• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Bærekraftig omstilling

DNB finansierer klimaomstillingen og er en pådriver for bærekraftig verdiskaping.

Elv i skog

DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling.

Vi skal bruke vår kompetanse og yte banktjenester for å hjelpe kundene i en bærekraftig retning. DNB har som Norges største finanskonsern, betydelig påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen, både i Norge og internasjonalt. Gjennom rådgivning, finansiering, kompetansedeling og tydelige krav skal vi bidra til å hjelpe framtidsrettede selskaper med å vinne fram med bærekraftige løsninger.

Som Norges største finanskonsern, har vi mulighet til å bidra positivt til en bærekraftig utvikling. Det gjør vi gjennom våre ulike roller som långiver, investor, tilrettelegger, arbeidsgiver og leverandør av finansiell infrastruktur. Vi har en ambisjon om å være med på å finansiere klimaomstillingen, og være en pådriver for bærekraftig verdiskaping både i Norge og internasjonalt.

For å lykkes med dette har vi identifisert tre områder hvor vi har satt flere mål, blant annet knyttet til finansiering og utslipp. Disse målene er dynamiske og følger utviklingen i samfunnet og markedet, graden av datatilgjengelighet og sektorens egen modenhet.

Les DNBs bærekraftige strategi (PDF)

Abstrakte blader

Mål for bærekraftig finansiering

Det krever betydelige investeringer å bygge nye næringer og omstille eksisterende. DNB skal være med på å finansiere denne omstillingen, og bidra til bærekraftige aktiviteter, løsninger, investeringer og innovasjon.

DNBs mål for bærekaftig finansiering:

 • DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling ved å finansiere, investere i og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1 500 milliarder kroner fram mot 2030.
 • DNB skal øke forvaltningskapital i fond med bærekraftstema til 200 milliarder kroner fram mot 2025.
 • I 2025 skal 50 prosent av nettoflyt gå til fond med bærekraftstema.

DNB som långiver:

Som en stor långiver, har vi i DNB reell påvirkningskraft på kundene våre. Vi integrerer derfor bærekraft i hele finansieringsprosessen, og stiller krav til både nye og eksisterende kunder. Vi har også kontinuerlig dialog om utfordringer og muligheter knyttet til bedriftenes eget bærekraftsarbeid.

Ved å stille krav til ansvarlighet kan vi både påvirke til en positiv samfunnsutvikling og redusere kundenes og vår egen risiko. Vi tilbyr også en rekke produkter som skal bidra til å fremme bærekraft.

Mer om bærekraftig finansiering

Ansvarlige og bærekraftige investeringer:

DNB forvalter betydelige verdier på vegne av sine kunder gjennom DNB Livsforsikring, gjennom forvaltning av verdipapirfond og aktive porteføljer i vårt kapitalforvaltningsselskap DNB Asset Management (DAM) og gjennom konsernets egenkapitalinvesteringer.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at investeringene er ansvarlige og bærekraftige, hvilket innebærer å ivareta ESG-faktorer (miljø og klima, sosiale forhold og eierstyring) i forvaltningen av investeringene, samt å bidra til bærekraftig utvikling.

Mer om ansvarlige investeringer her

Netto nullutslipp og utslippsmål

Vi har satt oss som mål å bli en bank med netto nullutslipp innen 2050 – både i utlåns- og investeringsporteføljene og i egen drift.

I tillegg har vi satt følgende konkrete mål på hvordan utslippene skal reduseres i enkelte porteføljer som olje og gass, det maritime og næringseiendom.

Våre mål for utslippskutt:

Andre prioriterte bærekraftstemaer

DNB skal også bidra positivt inn mot andre bærekraftsutfordringer, gjennom rådgivning, innovasjon, forventninger og krav. Blant temaer som er høyt på vår agenda, er sirkulærøkonomi, natur og biologisk mangfold, oppstarts- og vekstbedrifter og innovasjon.

Temaer som vi kontinuerlig jobber med og noen av dagens mål:

 • Inkludere en klausul om ansvarlig resirkulering av skip i alle nye offshorelån og i alle nye og refinansierte shippinglån.
 • Løfte naturrisiko gjennom kundedialog, forventninger og bransjeretningslinjer til relevante sektorer.
 • Bidra med 140 millioner kroner i vekstlån til selskaper som trenger kapital for å vokse innen områder som er viktige for samfunnet.
 • Fremme CleanTech-løsninger og innovasjon gjennom strategiske partnerskap og DNB NXT Accelerator.
 • Benytte data og KI (kunstig intelligens) i DNB for å understøtte overgangen til en mer bærekraftig økonomi.
 • Hjelpe kunder å ta grønnere valg.

Mer om bærekraftig omstilling i DNB:

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB