Jobber du med prosjekter for barn og unge?

I år får enda flere pengestøtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter gode prosjekter for barn og unge. Over 3.000 fikk pengestøtte i fjor. Enda flere kan få i år.

KUNST FOR KIDS: Telemark Kunstmuseum fikk nylig 75.000 kroner til prosjektet «Kunst for kids», hvor barn får innblikk i ulike kunstneriske uttrykk. Foto: Maria Flaten
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 10. jul 2024
Artikkelen er flere år gammel

Tildelingen etter forrige søknadsfrist er nylig gjennomført, og mottakerne er blant annet idrettsforeninger, kulturskoler, teaterlag, velforeninger, musikkorps, skoler og FAU-er.

De tildelte beløpene varierte denne gangen fra 20.000 kroner til 24 millioner kroner. Sistnevnte beløp gikk til det landsdekkende og femårige prosjektet UngYtring2030, som skal bidra til å styrke unges evne til å benytte ytringsfriheten i praksis.

Dette er Sparebankstiftelsen DNBs søknadsfrister:

  • Beløp inntil 50.000 kroner har løpende søknadsfrist
  • For beløp over 50.000 kroner er søknadsfristene: 1. april, 1. september og 1. desember. Søknaden må være sendt innen midnatt på disse datoene
  • Søknad om draktstøtte til idrettslag har løpende søknadsfrist

Lokale søknader kan komme fra organisasjoner og foreninger på Østlandet, siden stiftelsen ble opprettet med sparebankmidler som opprinnelig kommer fra dette området. Men stiftelsen støtter også nasjonale prosjekter.

Søk pengestøtte fra Sparebankstiftelsen DNB her

TRYGG I VANN: Redningsselskapet holder kurs for barn og fikk i fjor 12,7 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til kjøp av flere utstyrstrailere. Foto: Stig B.Fiksdal

Stiftelsen er bankens filantropiske eier

Sparebankstiftelsen DNB er bankens nest største eier. Den har en grunnkapital bestående av hele 130 millioner aksjer i DNB. Pengene som stiftelsen tildeler gode formål, er utbytte fra disse aksjene. 

Takket være stiftelsens filantropiske virksomhet går altså en stor del av bankens overskudd til små og store allmennyttige prosjekter.

I fjor ga Sparebankstiftelsen DNB totalt 1.104 millioner kroner i pengestøtte fordelt på 3.398 ulike prosjekter på Østlandet eller nasjonalt.

Les stiftelsens årsberetning for 2023 her

Redningsselskapets Trygg i vann-kurs er et av de mange prosjektene som fikk tildeling i fjor. De fikk 12,7 millioner kroner til innkjøp av 11 nye mobile utstyrsbaser og kursing av flere instruktører til utendørs livredning. Dette vil ifølge Redningsselskapet bidra til at Trygg i vann-kurset blir et nasjonalt konsept som når alle ungdomsskoler i landet.

Relatert artikkel: Sjokkerende kaldt – men gøy også

Pengestøtten øker i takt med bankens resultat

I løpet av 2024 kommer Sparebankstiftelsen DNB til å støtte flere allmennyttige prosjekter og tildele enda mer enn i fjor. Årsaken er at 2023 ble et rekordsterkt år for banken. Derfor kunne banken dele ut et utbytte på hele 16 kroner per aksje til aksjonærene / eierne.

Stiftelsen har så langt i år gitt nesten like mye pengestøtte som i hele fjor:

I januar tildelte stiftelsen 16,95 millioner kroner fordelt på disse 422 prosjektene/mottakerne som søkte om opptil 50.000 kroner (senere søknader om støtte på opptil 50.000 kroner blir behandlet og tildelt fortløpende og kommer derfor i tillegg til tildelingene nedenfor)

I april tildelte den 643,7 millioner kroner fordelt på disse 565 prosjektene

I juli tildelte den 373,7 millioner kroner fordelt på disse 568 prosjektene, deriblant prosjektet UngYtring2030 og Telemark Kunstmuseum, se toppbildet.

MORTENSRUD SKOLEKORPS: Har tidligere fått støtte til kjøp av instrumenter av Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Norges største bidragsyter

Sparebankstiftelsen DNB er utenom staten Norges klart største bidragsyter når det gjelder tildelinger til allmennyttige formål. Tildelingene har stor betydning, særlig for frivillige lag og organisasjoner.

Det er totalt 45 sparebankstiftelser i Norge. De andre stiftelsene dekker andre geografiske områder.

Tar vi med både samfunnsnyttige investringer og tildelinger, har Sparebankstiftelsen DNB siden etableringen i 2002 bidratt med nærmere 12 milliarder kroner til allmenn nytte.

Utbyttet fra banken kommer flere til gode

Sparebankstiftelsen DNB vil med årets utbytte fra eierandelen i banken befeste sin posisjon som den som tildeler mest til allmennyttige formål i Norge. 

– Utbyttet på 16 kroner per aksje gir Sparebankstiftelsen DNB over 2 milliarder kroner som kan brukes til samfunnsnyttige tiltak, konstaterte André Støylen, som inntil nylig var administrerende direktør der.

Støylen er nå blitt leder for Amediastiftelsen, mens professor ved NTNU, Egil Matsen, er ansatt som ny administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB. Matsen tiltrer i september. Fram til da er finansdirektør Inger-Lise Larsen konstituert i stillingen.

GAPAHUK: FAU på Hof skole ville lage uteklasserom for elevene og fikk støtte til å bygge gapahuk. Foto: Katrine Lunke

Prioriterer prosjekter for barn og unge

Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter innen kunst og kultur, natur og friluftsliv, nærmiljø og kulturarv samt idrett og lek – og særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge under 25 år.

Klikk her for å se hvilke prosjekter Sparebankstiftelsen DNB har gitt pengestøtte til opp gjennom årene

Flere relaterte artikler på DNB Nyheter:

Windjammer er det mest fantastiske jeg har vært med på

Nye pauker skal ta Oslos beste amatørkorps til nye høyder

11-åringer får lære bridge på skolen

SKOLEBRIDGE: Bridgeforbundet fikk 3 millioner til skolebridge. Etter planene skal 25 skoler i ulike landsdeler tilby dette i løpet av 2024. Foto: Stig B. Fiksdal
FIKK STØTTE: Nesodden sykkelklubb fikk i fjor innvilget 250.000 kroner til utvidelse av terrengsykkelløypa i slalåmbakken. Foto: Katrine Lunke