Likviditetsstyring

Slik får bedriften din god likviditet

- Skap en arbeidskapitalkultur, unngå reklamasjoner og bruk gode støttesystemer.

LIKVIDITETSSTYRING: - Skap en god arbeidskapitalkultur for å bedre likviditeten, sier Anders Rønnevig, Treasury Management-rådgiver i DNB. Foto: DNB
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 26. apr 2021
Artikkelen er flere år gammel

Det sier Anders Rønnevig som er Treasury Management-rådgiver i DNB. Det engelske uttrykket "Treasury Management" kan oversettes til finansforvaltning og likviditetsstyring.

- Når en bedrift vokser fra å være liten til å bli stor, er det mange som strever med likviditeten og har utfordringer med å oppnå stordriftsfordeler, sier Rønnevig.

En reklamasjonssak kan sluke likviditet
Gunvor Gjøstein

Han og kollega Gunvor Gjøstein hjelper ledere og økonomisjefer i mellomstore og store bedrifter med å optimalisere arbeidskapitalen for å frigjøre unødvendig bundet likviditet og redusere risiko.

- Kundene synes det er befriende at DNB setter dette i system, og vi får ofte tilbakemeldinger fra økonomisjefer på at de nå ikke føler seg så ensomme lenger, sier Gjøstein.

Det er særlig tre områder de mener bedrifter må jobbe med for å bedre selskapets likviditet: God arbeidskapitalkultur, unngå reklamasjoner og ha digitale støttesystemer.

Skap en god arbeidskapitalkultur

Det er lønnsomt å jobbe med å forbedre arbeidskapitalkulturen slik at alle forretningsområder jobber samlet mot felles balansemål.

- 9 av 10 bedrifter har muligheter til å forbedre prosessene relatert til arbeidskapitalstyring. Som regel svikter det i planleggingsfasen. De som planlegger godt med en helhetlig strukturert plan for leverandører, logistikk og kunder, vil ha et konkurransefortrinn. 

Rønnevig sier de derfor oppfordrer sine bedriftskunder til å lage en skriftlig kreditt- og leverandørstrategi. 

Med godt støttesystemer utnyttes overskuddslikviditet
Gunvor Gjøstein

Rådgivere forteller at mange økonomisjefer har utfordringer med å få hele organisasjonen med seg for å forbedre arbeidskapitalen.

- Vi anbefaler å sette mål for arbeidskapitalstyringen. Dersom det ikke er hyppig måling av prestasjon, er det krevende å avdekke hvor kapitalen er bundet og hvilke konkrete tiltak som skal til for å lykkes bedre, sier Rønnevig.

Ikke glem å feire de som har bidratt med å forbedre arbeidskapitalen
Anders Rønnevig

Det er altså viktig at alle trekker i samme retning, og det må være fokus fra ledelsen.

- I en bedrift er det ofte topplinjevekst som blir premiert. Bedriftene må heller ikke glemme å feire de som bidratt med å forbedre arbeidskapitalen. Bare et fåtall bedrifter har inkludert faktiske innbetalinger som kriterium for selgerbonuser, sier Gjøstein.

Unngå reklamasjoner

- Noe av det viktigste en bedrift gjør er å unngå reklamasjoner. En reklamasjonssak kan sluke likviditet, så sørg for å selge inn de riktige forventningene til dine kunder, sier Gjøstein.

Rådgiverne bruker uttrykket «right first time», altså gjør ting riktig første gang for å unngå reklamasjoner.

UNNGÅ REKLAMASJONER: - Noe av det viktigste en bedrift gjør er å unngå reklamasjoner. En reklamasjonssak kan sluke likviditet, sier Gunvor Gjøstein. Foto: Privat

- Når en bedrift gjennomfører et salg til en kunde handler det om å lage en ordrebekreftelse som ikke etterlater tvil eller grunn til diskusjon. Det er viktig at selgerne tenker helhetlig lønnsomhet og involverer alle i bedriften som skal levere på salget, sier hun.

Gjøstein forteller at i en bedrift vil du alltid finne prosjektledere eller selgere som nesten aldri har reklamasjoner. 

- Det er viktig å lære av disse og deres atferd, sier hun.

Ha gode digitale støttesystemer 

Gode støttesystemer er avgjørende for at bedriftene får rask og god oversikt over likviditeten. 

- Med gode støttesystemer utnyttes overskuddslikviditet og frigjøres tid til strategisk arbeid, sier Gjøstein.

Med gode logistikksystemer for varelager og faktura vil også kvaliteten forbedres og operasjonell risiko reduseres mener rådgiverne i DNB.

- Digitalisering står på kartet hos bedriftene, og mange investerer nå i gode støttesystemer. For bedrifter som har vært gjennom en vekstfase vil sannsynligheten for god avkastning av investeringen øke ved riktig bruk av slike verktøy, sier Rønnevig.

Med DNB Finsight får du rask og god oversikt over likviditeten på tvers av selskapsstrukturer, valutaer og banker
Gunvor Gjøstein

Som bedriftskunde i DNB har man tilgang på flere gode økonomiverktøy.

- DNB lanserte nylig DNB Finsight, et likviditetsverktøy, der kundene får rask og god oversikt over likviditeten på tvers av selskapsstrukturer, valutaer og banker, sier Gjøstein.

Ekstra tips for å oppnå stordriftsfordeler:
  • Spesialisering av innkjøp, logistikk og salg som ivaretar hele selskapet/konsernets behov. For eksempel vil forhandlingsmakten og kompetansen for hva som er viktig å inkludere i leverandør-/kredittstrategien øke.
  • Utvikle partnerskap. Det kan være lønnsomt å ha et tettere samarbeid med færre leverandører og kunder. Det bør i alle fall ligge en god vurdering til grunn for antall og type leverandører og kunder.
  • Kompetansedeling. Etter en vekstfase eller oppkjøp er det viktig å få ut den samlede kompetansen. Deling av best practice går ikke av seg selv og vi oppfordrer mange kunder til mer struktur på dette området
  • Felles KPI for arbeidskapitalstyring på tvers av divisjoner og datterselskaper
  • "TM Analyse": Som et ledd i den årlige kundeoppfølgingen tilbyr DNB en overordnet diagnose av hvordan arbeidskapitalen styres. Tjenesten kalles TM Analyse (Treasury Management Analyse) og består av et to-timers arbeidsmøte og en analyserapport. Ta kontakt med din lokale DNB-rådgiver for å høre mer.