DNB Innsikt

DNB Innsikt Logo
Visste du at vi i første halvdel av 2022 økte kortbruken på varehandel med 18 prosent og tjenestekonsum med 19 prosent sammenlignet med første halvdel av 2019? 
 
 

DNB Transaksjonsdata - August 2022 (PDF)

En overordnet analyse av våre kunders kortbruk og handlemønster i august 2022.
En overordnet analyse av våre kunders kortbruk og handlemønster i august 2022.
 

Grensehandel - Andre kvartal 2022 (PDF)

Analyse av kunders kortbruk og handlemønster - grensehandel
DNB har siden starten av koronapandemien analysert den direkte og indirekte effekten på norske bedrifter og husholdninger, og hvordan en langvarig krise påvirker norsk økonomi.

I denne rapporten kartlegger vi fysisk kortbruk innen varehandel på dagsturer til Sverige. 

» Les rapporten for grensehandel - andre kvartal 2022 (PDF)
 
 

Hva skjedde under Black Week 2021?

 

Se flere rapporter

» Black Friday & Black Week 2020 (PDF)
 

Om DNB Innsikt

På DNB Innsikt ønskes det å synliggjøre viktig og spennende statistikk og analyser – og gjøre utvalgt innsikten mer tilgjengelig for våre kunder og samarbeidspartnere. 

I tillegg til månedlige oppdateringer av kortbruk innen viktige bransjer i norsk næringsliv, vil du finne relevante enkeltanalyser på jevnlig basis. I DNB ønsker vi å bruke våre data til å se det store bildet.

Om DNBs Innsiktsteam

Innsiktsteamet ble opprettet i mars 2020 som en direkte respons på den økte etterspørselen etter raske og treffsikre data. De hyppige endringene i næringsliv og samfunn økte behovet for å bruke innsikt og høyfrekvensdata til å navigere gjennom en ny normal.

Siden da har teamet satt sammen anonymisert og aggregert statistikk basert på DNB-kunders totale kortbruk. Dataene gir verdifull innsikt i handlemønster og konsum, samt hvordan en langvarig krise påvirker norsk næringsliv.

Med flere millioner daglige korttransaksjoner skapes en unik analyse av den direkte og indirekte effekten av koronapandemien.
 
Analysene på DNB Innsikt er basert på total kortbruk blant over 1,4 millioner privatkunder i DNB. I rapporter fra og med november er data befolkningsjustert slik at våre analyser stemmer enda bedre med observert kortbruk blant den samlede norske befolkning. Kundene er mellom 18 og 79 år, og har et aktivt betalingskort i bruk. Kunder som har reservert seg mot å delta i statistikk er fjernet. Dette er gjennomgående for DNB Innsikt så lenge ikke annet er opplyst. Les mer om analysegrunnlaget i vår månedlige rapport øverst på siden.

Ta kontakt med DNBs Innsiktsteam

Direktør for datatransformasjon: Ine Oftedahl

Data Scientist: Anders Hundhammer