DNBs transisjonsplan

Slik skal DNB nå netto nullutslipp i 2050

– Vi skal gå denne veien sammen, og her ligger det også mange muligheter, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

DNBs TRANSISJONPLAN: – Dette er et utrolig viktig arbeid, og nå vet vi hvor vi skal bevege oss, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 17. okt 2023
Artikkelen er flere år gammel

I DNBs ferske transisjonsplan beskriver banken hvordan netto nullutslipp av klimagasser skal nås innen 2050 for utlån, investeringer og egen drift. Målene i planen er vitenskapsbaserte, noe som betyr at de er på linje med karbonbudsjettet* og basert på klimavitenskap.

Arbeidet med bærekraft har vært en del av bankens virksomhet over tid. Innen 2030 skal banken ha bidratt med 1.500 milliarder kroner til bærekraftige prosjekter gjennom finansiering og tilrettelegging. Et beløp som nesten tilsvarer et helt norsk statsbudsjett. Ved utgangen av andre kvartal 2023 hadde DNB finansiert og tilrettelagt for 457 milliarder kroner i akkumulert kapital til bærekraftige prosjekter. Et viktig neste skritt har vært å utarbeide transisjonsplanen.

Vi har satt mål om å redusere de utslippene vi finansierer
Kjerstin Braathen

Planen dekker bredden av bankens virksomhet

Transisjonsplanen dekker store deler av bankens virksomhet, og fokus er på sektorer med høye utslipp og der DNB har en betydelig mulighet til å påvirke selskapene i riktig i retning. Mål er også satt for bankens boliglånsportefølje. 

– Vi har satt mål om å redusere de utslippene vi finansierer. Det enkleste hadde vært å kvitte seg med kunder som ikke gir oss en tydelig nedadgående kurve, men kundene trenger tid og tilgang til kapital for å gjennomføre sin egen omstilling. Vi må også balansere behovet for energisikkerhet og transisjon, samtidig som vi reduserer eksponeringen mot olje og gass over tid, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB. 

DNB skal også være en pådriver for reelle utslippsreduksjoner gjennom posisjonen som investor, og planen inneholder mål for DNB Asset Management, DNB Livsforsikring og DNB Næringseiendom. 

Samarbeider med kundene

DNBs strategi er å være en pådriver for bærekraftig omstilling gjennom samarbeid med kundene.

– Hele konsernet er godt i gang og vi har lenge hatt bærekraft på agendaen, men vi må ta inn over oss hvor mye omstillingen vil kreve både av oss og av kundene våre. Vi skal gå denne veien sammen, og her ligger det også mange muligheter, sier Braathen. 

Nå vet vi hvor vi skal bevege oss
Kjerstin Braathen

– Et utrolig viktig arbeid

Lover, regler, metodikk, mål og ny teknologi rundt bærekraft er i stadig utvikling. Transisjonsplanen er derfor et dynamisk dokument som blir oppdatert i takt med utviklingen innen datakvalitet, kunnskap og metodikk.

– Dette er et utrolig viktig arbeid, og nå vet vi hvor vi skal bevege oss, også frem mot 2030. Det blir krevende, og vi klarer det ikke alene – men med så mye kompetanse og engasjement på tvers av konsernet er jeg sikker på at vi skal ta vår del av ansvaret, sier Braathen.

DNBs TRANSISJONSPLAN: Illustrasjon Foto: DNB
Virkemidler i DNBs transisjonsplan:

a)      Kundedialog og -vurdering: Tettere integrering av hensynet til klimaomstillingen i vårt dialogarbeid med våre kunder og selskapene vi investerer i, og forbedring av våre vurderingsverktøy

b)      Kapitalallokering og investeringsprosesser: Tettere integrering av hensynet til avkarbonisering i våre kapitalallokerings- og investeringsprosesser

c)       Forventninger til klimaomstilling: Formidling av tydelige forventninger til tiltak for å begrense klimaendringene til våre bedriftskunder og selskapene vi investerer i

d)      Produkter og tjenester: Oppskalering og utvidelse av vårt tilbud av produkter og tjenester knyttet til bærekraftig og omstillingsrelatert finansiering og investering

e)      Klimakompetanse: Kontinuerlig styrking av DNBs kompetanse knyttet til klima og omstilling

*Karbonbudsjettet: FNs klimapanel anslo i sin sjette hovedrapport (2021) karbonbudsjett for Parisavtalens mål om å holde temperaturstigningen godt under to grader, og helst under 1,5 grader. (Kilde: SNL)