Netthandel til nye høyder – igjen

Dugnadsånd, nedstengninger, restriksjoner og smittefrykt; grunnene til netthandelens vekst kan være mange og sammensatte.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 06. apr 2021
Artikkelen er flere år gammel

Det har skapt innhold til utallige medieoppslag og endog en egen Stormkast-episode om utviklingen. Men tematikken er ikke bare gøy i det tabloide formatet, eller fordi det er interessant å se at våre kunder tilpasser seg nedstengninger og tiltak, men fordi det kan si mye om vår atferd også i fremtiden

Varig endring er stikkordet jeg holder en knapp på her. Vi ser at bedriftene tilpasser seg med nye nettløsninger, bedre logistikk- og leveransemodeller; og ikke minst har kreativiteten blomstret når samfunnet stenges. På samme måte ser vi at kundene verdsetter utviklingen og tar dette i bruk i stadig økende grad.

Selv om det er vanskelig å spå fremtiden, løfter jeg noen tydelige trender som nå tegner seg og garantert vil påvirke fremtidens shopping:

  • Netthandel (*) nesten doblet seg i mars 2021 sammenliknet med mars 2020. Veksten ble på solide 97 prosent. Nå var vi jo ikke like nedstengt i fjor som i år, så la oss sammenlikne mars 2021 mot netthandelens glansmåned – november og Black Week. Det skal godt gjøres å slå denne, men jammen tar ikke mars 2021 seieren også her!
  • Andelen netthandel versus fysisk handel har gjennom 2019 og 2020 lagt på mellom 10-13 prosent. Den enkle forklaringen på den relativt stabile andelen i annerledesåret 2020 er at selv om netthandel økte betydelig (i prosent), utligner veksten i fysisk handel det meste. I 2021 begynner vi derimot å se en mer markant utvikling. Nå øker også andelen netthandel. I mars 2021 var andelen netthandel hele 19 prosent. Og for å igjen sammenligne med november var rekordandelen her 17 prosent.
  • Det er spesielt på Østlandet at netthandel øker – og en forenklet konklusjon vi nå ser er at jo lengre vi er nedstengt, dess mer øker andelen netthandel. Vår første konklusjon var at netthandel ville gjøre et byks, men deretter ligge stabilt på det nye nivået gjennom nedstengningen. Men nå ser vi at mer og mer handel flyttes til nett, og fører til kontinuerlig vekst. Nød lærer naken kvinne å spinne?
  • Aldersgruppen 60-79 år øker netthandlingen mest i prosent. Rett før påske lå veksten på nesten 240 prosent. Til sammenligning økte aldersgruppen 18-24 år med «kun» 93 prosent. Likevel er det aldersgruppen 30-49 år som bruker mest på netthandel målt i kroner og øre.

Se også flere netthandelstrender i vår ukentlige rapport på dnb.no/innsikt!

* Vi ser her kun på varehandel på nett (og sammenlikner med fysisk varehandel).