Årets Ringvirkningerbedrift:

-Jeg kan ikke hekle eller sy, men jeg kan lage diner

Linda har virkelig truffet en nerve hos kundene sine, med en veikro litt utenom det vanlige.

TATT HELT AV: -Det tok helt av, svarer Linda på spørsmål om hvordan tilbakemeldingene har vært etter at hun mottok prisen. Foto: Midtsiden.no
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 12. feb 2021
Artikkelen er flere år gammel

Er-An Veikro utenfor Bergen, er èn av to bedrifter som har blitt kåret til Årets Ringvirkningerbedrift av DNB. Med sitt amerikanske diner-konsept, jukeboks og en ekte amerikansk skolebuss, er det ikke tvil om at Er-An legges merke til av mange. 

-Tenk at gjestene, i en tid der jeg føler jeg bare går rundt og kjefter og passer på smittevern, har nominert, stemt og skrevet så mye fint at vi får denne prisen, sier restauranteier og driver Linda Andersen.

Lurer du på hva din bedrift eller en annen bedrift bidrar med? Sjekk her.

Se hvor overrasket Linda ble da hun mottok prisen på jobb:

Fascinasjon for Amerika

Linda har alltid vært glad i Elvis, og ville derfor ha en kro som var Elvis-inspirert med god stemning og musikk.

- Det går ikke en dag uten at jeg spiller Elvis, sier hun og ler.

Men hvordan havnet en amerikansk skolebuss som en del av inventaret, og hvorfor diner-konseptet?

- Jeg ville skape noe annerledes, og noe som ikke fantes her fra før, forklarer Linda.

Dermed dro hun til USA for å få inspirasjon.

- Jeg la merke til at det var på dineren alle møttes. Det er et konsept som favner om hele familien, der alle finner noe de har lyst på, og et sted man kan ta seg en kjapp matbit, eller komme for å være lenge, sier hun.

Det går ikke en dag uten at jeg spiller Elvis
Linda Andersen
ELSKER ELVIS: Linda har alltid elsket Elvis, og sier hun hører på låtene hans hver eneste dag. Foto: Midtsiden.no

Fraktet buss fra USA

Det var ikke bare inspirasjon Linda fant over dammen. Hun fant også en amerikansk skolebuss på en parkeringsplass, som hun bestemte seg for å få fraktet hjem til Norge.

- Bussen ble fraktet med båt til Bergen. Det var skikkelig stas. Da feiret vi med bobler og musikk, sier hun stolt.

Og bussen gjorde stor suksess. Er-An har hatt fulle dager med bookinger, og har hatt mange kjente fjes innom som du kan se på «Wall of fame»-siden. De får stadig reservasjoner i forbindelse med små og store festligheter, til og med bryllup.

Men ikke det siste året.

4 JULI: Hvert år feirer Er-An Amerikas nasjonaldag med biler, trucker og motosykler som kjører i kortesje gjennom bygda. Foto: Midtsiden.no

Et krevende år

- Koronapandemien har vært en enorm utfordring, sier Linda.

I tillegg til det økonomiske aspektet ved krisen, synes Linda at det har vært utfordrende å måtte passe på at kundene følger restriksjoner til enhver tid.

Jeg har aldri hatt en så stor utfordring noensinne
Linda Andersen

Men Linda lar seg ikke knekke.

- Jeg har aldri hatt en så stor utfordring noensinne. Det er tøft å se på alt du har bygd opp, bare faller sammen. Men vi har forhåpentligvis kommet oss gjennom det verste. Vi ser lyset i tunnelen, sier hun.

Prisen gir også ekstra motivasjon i en vanskelig tid.

- En slik oppmerksomhet fra gjestene gir oss mot til å stå på videre.

Jeg liker å skape ting. Jeg kan ikke hekle eller sy, men jeg kan lage diner
Linda Andersen

Liker å skape ting

Linda tror personligheten hennes er noe av grunnen til at hun har endt opp som eier og driver av Er-An.

- Jeg liker å skape ting. Jeg kan ikke hekle eller sy, men jeg kan lage diner, sier hun og ler. 

Restauranteieren synes det er viktig at man tør å satse, og prøve ut nye ting. Om man har lyst til å starte en bedrift, er Linda sine beste råd:

- Bestem deg for hva du ønsker å skape, lag en strategi og jobb for den uansett. Finn folk som vil være på teamet ditt, og vær ekstremt nøye i alt du skal gjøre, sier hun.

Og sist men ikke minst:

- Ikke gi deg! Det er det viktigste.

NAVNET TIL OLDEFAR: Kroa er oppkalt etter oldefaren, Erling Andersen. Han eide et bilverksted med samme navn, og siden har plassen hatt navnet Er-An. Foto: Midtsiden.no

Bidrar til lokalsamfunnet

Er-An Veikro bidrar med 2,7 millioner kroner til samfunnet i løpet av ett år. Dette tilsvarer: fire barnehageplasser, åtte tilskudd til drift av fotballbaner, fem skoleplasser i grunnskolen, 1348 tannlegebesøk, to arbeidsplasser hos andre bedrifter og hele 5,9 millioner kroner i lokal kjøpekraft.

Restauranteieren synes det er fint at DNB har fokus på hva lokale bedrifter betyr for lokalbefolkningen.

- Det er jo ikke noe jeg tenker over i hverdagen, så utrolig stas å få den påminnelsen. Samtidig gjør det meg og resten av bedriften mer bevisst på ringvirkningene vi skaper, sier hun.

Lurer du på hva din bedrift eller en annen bedrift bidrar med? Sjekk her.

HA DET BRA PÅ JOBB: - Du får ikke personalet til å yte hvis de ikke trives, sier Linda som er opptatt av at medarbeiderne har det bra på jobb. Foto: Midtsiden.no

Viktig å støtte opp om bedrifter

Marianne Wik Sætre, banksjef for DNB Bergen, er imponert over hva Er-An Veikro har fått til.

- Ringvirkningene fra små og store bedrifter i Norge er enorme. Halvparten av inntektene til statsbudsjettet kommer fra disse bedriftene, og de sysselsetter hele 70 prosent av alle som er i arbeid, sier Wik Sætre.

VIKTIG FOR VELFERDSSTATEN: Wik Sætre mener lokale bedrifter er viktige for velferdsstaten vår. Foto: Britt Embry

Sætre mener det er viktig å støtte dagens og morgendagens bedrifter fordi de er ekstremt viktige for at vi skal kunne opprettholde velferdssamfunnet vårt.

-Er-An Veikro er en av to verdige vinnere som bidrar i sitt lokalsamfunn, og som har blitt heiet fram av fornøyde kunder. Vi gratulerer Er-An så mye med prisen, det er vel fortjent. Som osing selv, synes jeg dette er litt ekstra stas, sier Wik Sætre.

Ringvirkninger

DNBs ringvirkningskalkulator viser «fotavtrykket» til private bedrifter i Norge. Den viser hvordan store og små bedrifter skaper ringvirkninger utover verdikjede og økonomien, samt bidrar til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge (samfunnsbidrag). Samfunnsbidraget synliggjør positive økonomiske effekter fra en bedrift på sysselsetting, skatter og avgifter, kjøpekraft, underleverandører og resten av økonomien ved hjelp av en generisk ringvirkningsmodell – Wider Economic Impact Model (WEI-modell).

Modellen er utarbeidet av samfunnsøkonomer hos NyAnalyse og bygger på nøkkeltall fra nasjonalregnskapet, årsregnskapet til private bedrifter, kryssløpet til Statistisk sentralbyrå og relevante skatte- og avgiftssatser (2019).

Ringvirkningskalkulatoren synliggjør samfunnsbidraget fra en bedrift og deres ansatte utløst av egen aktivitet, og indirekte gjennom etterspørsel etter varer og tjenester fra norske underleverandører og øvrig verdikjede. Vi avgrenser til den delen av aktiviteten som befinner seg i Norge korrigert for import av varer og tjenester fra utlandet.

Samlet gir denne aktiviteten verdiskaping i mange ledd med påfølgende skatter og avgifter til stat og kommune. Dette er offentlige inntekter som i neste runde benyttes til å finansiere mange ulike velferdsgoder. Vi har derfor som illustrasjon sett på hva dette skattebidraget kan finansiere av lærere eller sykepleiere med videre i ett enkelt budsjettår.

Om direkte og indirekte virkninger fra bedriftene

Å starte en bedrift gir fantastiske ringvirkninger i form av direkte og indirekte verdiskaping. Bedriftene bidrar ikke bare direkte med skatter og avgifter, men også med en ringvirkningseffekt gjennom deres innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører.

Med direkte virkninger mener vi omsetning, kjøp av varer og tjenester, verdiskaping, arbeidsplasser, merverdiavgift og skatter innbetalt til stat og kommune fra bedriften (selskapsskatt) og de ansatte (personskatt).

Covid-19 og påvirkning på ringvirkningene til bedriftene

Tallene vi har brukt i ringvirkningskalkulatoren er basert på regnskapstall for 2019. Derfor vil man ikke se noen utslag for hvordan covid-19 har påvirket ringvirkningene til bedriftene. Regnskapstallene for 2020 kommer først i oktober 2021. Da vil vi kunne se hvilken effekt årets pandemi fikk på samfunnet rundt oss mer nøyaktig.