Det grønne skiftet

Overgangen innebærer et massivt økonomisk løft

Topplederne i Aker, Hydro og DNB har ambisiøse mål for å redusere klimagassutslippene.

ARENDALSUKA: Konsernsjefene i Aker, DNB og Hydro møttes under Arendalsuka for å diskutere hvordan klimagassutslippene kan reduseres. Foto: Arne Kristoffer Wang Holthe
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 19. aug 2021
Artikkelen er flere år gammel

I Arendalsuka møttes topplederne i Aker, Hydro og DNB for å diskutere hvordan de skal jobbe sammen for å redusere klimagassutslippene.

- Vi ønsker å være en pådriver for at næringslivet skal klare å omstille seg i en mer bærekraftig retning, sa Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

I videoen under kan du se opptaket fra Arendalsuka:

I juni møttes også Aasheim, Eriksen og Braathen til et rundebordsmøte, og fra denne samtalen kan du lese deres meninger og kommentarer her:

Vil finansiere klimaomstillingen

Nylig la DNB fram sin nye bærekraftsstrategi. DNB skal finansiere klimaomstillingen og være en pådriver for bærekraftig verdiskaping, være en pådriver for mangfold og inkludering, og bekjempe økonomisk kriminalitet og bidra til en trygg digital økonomi. I møtet med Hydro og Aker handlet det om klimaomstillingen.

DNB har som ambisjon å bidra med 1500 milliarder kroner i finansiering og tilrettelegging for bærekraftige aktiviteter fram mot 2030.

- Det å omstille samfunnet i en mer bærekraftig retning vil kreve enorme investeringer og det er der vi som bank skal gjøre en forskjell, sa Braathen.

RUNDEBORDSMØTE: Fra venstre Hilde Merete Aasheim, Hydro, Kjerstin Braathen, DNB og Øyvind Eriksen, Aker. Foto: Stig B. Fiksdal
Våre kunder vil merke et taktskifte fra oss
Kjerstin Braathen

Men fremover vil DNB stille enda strengere klimakrav til bedrifter som ønsker finansiering. Spesielt de som i dag bidrar til høye klimautslipp. Samtidig skal banken fortsatt være en bank for et bredt næringsliv.

- Våre kunder vil merke et taktskifte fra oss. Vi vil stille spørsmål, formulere forventninger og omsette det til krav for at kundene skal oppnå gode vilkår og i noen tilfeller også finansiering i det hele tatt. Vi må gjøre verden grønnere – ikke bare finansiere det som allerede er grønt, sa Braathen. 

Braathen er opptatt av å samarbeide med bedriftene for å finne fram til de gode, varige løsningene. DNB har 240.000 bedrifter i Norge og utlandet som kunder.

- Vi tror ikke ekskludering av «brune» selskaper er veien for å nå lavutslippssamfunnet. Vi mener det vil ha en større klimaeffekt hvis vi hjelper disse selskapene med finansiering til å kutte utslipp, og å omstille virksomheten sin i en mer bærekraftig retning, sa hun.

DET GRØNNE SKIFTET: - Kapitalmarkedet er DEN viktigste driveren for grønn omstilling, sa Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker (til venstre i bildet). Foto: Stig B. Fiksdal

- Banknæringen er en viktig partner

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro mener at bankene må være flinke til å se endringene i industrien, og bruke kapitalen til å utvikle konkurransekraft i det grønne skiftet.

- For oss er det veldig positivt av DNB er en del av det grønne skiftet og at de finansierer selskaper som har store ambisjoner. Vi nyter også godt av det og kan få en lavere kapitalkostnad over tid, sa Aasheim.

Mål om å redusere klimagassutslipp med ti prosent ved utgangen av 2025
Hilde Merete Aasheim

- Banknæringen er en viktig partner over tid, og vi er opptatt av å ha en bank som forstår oss og er med på utviklingen vår. Vi har fått en ny finansiering på 1,6 milliarder amerikanske dollar som det er knyttet konkrete bærekraftsmål til, og kostnadene vil bli justert basert på vårt mål om å redusere klimagassutslipp med ti prosent ved utgangen av 2025.

TRANSPARENTE: - Vi har jobbet mye med å være transparente i produksjonen vår av aluminium, sa Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro (i midten). Foto: Stig B. Fiksdal

- Kapasitet og kompetanse er en knapp ressurs

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, mener at langsiktig finansiering er grunnleggende for både den eksisterende virksomheten, men også til alt det nye.

- Banken vår må bygge opp systematisk kompetanse på nye forretningsmodeller. Kapasitet og kompetanse er en knapp ressurs på de nye områdene vi skal inn i, og her kan bankene kanskje bli en enda viktigere partner enn de har vært hittil, sa Eriksen.

Kapitalmarkedet er DEN viktigste driveren for grønn omstilling
Øyvind Eriksen

Eriksen viser til at DNB har en god tradisjon for å engasjere seg sammen med kundene, og skjønne hva som trengs for å lykkes med utviklingen.

- DNB opptrer som de ønsker å være en del av endringene våre, og er en inspirasjonskilde. Det er et villnis av standarder og regler og det er vanskelig å vite hva man må forholde seg til. Det er viktig for oss at DNB ikke lager egne regler, men baserer seg på felles standarder, sa han.

Ansvarlige kunder

Aasheim fortalte at Hydro har ambisiøse mål for å gjøre virksomheten mer bærekraftig.

- Vi har jobbet mye med å være transparente i produksjonen vår av aluminium. Aluminium produsert på fornybar energi i Norge har en femdel av fotavtrykket eksempelvis versus kinesisk aluminium produsert på kullkraft. Produktene våre til byggeindustrien lages mye av resirkulert aluminium fordi kundene våre er opptatt av at materialene skal være produsert med lavest mulig fotavtrykk, sa hun.

Produktene våre til byggeindustrien lages mye av resirkulert aluminium
Hilde Merete Aasheim

- Kapitalmarkedet er DEN viktigste driveren for grønn omstilling

Eriksen forteller at de fleste av Akers investorer forstår virksomheten godt, og flere av dem sier nå at Aker er en rollemodell på grønn omstilling.

- Kapitalmarkedet er DEN viktigste driveren for grønn omstilling, og enda viktigere enn myndighetenes arbeid. Kompetente aksjonærer blir en inspirasjonskilde som ønsker å ta vare på det etablerte, samtidig som de vil utvikle for fremtiden, sa Akers konsernsjef.

Omfordeler ressursene

Aker er et resultat av det norske olje-eventyret. Selskapet skal utvikles videre med den samme teknologien, ressursene og kapitalen på en mer bærekraftig måte fortalte Eriksen.

- Det er de samme ressursene som gradvis reallokeres til mer bærekraftig virksomhet, og det er vi avhengig av å få til for kunne levere gode aksjonærverdier over tid, sa han.

Oppgaven med å bygge ny og grønnere virksomhet er enorm
Øyvind Eriksen

- Uten å kunne spille på olje- og gassressursene våre hadde vi ikke kunnet satse på nye og grønne næringer. Oppgaven med å bygge ny og grønnere virksomhet er enorm, men vi kommer til å bygge veldig spennende ny industri i Norge.

Samarbeidsåret 2020

Eriksen forteller at koronakrisen førte til godt samarbeid med myndighetene og banker for å gjøre det mulig å finne løsninger og trygge arbeidsplasser.

- 2020 var omstillingsåret, men også samarbeidsåret. Det gikk raskere og ble enklere på grunn av året vi var inne i, men vi lever i en tid hvor de store bedriftene betyr veldig mye for samfunnsutviklingen. 

2020 var omstillingsåret, men også samarbeidsåret
Øyvind Eriksen

Braathen viste også til at nordmenn alltid har vært gode på omstilling.

- I endringen med å redusere klimagassutslippene er det en fordel å være et lite land. Vi knytter sterke partnerskap til kunder og leverandører, og bankene har en viktig rolle sammen med industrien for å nå FNs bærekraftmål, sa Braathen.

PÅDRIVER: - Vi ønsker å være en pådriver for at næringslivet skal omstille seg i en bærekraftig retning, sa Kjerstin R.Braathen, konsernsjef i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal