Telepay opphører

XML blir ny standard for betalingsfiler

– Telepay opphører 31. mars 2024, og fra da må alle betalingsfiler sendes banken i XML-format, sier Edvard Øien.

FRA TELEPAY TIL XML: - Vi anbefaler på det sterkeste at bedriftene begynner å legge planer for å ta i bruk XML så snart som mulig, sier Edvard Øien. Foto: DNB
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 17. jan 2024
Artikkelen er flere år gammel

Øien er leder for Payments i DNB.

– Fra 1. april 2024 må alle betalingsfiler sendes banken i XML-format. Vi oppfordrer de bedriftene som fremdeles bruker Telepay-formatet til å legge en god plan for overgang til XML i sitt ERP-system, sier han. 

Innen 1. april 2024 må alle betalingsfiler sendes banken i XML-format
Edvard Øien

Frist for overgang til XML er innen 1. april 2024 

DNB XML ISO 20022 benyttes nå som standard i nær sagt alle geografiske områder hvor DNB tilbyr betalingsformidling. Dette er det dominerende formatet i markedet og hos DNB, og det eneste formatet som vil bli vedlikeholdt i henhold til myndighets- og markedskrav, forklarer Øien.

– DNB har derfor satt en frist på overgang til XML. Innen 1. april 2024 må alle betalingsfiler sendes banken i XML-format, sier han.

Oppgrader ERP-systemene

Endringen innebærer at bedriftene enten må oppgradere sine ERP-systemer til en versjon som håndterer XML, eller at de må anskaffe en konverteringstjeneste. 

– Vi anbefaler på det sterkeste at bedriftene begynner å legge planer for å ta i bruk XML så snart som mulig. Dette er et format som inneholder langt flere opplysninger og som muliggjør økt automatisering og digitalisering både hos betaler og mottaker, sier Øien.

Øien legger til at alle SEPA-betalinger allerede sendes i XML-formatet i henhold til krav fra EU, og at de fleste av bankens kunder allerede har tatt i bruk formatet for alle eller deler av sine betalingsfiler.

Vi anbefaler på det sterkeste at bedriftene begynner å legge planer for å ta i bruk XML så snart som mulig
Edvard Øien

Usikker på om det støtter det nye formatet?

Øien forteller at dersom det er usikkerhet om regnskapssystemer eller ERP-systemet støtter XML-formatet, vil systemleverandøren kunne svare på dette.

– Dersom det er spørsmål til bruk av XML-formatet i DNB er det bare å ta kontakt med din kunderådgiver i banken, bedriftssenteret tlf. 91504800 eller lese mer om dette på dnb.no for mer informasjon, avslutter han.

Fakta om ERP, Telepay og XML:

ERP-system: Et ressursplanleggingssystem eller virksomhetsstyringssystem (engelsk: Enterprise Resource Planning system, på norsk også kalt ERP-system) er programvare som støtter opp om flere av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. Kilde: Wikipedia

Telepay: Telepay er et standard filformat for overføring av betalingsopplysninger mellom for eksempel et regnskapsprogram og nettbanken. Filformatet er en norsk standard som integreres med bedriftens regnskapssystem og kan brukes for både nasjonale og internasjonale betalinger. Kilde: Bits

XML: ISO20022 XML er en internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som benyttes i grensesnittet mellom kunde og bank, og som i økende grad også benyttes mellom bankene nasjonalt og internasjonalt. Den nye standarden vil erstatte de gamle proprietære standardene innenfor hvert enkelt land. Fordelen for DNBs kunder og deres leverandører av ERP og treasury systemer er en standard som er tilnærmet lik fra bank til bank.