Stadig flere ønsker å sykle til jobb og skole

Nesten halvparten av de som i dag kjører bil, sier at de kunne ha syklet til jobb og skole. Distansen er den største hindringen.

POSITIV ENDRING: Det er fint å se at stadig flere sier at de kunne valgt å sykle fremfor å kjøre bil til jobb og skole. sier Hanne Iversen, Fremtind. Foto: Fremtind
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 07. jul. 2020
Artikkelen er flere år gammel

47 prosent av nordmenn sier i en undersøkelse at de kunne ha syklet til skole og jobb, Det er en økning på fire prosentpoeng fra 2019. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Fremtind, forsikringsselskapet til DNB. Funnene er naturligvis påvirket av koronasituasjonen.

- Sykling gir bedre helse, sparer utslipp og er relativt billig. Det er fint å se at stadig flere sier at de kunne valgt å sykle, fremfor å kjøre bil til jobb og skole. Det vitner om en positiv holdningsendring, sier Hanne Iversen Rye, leder for bærekraft i Fremtind.

Flere sykler i Nord-Norge

I 2019 oppga 16 prosent av respondentene i Nord-Norge at de sykler til jobb og skole. I år oppgir hele 24 prosent det samme.

- Vi har ofte en forestilling om at sykling og bruk av el-bil er storbyfenomener. Dette mener jeg vitner om at det er fullt mulig å få til bærekraftige reiser i hele landet, sier Iversen Rye.

I fjor oppga kun fire prosent i Nord-Norge at de bruker el-bil til jobb. I år sier 13 prosent det samme. 

- De yngste går foran og mange i denne generasjonen vil nok klare seg uten førerkort, sier Iversen Rye.
Hanne Iversen Rye

De yngste går foran

Den yngste gruppen sykler stadig mer til jobb og skole. I 2019 oppga 19 prosent av respondentene mellom 18 og 25 år dette. I år sier 24 prosent at de sykler til jobb og skole. 

- De yngste går foran og mange i denne generasjonen vil nok klare seg uten førerkort, sier Iversen Rye. 

DE YNGSTE GÅR FORAN: Den yngste gruppen sykler stadig mer til jobb og skole. Foto: Marthe Thu, Fremtind

Vi vil, men hvorfor velger vi ikke sykkel?

Majoriteten oppgir at det er for langt, når de begrunner hvorfor de ikke velger å sykle.

- Det er interessant å se at det er flere i Oslo enn i Troms og Finnmark som oppgir at distansen til jobb er det som hindrer dem fra å sykle, sier Iversen Rye.

Hele 76 prosent av respondentene i Oslo oppgir dette, mot 66 prosent i Troms og Finnmark. Derimot, og ikke uventet, er det snø og is som hindrer flest i vårt nordligste fylke i å ta sykkelen fatt til jobb og skole. 

Potensiale for mer bærekraftige hverdagsreiser

I følge undersøkelsen har nordmenn i gjennomsnitt 23 kilometer til og fra jobb.

- Her er det store variasjoner og mange har nok mye lenger avstand til jobb. Men for mange er 20-30 kilometer en overkommelig distanse for sykling, spesielt med el-sykkel, sier Iversen Rye.

Hvordan folk kommer seg til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter er i endring, og mye tyder på at færre vil eie sin egen bil i fremtiden.

- Vi er opptatt av folks transportvaner. I vår Smartbil-app, hvor vi belønner trygg og mobilfri kjøring, har vi mulighet til å motivere til mer bærekraftige hverdagsreiser. Vi ser nå på hvordan vi kan integrere sykling og sykkelforsikring i appen. Jeg håper vi kan hjelpe våre kunder til å redusere utslippene sine, sier Iversen Rye. 

Stadig bedre tilrettelagt for sykling

Undersøkelsen viser at det blir stadig bedre tilrettelagt for sykling i Norge. I 2019 oppga 32 prosent at mangel på tilrettelegging var årsaken til at de ikke valgte sykkel, mens i år oppgir 27 prosent det samme.

Dette gjelder i alle landsdeler, bortsett fra Nord-Norge. Spesielt i Trøndelag er det en markant endring, hvor det i år kun er 13 prosent som oppgir at det det er mangel på tilrettelegging for sykkel som er årsaken til at de ikke velger å sykle - mot 29 prosent i 2019.  

Også i Oslo er det nå kun 13 prosent som mener at det ikke er tilrettelagt for sykling, mot 19 prosent i 2019.

Nå kommer flere el-sykkelalternativer

I følge Dagens Næringsliv har koronasituasjonen sendt sykkelsalget til himmels. I tillegg til el-sparkesykler, vanlig tråsykkel og transportsykler, kan vi forvente flere nyvinninger i sykkelfeltet. I denne saken kan du lese at det kommer stadig flere elsykkel-alternativer – også på tre og fire hjul.