DNB Innsikt

DNB Innsikt Logo
Visste du at våre kunder foreløpig i 2021 økte kortbruken på varer med 8 prosent, men reduserte 26 prosent på tjenester sammenlignet med 2019?
 
Til informasjon: fra og med uke 40 vil en månedlig rapport over våre kunders kortbruk i inn- og utland erstatte ukentlig rapport. Første rapport publiseres fredag 5. november. 
 

Kortbruk i krisetid - uke 38

Rapport om kortbruk i krisetid
DNB har siden starten av koronapandemien analysert den direkte og indirekte effekten på norske bedrifter og husholdninger, og hvordan en langvarig krise påvirker norsk økonomi.
  
 

Innsiktsrapporten 2021

Innsiktsrapport 2021
 Hva kan transaksjonsdata fortelle oss om atferd og forbruk gjennom det første året av koronapandemien?
 

Se flere rapporter

» Black Friday & Black Week
 

Om DNB Innsikt

På DNB Innsikt ønskes det å synliggjøre viktig og spennende statistikk og analyser – og gjøre utvalgt innsikten mer tilgjengelig for våre kunder og samarbeidspartnere. 

I tillegg til ukentlige oppdateringer av kortbruk innen viktige bransjer i norsk næringsliv, vil du finne relevante enkeltanalyser på jevnlig basis. I DNB ønsker vi å bruke våre data til å se det store bildet.

Om DNBs Innsiktsteam

Innsiktsteamet ble opprettet i mars 2020 som en direkte respons på den økte etterspørselen etter raske og treffsikre data. De hyppige endringene i næringsliv og samfunn økte behovet for å bruke innsikt og høyfrekvensdata til å navigere gjennom en ny normal.

Siden da har teamet satt sammen anonymisert og aggregert statistikk basert på DNB-kunders totale kortbruk. Dataene gir verdifull innsikt i handlemønster og konsum, samt hvordan en langvarig krise påvirker norsk næringsliv.

Med flere millioner daglige korttransaksjoner skapes en unik analyse av den direkte og indirekte effekten av koronapandemien.
 
Analysene på DNB Innsikt er basert på total kortbruk blant over 1,4 millioner privatkunder i DNB. Kundene er mellom 18 og 79 år, og har et aktivt betalingskort i bruk. Kunder som har reservert seg mot å delta i statistikk er fjernet. Dette er gjennomgående for DNB Innsikt så lenge ikke annet er opplyst.

Ta kontakt med DNBs Innsiktsteam

Director of Data Transformation: Ine Oftedahl

Senior Data Scientist: Jannike Utheim

Data Scientist: Anders Hundhammer