#havgapet

Moderne seilskip gjør skipsfarten grønnere

- Med rotorseilene reduserer vi våre utslipp med 25 prosent, sier Ole Sævild, administrerende direktør i Sea-Cargo.

VINDEN DRIVER SKIPET FREMOVER: - Det er en fantastisk teknologi, energien vi bruker er 100 prosent fornybar og ren, sier Ole Sævild i Sea-Cargo. Foto: Sea-Cargo
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 22. jun 2021
Artikkelen er flere år gammel

Siden i vinter har SC Connector fra Sea-Cargo fraktet varer langs norskekysten med rotorseil. Rotorseilene er to sylindere som roterer, og de er 35 meter høye og 5 meter i diameter.

- Vinden driver skipet framover, og vi har redusert drivstofforbruk og CO₂-utslipp med 25 prosent, sier Sævild.

Det må være noen «first movers»
Ole Sævild

- På noen strekninger kombinerer vi seilene med elektrisk kraft fra batterier, og med gunstige vindforhold kan vi seile uten bruk av motor. Som en kombinasjon er det en helt fantastisk løsning, sier Sævild.

Kommer til å bli et vanlig syn

Direktøren forteller at de nå gjør mange erfaringer med seilene, og at de foreløpige resultatene er meget gode.

- Allerede nå ser vi at vi skal ha rotorseil på alle skipene vi skal ha i trafikk. Det er en fantastisk teknologi, energien vi bruker er 100 prosent fornybar og ren, sier Sævild.

Rotorvind er ideelt i Nordsjøen
Ole Sævild

Det er kun noen få andre rederier i andre land som har tatt i bruk rotorseil, men ikke i den skala som Sea-Cargo har gjort.

- Vi tror at energi fra rotorseil er en form for tilleggsenergi som kommer til å ta av, og det kommer til å bli et vanlig syn langs norske-kysten og i Nordsjøen. Rotorvindkraft er ideelt i Nordsjøen, for det er et av de tøffeste havområdene vi har på kloden med mye vind.

LEGGER NED SEILENE: For å komme under broen i Karmsundet mellom Karmøy og Haugesund legges rotorseilene ned. Foto: Sea-Cargo

- Noen må være «first movers»

Sea-Cargo merker at deres kunder etterspør grønnest mulig frakt.

- Våre kunder har sine egne karbonregnskap. For oss er det utrolig viktig å delta i denne utviklingen, det må være noen «first movers», sier Sævild.

Allerede nå ser vi at vi skal ha rotorseil på alle skipene vi skal ha i trafikk
Ole Sævild

Når man bygger et nytt skip beregner rederiet at det skal vare i 30 år.

- Det er veldig komplekst for utviklingen går nå raskt. Tar du en feil beslutning kan det slå ut negativt på mange måter. Sammen med industrien og kundene, vil vi ta steg for steg, sier han.

"FIRST MOVERS": - Våre kunder har sine egne karbonregnskap. For oss er det utrolig viktig å delta i denne utviklingen, sier OIe Sævild i Sea-Cargo. Foto: Sea-Cargo

Samarbeidsprosjekter

DNB er hovedbankforbindelse for Seatrans Group som eier Sea-Cargo, og har tilrettelagt finanseringen av rotorseilene.

- Seatrans-gruppen ligger langt fremme ved å utvikle og prøve ny teknologi for å redusere CO2-utslippene. Generelt fokuserer våre shipping-kunder veldig mye på effektiv drift, ut fra både et miljøhensyn og for å redusere kostnadene, sier Knut Voraa, som leder DNB Ocean Industries i Bergen.

Det er en veldig spennende periode vi er inne i med stort fokus på å utvikle mer energieffektive løsninger
Jan Ole Huseby

Voraa forteller at mange nye prosjekter i den grønne omstillingen finansieres av Giek, Eksportkreditt, Innovasjon Norge og Enova.

- Det blir samarbeidsprosjekt sammen med statlige institusjoner, der vi har dialogen med kundene og initierer dette. De statlige institusjonene er med for å støtte og redusere risikoen ved at de stiller garantier, sier han.

SAMARBEIDSPARTNER: - Vi har kontinuerlig dialog med kundene for å forstå deres utfordringer, behov og hvordan de tilpasser seg, sier Jan Ole Huseby. Foto: Stig B. Fiksdal

Kontiunerlig dialog 

I tillegg til energi fra vind, ser skipsindustrien på alternative energikilder som hydrogen og ammoniakk.

- Det er en veldig spennende periode vi er inne i med stort fokus på å utvikle mer energieffektive løsninger. Samtidig skaper det selvfølgelig usikkerhet for det er vanskelig å vite hva som blir de mest konkurransedyktige løsningene, sier Jan Ole Huseby, leder av Ocean Industries i DNB.

Huseby forteller at DNB er tett på utviklingen i bransjen.

- Vi har kontinuerlig dialog med kundene som er viktig for å forstå deres utfordringer, behov og hvordan de tilpasser seg. Vår oppgave er å være en god samarbeidspartner og rådgiver, og vite hvilke finansieringsmuligheter som er tilgjengelige for de ulike prosjektene, sier han.

Vår oppgave er å vite hvilke finansieringsmuligheter som er tilgjengelige
Jan Ole Huseby
Rotorvind

Rotorvind-løsningen om bord på SC Connector er en modernisert versjon av Flettnerrotoren. Det er en roterende sylinder som benytter Magnus-effekten for å produsere fremdrift fra vind. Med batteripakke fra Norwegian Electric Systems unngås bruk av hjelpemotorer under seil og ved landligge, som betyr at skipet da vil være 100 prosent utslippsfritt.

Se video fra Sea-Cargo som viser hvordan rotorvind skaper fremdrift.