7 milliarder til samfunnsnytte siden 2002:

Mye av DNBs overskudd går tilbake til samfunnet

DNBs resultat for 2020 ble på 19,84 milliarder. Nest største eier sørger hvert år for at en stor del går tilbake til samfunnet.

NYTT TILBUD: Siden 2019 har Sparebankstiftelsen DNB også gitt draktstøtte. Fridykkerklubben Spearos er blant dem som har fått slik støtte. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 10. feb 2021
Artikkelen er flere år gammel

Sparebankstiftelsen DNB eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB og er dermed bankens største eier etter staten.

Stiftelsen bruker hvert år utbyttet fra aksjene i DNB til å støtte ulike samfunnsnyttige prosjekter. 

FORNØYD: André Støylen og Sparebankstiftelsen DNB er svært tilfreds med at DNB endelig kan utbetale utbytte igjen. Foto: Katrine Lunke

Stiftelsen ga støtte i 2020 også

Administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen, sier at 2020 ble et utfordrende år for stiftelsen også. 

Etter pandemien traff Norge i midten av mars, valgte styret i DNB å følge myndighetenes anbefaling om å avvente utbyttebeslutning til det var mer klarhet i de økonomiske konsekvensene som følge av nedstengingen av samfunnet. Derfor ble det ikke utbetalt utbytte i 2020. 

- Siden Sparebankstiftelsen DNB har utbytte fra DNB som sin viktigste inntektskilde, skapte dette noen utfordringer for vår allmennyttige virksomhet, sier Støylen.

Tross inntektsbortfallet valgte stiftelsen å opprettholde den planlagte aktiviteten. Foreløpige tall fra stiftelsen viser at til sammen 711,1 millioner kroner ble tildelt ulike små og store samfunnsnyttige prosjekter i 2020. Det betyr at stiftelsen siden oppstarten i 2002 har delt ut nærmere 7 milliarder kroner til samfunnsnyttige formål.

Endelig utbytte

Støylen og Sparebankstiftelsen DNB er svært tilfreds med at banken endelig kan utbetale utbytte igjen. Bankens styre har nå besluttet et utbytte på 8,40 kroner per aksje for 2019 og søkt generalforsamlingen om å få utbetale utbytte også for 2020.

- Dette vil gi oss et godt økonomisk grunnlag for å fortsette tildelingene i tiden fremover, sier han.

Søk lokale tildelinger og draktstøtte

Ifølge stiftelsens vedtekter skal minst 75 prosent av tildelingene og investeringene gå til prosjekter for barn og unge i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er det opprinnelige hjemmeområdet for tidligere Sparebanken NOR, det vil si de tidligere fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vest-fold, Telemark - og Ringsaker kommune i Hedmark.

Her har stiftelsen følgende støtteordninger :

  • Lokale tildelinger, søknadsfrist 1. september og 1. februar
  • Lokale tildelinger opptil 50.000 kroner, søknadsfrist 1. mai og 1. september
  • Draktstøtte, søknader behandles fortløpende
TILDELING I ASKER I 2019: DNBs personmarkedssjef og askerbøring, Ingjerd Blekeli Spiten (t.h.), overrakte støtten på vegne av stiftelsen. Foto: DNB

Nasjonale gaver

Stiftelsen gir også støtte til tiltak over hele landet som er av nasjonal betydning. For eksempel prosjekter i regi av landsomfattende organisasjoner, museer, kunstnerhjem og kulturminner av nasjonal betydning.

Økt aktivitet i utendørs treningsparker

Et av prosjektene som stiftelsen har støttet flere ganger, er Foreningen For Egenorganisert Idrett. Foreningen har fått til sammen i overkant av 3,3 millioner kroner til å spre informasjon om og inspirere til bruk av gratis utendørs treningsparker. 

ØKT AKTIVITET I UTENDØRS TRENINGSPARKER: Treningspark på Sophus Bugges plass på Fagerborg i Oslo Foto: Miriam Lunde