Sykkelforsikring

To kvinner på sykkeltur
Hvis du har en dyr og fin sykkel eller elsykkel er det lurt med egen sykkelforsikring. 
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. 
 
Dekker tyveri, tap og hærverk på sykkelen Dekker skader på sykkelen ved uhell under bruk Full erstatning for både sykkelen og fastmontert utstyr og fast egenandel på kr 1 000 


 

Hva dekker forsikringene?

Reiseforsikringen dekker sykkelen utenfor Norden, mens innboforsikringen dekker sykkel i Norden. Med egen sykkelforsikring er du ekstra godt dekket, i hele verden.

Dekning Reiseforsikring Innboforsikring Sykkelforsikring (verdisakforsikring)
Tyveri
Hærverk
Brann
Uhell    
Mistet/tapt Kun som innsjekket bagasje   
Egenandel Ingen 4 000 kr * 1 000 kr
Maksimal erstatningssom 40 000 kr ** Full erstatning*** Full erstatning

* 2 000 kr hvis registrert i FG-godkjent register
** Samlet per skadetilfelle
*** Tyveri og hærverk gir maks 15 000/30 000 kr 

 

Forutsetninger for sykkelforsikring

Ønsker du egen forsikring på sykkelen eller elsykkelen din, er det et par ting du må huske: 
  • Du må ha kvittering eller kjøpsbevis på sykkelen 
  • Sykkelen må være registrert i FG-godkjent register. (F.eks. Securmark (Falck) sykkelregister) 
  • Blir sykkelen stjålet må du melde det til politiet 
  • Sykkelen må være låst når du ikke bruker den

Viktig å vite om elsykkel

Uregistrerte elsykler som selges i Norge kan maks kjøre 25 km/t på egen motorkraft. 
  
Har du trimmet eller kjøpt en elsykkel (elsparkesykkel, Segway e.l.) som går fortere enn 25 km/t er den per definisjon en elektrisk moped. Da gjelder verken innbo-, reise- eller sykkelforsikring, og du må registrere den og ha lovpålagt ansvarsforsikring gjennom egen mopedforsikring. 
Det er også egne regler for bruk av slike kjøretøy.
 

Vilkår sykkelforsikring

» Vilkår sykkelforsikring

Samlerabatt

Jo flere skadeforsikringer du har, jo mer rabatt får du

-10% med 3 forsikringer* -15% med 4 forsikringer -20% med 5 forsikringer **
 
* eller hus- og bilforsikring
** for å oppnå 20 % samlerabatt må du være eKunde. Det betyr at du må samtykke til kommunikasjon med oss skjer elektronisk.
 
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.