DNB Regnskap

Ny skattemelding for enkeltpersonforetak

- Alle enkeltpersonforetak kan enkelt levere skattemelding og årsoppgjør via DNB Regnskap.

ENKELT: - Dersom du bruker regnskapssystemet DNB Regnskap har det blitt veldig enkelt å levere skattemeldingen korrekt, sier Inger Broberg Lodding. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 28. feb 2023
Artikkelen er flere år gammel

Fra og med inntektsåret 2021 kunne enkeltpersonforetak levere ny skattemelding via et regnskaps- og / eller årsoppgjørssystem.

– Dersom du bruker regnskapssystemet DNB Regnskap har det blitt veldig enkelt å levere skattemeldingen korrekt, sier Inger Broberg Lodding, leder for DNB Regnskap.

Anbefalt å bruke et regnskaps- eller årsoppgjørssystem 

Lodding forteller at det ikke er pålagt for alle enkeltpersonforetak, men Skatteetaten anbefaler sterkt å bruke et regnskaps- eller årsoppgjørssystem når skattemeldingen skal leveres. 

– Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet, sier Lodding. 

Alle enkeltpersonforetak skal bruke ny skattemelding for inntektsåret 2022

For inntektsåret 2022 gjøres endringer i skattemeldingen, det som Skatteetaten kaller «ny løsning». Den «nye løsningen» innebærer blant annet at:

  • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.

  • Næringsspesifikasjonen får en ny struktur og opplysninger som naturlig hører sammen er samlet. 

Husk at fristen for innlevering av skattemeldingen til Skatteetaten er 31.05. Du kan søke om 30 dagers utsettelse via Altinn: Altinn - Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for formues- og inntektsskatt - næringsdrivende

 

Dette er nytt
  • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.

  • Næringsspesifikasjonen får en ny struktur og opplysninger som naturlig hører sammen er samlet.

  • De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt format. Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som støtter innsending av skattemelding. Næringsrapport skatt kan ikke brukes fra 2022 (inntektsår 2021).

  • Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) kan velge om de vil levere skattemelding og næringsspesifikasjon på skatteetaten.no eller fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det er noen unntak til dette, for eksempel de som har regnskapsplikt, revisjonsplikt eller krever fradrag for forskning og utvikling som må levere fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det kan i mange tilfeller være lurt å levere via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

  • Så langt det er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen de allerede har. På den måten slipper næringsdrivende å sende inn samme informasjon flere ganger.

  • En ny valideringstjeneste gir umiddelbar tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending.

  • Innsending av skattemelding fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil være tettere integrert mot Skatteetatens systemer og vil gi direkte tilbakemeldinger på kvalitet og innhold.

Les mer hos Skatteetaten her. Kilde: Skatteetaten.no