Selvstendig næringsdrivende? Slik kan du spare til din pensjon

Som selvstendig næringsdrivende kan du spare inntil 7 prosent av lønnen din og få flere tusen kroner i skattefradrag. Se hva dette kan bety for deg.

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE?: - Er du godt etablert og har gode og stabile inntekter er pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende noe å vurdere, sier Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 03. mar 2020
Artikkelen er flere år gammel

Som selvstendig næringsdrivende kan du innbetale og fradragsføre inntil 7 prosent av personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G (99.858 – 1.198.296 kroner) hvert år.

- Dette er en pensjonssparing som blir mer lønnsom jo mer du tjener. Dette fordi du får et skattefradrag på det beløpet du sparer som er lik marginalskatten, sier Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert.

Så mye skattereduksjon kan du få

- Er du godt etablert og har gode og stabile inntekter er pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende absolutt noe å vurdere, forteller Revheim.

Her ser du eksempler ut fra hvor mye du tjener, hvor mye du kan få i skattefradrag og hva du reelt sett betaler for sparingen:

Foto: Ellen Dokk Holm

Hvem passer denne pensjonssparingen for?

Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende passer best for dem som har en lønn på 7,1 G eller høyere, dvs. 708.992 kroner eller høyere.

- Med en lønn over 708.992 kroner får du full uttelling både i Folketrygden og via denne spareordningen. I Folketrygden spares nemlig 18,1% av lønnen din uten at du trenger å gjøre noe som helst, sier Revheim.

Har du lønn under 7,1 G og sparer i dette spareproduktet vil du redusere lønnsgrunnlaget Folketrygden benytter, og på den måten oppleve å få lavere pensjonsopptjening derfra.

- Her kan IPS (Individuell Pensjonssparing) være et godt alternativ, ettersom denne pensjonssparingen gir et fradrag i alminnelig inntekt, uten å redusere grunnlaget for oppsparingen i Folketryden. Les mer om IPS her.

- Ligger lønnen din under 6G (599.148 kr) vil du med Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende i tillegg redusere grunnlaget for beregning av eventuelle uføreytelser dersom du blir arbeidsufør. Pensjonssparebehovet er ikke borte, men for deg passer det bedre med andre spareprodukter som for eksempel fond. Les mer om pensjonssparing her.

Det anbefales å kjøpe pensjon for selvstendig næringsdrivende dersom du har:

 • Høy inntekt (over 708.992 kroner) 
 • Generelt sett god økonomi

Vurdér om du skal kjøpe pensjon for selvstendig næringsdrivende dersom du har:

 • Inntekt mellom 599.148 kr (6G) og 708.992 kroner (7,1 G)
 • Stram økonomi og liten egenkapital
 • Store investeringsbehov i næringen eller privat i nær fremtid

Se på andre løsninger for pensjonssparing dersom du har:

 • Inntekt under 599.148 kr (6G)
 • Trenger en fleksibel løsning for inn- og utbetaling

Fakta om pensjon for selvstendig næringsdrivende:

 • Selvstendig næringsdrivende/personer med enkeltpersonforetak kan innbetale og fradragsføre inntil 7 prosent av beregnet personinntekt fra næringsvirksomheten mellom 1G og 12G hvert år
 • For å kunne utgiftsføre beløpet for inntektsåret 2019 må du kjøpe denne pensjonssparingen innen 31. mars 2020
 • Ingen skatt på den løpende avkastningen før man tar ut pensjonen
 • Blir du ufør slipper du å betale de månedlige innskuddene
 • Restkapital ved død arves av dine etterlatte
 • Ingen formuesskatt på saldoen (pensjonskapitalen)
 • Når pensjonen kommer til utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som pensjonsinntekt
 • Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år og minimum fram til fylte 77 år
 • Innskuddet skal føres i post 5950 i næringsoppgaven

1 G = 99.858 kroner

Les mer om pensjon for selvstendig næringsdrivende her.