• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Bærekraftig omstilling

DNB finansierer klimaomstillingen og er en pådriver for bærekraftig verdiskaping.

Elv i skog

DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling.

En av DNBs sentrale strategiske ambisjoner er å levere bærekraftig verdiskaping ved å skape lønnsom vekst og ta valg som vil tåle tidens tann. For å oppfylle denne ambisjonen vil vi støtte kundene våre gjennom klimaomstillingen, redusere ESG-risiko i porteføljene våre og proaktivt engasjere oss med eksterne interessenter. DNBs tre bærekraftige ambisjoner som ble lansert i 2021 utdyper hvordan vi skal nå dette.

Vår transisjonsplan er en videreføring av bærekraftsambisjonene som ble lansert i 2021. Planen er et viktig strategisk verktøy som hjelper oss å forstå de forretningsmessige implikasjonene av vår nettonull-forpliktelse, og å navigere i utfordringene og mulighetene som klimaendringene og overgangen til en lavkarbonøkonomi gir. Planen beskriver hvordan vi i DNB skal drive omstillingen, og verktøyene vi har for hånden for å engasjere oss og veilede våre kunder og selskapene vi investerer i for å redusere deres klimagassutslipp.

Les hele transisjonsplanen her (engelsk)

Les et utdrag (ikke fullstendig plan) av transisjonsplanen på norsk her

Svingete vei gjennom skogen

Mål for bærekraftig finansiering

Det krever betydelige investeringer å bygge nye næringer og omstille eksisterende. DNB skal være med på å finansiere denne omstillingen, og bidra til bærekraftige aktiviteter, løsninger, investeringer og innovasjon.

DNBs mål for bærekaftig finansiering:

  • DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling ved å finansiere, investere i og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1 500 milliarder kroner fram mot 2030.
  • DNB skal øke forvaltningskapital i fond med bærekraftstema til 200 milliarder kroner fram mot 2025.
  • I 2025 skal 50 prosent av nettoflyt gå til fond med bærekraftstema.

DNB som långiver:

Som en stor långiver, har vi i DNB reell påvirkningskraft på kundene våre. Vi integrerer derfor bærekraft i hele finansieringsprosessen, og stiller krav til både nye og eksisterende kunder. Vi har også kontinuerlig dialog om utfordringer og muligheter knyttet til bedriftenes eget bærekraftsarbeid.

Ved å stille krav til ansvarlighet kan vi både påvirke til en positiv samfunnsutvikling og redusere kundenes og vår egen risiko. Vi tilbyr også en rekke produkter som skal bidra til å fremme bærekraft.

Mer om bærekraftig finansiering

Ansvarlige og bærekraftige investeringer:

DNB forvalter betydelige verdier på vegne av sine kunder gjennom DNB Livsforsikring, gjennom forvaltning av verdipapirfond og aktive porteføljer i vårt kapitalforvaltningsselskap DNB Asset Management (DAM) og gjennom konsernets egenkapitalinvesteringer.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at investeringene er ansvarlige og bærekraftige, hvilket innebærer å ivareta ESG-faktorer (miljø og klima, sosiale forhold og eierstyring) i forvaltningen av investeringene, samt å bidra til bærekraftig utvikling.

Mer om ansvarlige investeringer her

Andre prioriterte bærekraftstemaer

DNB skal også bidra positivt inn mot andre bærekraftsutfordringer, gjennom rådgivning, innovasjon, forventninger og krav. Blant temaer som er høyt på vår agenda, er sirkulærøkonomi, natur og biologisk mangfold, oppstarts- og vekstbedrifter og innovasjon.

Mer om bærekraftig omstilling i DNB:

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB