gjennom hele sommeren, forteller Eriksen.

Få søker lån med statsgaranti

I våres ble det etablert statsgarantier slik at levedyktige bedrifter kan få likviditetshjelp når de rammes av inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.

- Vi får relativt få søknader på statsgarantilånet. I 80 prosent av lånesøknadene søkes det om vanlige nedbetalingslån. Kun 20 prosent av bedriftene ønsker altså «koranalånet», sier Eriksen.

Årsaken til at få søker statsgarantilånet er at mye har normalisert seg noe, i hvert fall midlertidig, og at bedriftene nå har andre finansieringsbehov.

- Koronalånet var i første omgang ment til å hjelpe bedrifter med et akutt likviditetsbehov og det kan virke som at dette kravet derfor gjør at flere bedrifter søker om et vanlig lån, som i større grad også kan benyttes til nye investeringer, avslutter han.