Kjemper for mangfold og likestilling

Nordmenn er fornøyd med sin arbeidsgiver gjennom krisen

Men nesten 20 prosent av de som har blitt permittert, sier de har opplevd diskriminering i permitteringsprosessen.

ETT ÅR: På ett år har vi vært med i en aksellerator i Stockhholm, bygget og lansert plattformen, reist kapital, og fått mer enn 5000 vurderinger. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 11. mai. 2020
Artikkelen er flere år gammel

De to driftige damene Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde er medgründerne av Equality Check, en plattform som DNB skal fortsette å samarbeide med – og som feirer ett år i disse dager. 

Sunde og Ringnes kjemper for mer likestilling og mangfold på arbeidsplassene våre, og ønsker at alle - både nåværende og tidligere ansatte - skal anmelde sin arbeidsplass på plattformen deres

Signifikant flere kvinner sier at de ikke har fått god informasjon
Marie Louise Sunde

- Vi har fått inn over 5000 vurderinger, og rett over 200 selskaper er live på plattformen. Så langt er ca. 40 % fra menn, og 60 % fra kvinner, de fleste mellom 25 og 50 år, sier Sunde, som sluttet i jobben som kirurg for å jobbe heltid som CEO i Equality Check. 

De ser at vurderingene er positive og konstruktive, og majoriteten (over 80 %) vurderer sin arbeidsplass som god.

- Mistanken noen har om at det kun er misfornøyde som vil vurdere sin arbeidsplass, er med andre ord feil så langt, konstaterer Ringnes. 

FORTSETTER SAMARBEIDET: Equality Check fortsetter samarbeidet med DNB. Her sammen med Line Merete Bakke (t.v.) og Tina Wesselsen (t.h.). Foto: Stig B. Fiksdal

Krisens byrde falt på kvinner

Equality Check skjønte raskt at koronakrisen ville føre til en økt omsorgsbyrde i form av stengte skoler og barnehager og ev. syke foreldre. En byrde som i hovedsak falt på kvinner.

- Vi intervjuet Likestillings og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som fortalte at de begynte å få henvendelser fra særlig gravide og eldre som opplevde diskriminering i permitteringsprosesser, forteller Sunde.

På bakgrunn av dette snudde Equality Check seg oss rundt og laget en koronaundersøkelse som de lanserte i Norge og Sverige, og hvor de fikk rundt 650 svar i løpet av kort tid.

-. Hovedfunnene våre var at majoriteten av nordmenn er fornøyd med sin arbeidsgiver gjennom koronakrisen – 80 % av kvinner og 90 % av menn sier at arbeidsgiver har håndtert krisen bra, sier Ringnes. 

Rommene var stappfulle og energien sto i taket
Isabelle Ringnes

Forskjell mellom kjønnene

Men Sunde sier at nesten 20 % av dem som har blitt permittert, sier de som har opplevd diskriminering i permitteringsprosessen.

- Kvinner oppgir kjønn som hovedårsak, og menn alder. Videre sier signifikant flere kvinner at de ikke har fått god informasjon, og at permitteringer ikke har blitt godt kommunisert. En tredjedel av både kvinner og menn i Norge sier at permitteringsgrunnlaget ikke har blitt kommunisert, sier Sunde. 

Gründerne forteller at de finner en tendens til at kvinners arbeid oftere må vike for partneren sitt, og denne forsterker seg hvis man kun ser på de med barn. Da sier 16 % av kvinner at deres arbeid ofte må vike for partnerens, mot 6 % av menn.

SER MOT UTLANDET: Vi lanserte i Sverige 4. mai, sammen med vår samarbeidspartner Make Equal. Allerede etter 3 dager har vi 300 vurderinger i Sverige. Foto: Thomas Stefan Strzelecki

Isabelle Ringnes sier at det nettopp er i krisetider at humankapital er avgjørende for å skape solide og bærekraftige virksomheter.

- Det betyr at det er viktigere enn noen gang å finne og holde på de flinkeste folkene. Hvis man skal klare det må man skape arbeidsplasser som leverer på det ansatte setter høyest; god kultur, like muligheter og fleksibilitet.

#HUNINVESTERER: - Det var utrolig gøy og inspirerende å se engasjementet og lærelysten til alle de tusenvis som stilte opp, sier Ringnes. Foto: Solfrid Sande

DNB har trodd på oss – fortsetter samarbeidet

- Det betyr svært mye for en oppstartsbedrift å samarbeide med store og tunge aktører som DNB ettersom både finansiell støtte og merkevarebygging er kritisk i en oppstartsfase. DNB har trodd på oss siden oppstart, og vi er utrolig stolte og glade for å videreføre det gode samarbeidet i tre år til, bekrefter Sunde. 

Det er Line Merete Bakke, som er fagansvarlig for mangfold og likestilling i DNB, enig i: 

- Samarbeidet med Equality Check gir oss tilgang til flere gode verktøy for å jobbe med mangfold og likestilling. For eksempel gjennom anmeldelser av DNB på Equality Check får vi tilbakemeldinger på hvordan ansatte faktisk opplever likestillingstiltak, kultur og muligheter. Denne innsikten er gull verdt når vi skal jobbe med tiltak for å bli en mer inkluderende arbeidsplass.  

VIKTIG: Line Merete Bakke i DNB sier det videre samarbeidet med Equality Check er viktig for banken. Foto: Thomas Stefan Strzelecki

Equality Check-gründerne trekker spesielt fram samarbeidet de hadde med #huninvesterer-kampanjen til DNB: 

- Arrangementene ble utsolgt på noen få timer, rommene var stappfulle og energien sto i taket. Det er helt tydelig at DNB har spilt en avgjørende rolle i å belyse kapitalgapet mellom kvinner og menn, og har bidratt med viktig informasjon om investeringer og hvordan vi bør agere for å utjevne de enorme forskjellene, sier Ringnes. 

Før Marie Louise Sunde avslutter: 

- Og ikke minst var det en fantastisk arena å fortelle om vår visjon og misjon i Equality Check!