The Ocean 2021

- Vi må beskytte og gjenopprette marine miljøer

Kronprinsen åpnet havkonferansen «The Ocean» og oppfordret havnæringene til å skape et sunt hav.

ETTERLYSER DE SMARTESTE HJERNENE OG DE VARMESTE HJERTENE: - Det krever engasjement, entreprenørånd og hardt arbeid, sa Kronprins Haakon. Foto: The Ocean 2021
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 15. sep 2021
Artikkelen er flere år gammel

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon kom med tre viktige budskap:

- Først, havet forbinder oss. For det andre, vi er alle avhengige av havet, og det tredje, havet er fullt av muligheter, sa han på konferansen. 

The Ocean 2021 har som mål å samle ledende marine forskningsinstitusjoner og næringsliv innen havindustrien.

Det krever engasjement, entreprenørånd og hardt arbeid
Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon

- Det er der vi er fra

Kronprinsen forklarte at havet forbinder oss til hverandre, til naturen og til oss selv.

- Og havet forbinder oss med oss ​​selv. Som dere alle vet bodde vi tidligere i havet, det er der vi er fra. Saken er at vi gikk oss litt vill underveis. Vi må koble til det gamle hjemmet vårt igjen, sa han.

- Vi må beskytte og gjenopprette marine miljøer

Hvis vi skal forbedre vår felles, bærekraftige fremtid, trenger vi et sunt hav.

- Vi må redusere klimagassutslippene. Vi må beskytte og gjenopprette marine miljøer og kystøkosystemer, og vi må redusere havforurensningen, sa kronprinsen.

- Vi trenger de skarpeste hjernene og de modigste hjertene

Kronprins Haakon fortalte at et sunt hav kan løse mange av våre utfordringer:

- Det kan spille en kritisk rolle i å mate en voksende global befolkning. Det kan forsyne verden med ren energi. Så mye som 21 prosent av løsningene vi trenger for å kutte klimagassutslipp, kan oppnås i havet, sa han.

Vi må beskytte og gjenopprette marine miljøer og kystøkosystemer
Hans Kongelige Høyhet kronprins Haakon

- Ingen av disse store fremskrittene og løsningene kommer automatisk. Det er opp til oss alle. Det krever engasjement, entreprenørånd og hardt arbeid. For å nå disse målene trenger vi de skarpeste hjernene og de modigste hjertene, sier kronprisen. 

Han la til at dette krever samarbeid på tvers av sektorer og nasjoner for å nå målene.

- Derfor er møteplasser som The Ocean viktige. 

BIDRAR: - Vi skal finansiere, investere i og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter, sier Kjerstin R. Braathen, konsernsjef i DNB. Foto: The Ocean 2021

«Havgapet» må fylles

Konsernsjef i DNB, Kjerstin R. Braathen, holdt innledningsforedrag der hun fortalte om «Havgapet».

- Nå går vi over til en fremtid hvor olje og gass vil spille en mindre vesentlig rolle i økonomien vår enn tidligere. I DNB kaller vi dette underskuddet for «Havgapet», og gapet må vi fylle for å opprettholde, eller ytterligere styrke, det økonomiske grunnlaget for vårt velferdssamfunn.

25 prosent av all verdiskaping i Norge kommer fra havnæringene
Kjerstin R. Braathen

Havnæringene er i dag viktige for norsk økonomi og bidrar i stor grad til velferdsstaten vår:

- Mer enn 260.000 nordmenn er ansatt i havindustriene, og 25 prosent av all verdiskaping i Norge kommer fra havet. Mer enn 60 prosent av vår eksport kommer fra våre maritime næringer som olje og gass, skipsfart, offshore, sjømat og maritim turisme, sa Braathen.

Klar for å ta ansvar

Braathen mener at havgapet kan fylles med havindustriene.

- Vi må utvikle og endre oss samtidig. Vi må utvikle nye næringer og justere de eksisterende. Vi vet at fremtiden for vår havindustri vil inneholde mye av det vi allerede har, men også at det vil inneholde mange nye muligheter.

Som eksempel nevner Braathen fornybar energi, havbasert oppdrett av fisk og ammoniakkdrevet skipsfart.

Vi vil fortsette med å støtte våre kunder, samtidig som vi tar del i utviklingen av ny industri
Kjerstin R. Braathen

- Vi er klare for å ta vårt ansvar. Havindustriene har alltid vært viktige for DNB, og vi vil fortsette med å støtte våre kunder, samtidig som vi tar del i utviklingen av ny industri.

Bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1.500 milliarder kroner

DNB skal finansiere omstillingen og bidra til bærekraftige aktiviteter, løsninger, investeringer og innovasjon.

- Vi har derfor satt oss som mål at vi skal finansiere, investere i og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1.500 milliarder kroner fram mot 2030. Det er nesten like mye som det DNB har totalt i dag i utlån, så det er et betydelig beløp.

- Vi mener at vi finner de beste løsningene ved å jobbe sammen med våre kunder. Jeg håper at vi sammen kan fylle havgapet. Havet har vært en veldig viktig del fram til nå, og vi må være sikre på at det også blir en viktig del av vår fremtid, avsluttet Braathen.

THE OCEAN 2021 i Bergen

THE OCEAN er en felles møteplass og samarbeidsprosjekt på tvers av havnæringene, forskning og akademia som ble etablert i 2019.

Samarbeidspartnere har på kort tid skapt et momentum og konferansen er blitt en anerkjent møteplass.

I regionen er de fremste miljøene for hav-relatert industriutvikling, teknologiutvikling og forskning.

For å kunne bidra til den nødvendige transformasjonen for havet, fortsatt verdiskaping og å nå FNs bærekraftsmål, vil samarbeid mellom de ulike bransjene bli uvurderlig i det neste tiåret. Målsetningen er at vi sammen skal styrke havøkonomien gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser.