Banken vil øke antallet graduates - søk nå!

Stillingsannonsene for Corporate Graduate og DNB Greenhouse 2023 er lagt ut nå. Banken ønsker å ta inn enda flere enn før.

SØKER IT-GRADUATES: Leder for DNB Greenhouse, Fredrik Svendsen, er opptatt av å få inn graduates som etter hvert kan utgjøre en forskjell for banken. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 19. sep 2022
Artikkelen er flere år gammel

Nyutdannede som vil jobbe med selve forretningsvirksomheten bør velge Corporate graduate. IT-kyndige som vil jobbe med utvikling, bør velge det praktisk-teoretiske utdanningsprogrammet Greenhouse.

Banken tok i fjor inn 7 Corporate graduates og 12 til Greenhouse. Nå er ambisjonen å ta inntil 10 til Corporate og inntil 15 til Greenhouse.

Les her hvordan nyansatte Marius og Valeria opplever å være graduates i DNB.

Søk Corporate graduate her.
Søknadsfrist 6. oktober 2022

Søk Greenhouse graduate her.
Søknadsfrist 1. november 2022

Alle IT-utdanningsprogrammene for graduates er samlet under paraplyen DNB Greenhouse. Merk at de ulike retningene har ulik varighet:

  • Software engineering (systemingeniør / programmering) 1 år
  • IT-sikkerhet 2 år
  • IT-arkitektur 3 år

Graduates i DNB Greenhouse vil uansett få anledning til å bli kjent med andre nyansatte i banken, deriblant Corporate graduates og Markets graduates. Sistnevnte hadde søknadsfrist allerede i august.

Kandidatene vil få kritiske roller

Leder for DNB Greenhouse, Fredrik Svendsen, sier at han ønsker seg siste års master- eller bachelorstudenter med IT-kompetanse og forståelse for programmering og sikkerhet, som etter hvert kan gå inn i etterspurte og kritiske roller i DNB.

– Spesielt relevant er studier eller kunnskap innenfor dataingeniør, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk og robotikk, informatikk og IT-sikkerhet, legger han til.

Søk uansett bakgrunn – alle blir vurdert

Banken ønsker imidlertid mangfold i både kjønn, etnisitet og bakgrunn, så nevnte krav er ikke hogd i stein. Blant graduatene i Greenhouse er det allerede like mange kvinner som menn, men mangfoldet utover det kan forbedres enda mer.

– Vi er ute etter dem som kan tilføre oss noe nytt og bidra til at vi kan utvikle systemer og tjenester i verdensklasse. At kandidater snakker kun engelsk, og ikke norsk, er ingen hindring. Ei heller at du mangler formell bakgrunn. Vi ser på hva du kan tilføre oss, ikke på hva du mangler, sier han.

VIL ØKE MANGFOLDET: Fagansvarlig for rekruttering i DNB, Tonje S. Refvik, sier at DNB søker de beste, de som kan tilføre banken noe nytt. Foto: Stig B. Fiksdal

Etterspurt kompetanse

Fagansvarlig for rekruttering i DNB, Tonje Sandgrind Refvik, sier at alle graduates er viktige for DNB, men at oppbygging av teknologi- og IT-sikkerhetskompetanse blir stadig viktigere for å holde hjulene i banken i gang.

– Derfor er DNB Greenhouse blitt en viktig arena for å bygge opp ny og etterspurt kompetanse på disse områdene, sier hun.

Refvik er også opptatt av å øke mangfoldet.

– DNB har kunder fra alle samfunnslag og verdenshjørner, og konkurransen om kundene blir stadig sterkere. Derfor må vi ansette de beste, og det klarer vi ikke hvis vi ikke utvider horisonten vår, sier hun.

Alle får mentor

Alle graduates i DNB får en mentor som følger dem gjennom hele programmet. 

Graduates i DNB Greenhouse får i tillegg både praktisk trening i ulike techfamilier rundt om i banken samt teoretisk påfyll fra eksterne samarbeidspartnere, som for eksempel Universitetet i Oslo på IT-arkitektur. 

Har du spørsmål om DNB Greenhouse, send e-post til: greenhouse@dnb.no