Mye av DNBs overskudd går til samfunnsnytte:

Stiftelsen ga 904 millioner til gode formål i 2020

Sparebankstiftelsen DNB ga 904,1 millioner kroner til allmennyttige formål i 2020, 100 millioner mer enn året før.

FIKK STØTTE I 2020: Drammens Ballklubb fikk støtte til utbygging av klubbhuset. På bildet trener DBK Bandy Jenter. Foto: Siw Myhre
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 09. apr 2021
Artikkelen er flere år gammel

Til tross for at banken ikke kunne betale utbytte i 2020, har Sparebankstiftelsen DNB opprettholdt et høyt nivå på tildelingene, fremgår det av en pressemelding som stiftelsen har sendt ut i forbindelse med fremleggelsen av årsregnskapet for 2020.

VIKTIG BIDRAG I KORONATIDEN: - Stiftelsens viktigste bidrag i 2020 var å opprettholde et høyt nivå på tildelingene, sier direktør André Støylen. Foto: Katrine Lunke

DNB-aksjene er viktigste inntektskilde

Sparebankstiftelsen DNB eier 8,4 prosent av DNB. Utbyttet fra disse aksjene er normalt stiftelsens viktigste inntektskilde og bestemmende for hvor mye som kan brukes til allmennyttige formål. I 2020 kunne DNB ikke betale utbytte, som følge av myndighetenes koronarestriksjoner. 

- Stiftelsens viktigste bidrag i koronatiden var å opprettholde et høyt nivå på tildelingene, selv om utbyttet fra banken uteble. Ved å bruke av egne finansplasseringer har vi bidratt til å opprettholde aktivitet og legge til rette for at organisasjonslivet og frivilligheten raskt skal kunne komme tilbake til normal aktivitet etter korona, sier stiftelsens direktør, André Støylen, i pressemeldingen.

Tildelinger og allmennyttige investeringer i 2020

Målt i tildelinger til allmennyttige formål er Sparebankstiftelsen DNB den klart største stiftelsen i Norge. 

Hovedtyngden av stiftelsens allmennyttige bidrag er som tildelinger til prosjekter etter søknader. Stiftelsen gir tildelinger innenfor fire formålsområder:

  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv
  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek

Bredt spekter i tildelingene i 2020

I 2020 mottok stiftelsen 5 233 søknader. 2 112 av disse fikk tildelt til sammen 686,2 millioner kroner til prosjekter både lokalt i østlandsområdet og til tiltak av nasjonal betydning over hele landet. 

I tillegg var det i 2020 et samarbeid med Amedia om tildelinger fra 72 lokalaviser til aktivitets- og fritidstilbud i avisenes nedslagsfelt. 2 865 søknader kom inn og til sammen 24,8 millioner kroner ble tildelt 940 prosjekter over hele landet. 

Inkludert denne ordningen ble det i 2020 behandlet 8 098 søknader og tildelt 711,1 millioner kroner til 3 054 prosjekter. Tilsvarende tall for 2019 var 4 082 søknader, og 609 millioner kroner til 1 411 tiltak.

Sparebankstiftelsen DNB har også et program for allmennyttige investeringer. I 2020 ble det gjort allmennyttige investeringer for 132,4 millioner kroner, fordelt på eiendomskjøp, instrumenter til musikere og kunst til norske museer (2019: 135,8 mill.). 

Nye eiendommer til allmennyttig virksomhet

I 2020 kjøpte stiftelsen tre eiendommer for å gjøre dem tilgjengelige for allmennyttig virksomhet og for å ivareta de historiske verdiene.

• Jernbanebygningen i Kragerø ble kjøpt av Kragerø kommune for å sikre den historiske bygningen som en allmenn arena for lokalsamfunnet. I samarbeid med lokale krefter er målet å fylle bygningen med et mangfold av aktiviteter. 

• Gårdseiendommen Trantjern i Nordmarka ble kjøpt i forståelse med Skiforeningen og DNT Oslo, som skal utvikle og drifte stedet. Skiforeningen ønsker å gi tilbud om aktiviteter og overnatting, mens DNT Oslo ønsker å etablere en ubetjent DNT-hytte.

• Området og eiendomsmassen tilhørende Det Norske Myntverket på Kongsberg ble kjøpt i samarbeid med Norsk Bergverksmuseum. Hensikten er å åpne området for allmennheten, bevare myntproduksjonen på området og å vise denne industrihistorien for publikum.

Skaper også aktivitet

Videre brukte stiftelsen 63,3 millioner kroner til å skape aktivitet knyttet til tildelinger og investeringer (2019: 54,9 mmill.. Til sammen utgjorde dermed samlede formålskostnader 904,1 millioner kroner i 2020 (2019: 799,5 mill.). 

Sparebankstiftelsen DNBs årsrapport for 2020