Over 5 milliarder til gode formål

Store deler av DNBs overskudd går tilbake til samfunnet

DNBs sterke årsresultat for 2019 er gode nyheter for Sparebankstiftelsen DNB.

LÆR KIDSA Å KODE: Kodeklubben Hadeland har fått til sammen 141.000 kroner til utstyr til koding og 3D-printere. Foto: Sverre Chr. Jarild
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 07. feb. 2020
Artikkelen er flere år gammel

- Utbyttet fra DNB er det økonomiske fundamentet for Sparebankstiftelsen DNB. Med disse pengene kan vi bidra til et bedre samfunn gjennom å støtte små og store prosjekter, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB eier 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som utbetales til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Siden oppstarten i 2002, har stiftelsen delt ut over 5 milliarder til gode formål. Hver vår og høst kan det søkes om pengestøtte til lokale tiltak i regi av organisasjoner på Østlandet. Stiftelsen gir også støtte til prosjekter av nasjonal betydning over hele landet.

Sjekk om du kan søke støtte

Siden oppstarten i 2002, har stiftelsen delt ut over 5 milliarder til gode formål

Økt aktivitet i utendørs treningsparker

Et av prosjektene stiftelsen støttet både i 2017 og 2019, er Foreningen For Egenorganisert Idrett. Foreningen har fått til sammen i overkant av 3,3 millioner kroner til å spre informasjon om og inspirere til bruk av gratis utendørs treningsparker. 

ØKT AKTIVITET I UTENDØRS TRENINGSPARKER: Treningspark på Sophus Bugges plass på Fagerborg i Oslo Foto: Miriam Lunde

Utstyr til koding

I 2019 startet engasjerte foreldre på Hadeland egen kodeklubb. Kodeklubben ønsket å vekke nysgjerrigheten til barna, utfordre dem til å bli mer skapende og leke med teknologi. Klubben, som drives av frivillige, fikk i 2019 til sammen 141.000 kroner til utstyr til koding og 3D-printere.

Søk nå

Trenger din lokale fotballbane belysning eller ønsker du å starte en ungdomsklubb? Stiftelsens utdelinger skal bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til prosjekter og tiltak innenfor flere kategorier:

- Kunst og kultur
- Kulturminner og historie
- Nærmiljø, idrett og lek
- Friluftsliv og naturkunnskap

Se oversikt over stiftelsens tildelinger 

Sjekk om du kan søke støtte