Alt du bør vite som førstegangskjøper

Er det lurt å kjøpe bolig nå? Hva er forskjellen på medlåntaker og realkausjonist? Finansrådgiveren svarer.

TA KONTAKT! – Det lureste du gjør er å ta kontakt med oss dersom du lurer på noe, sier rådgiveren. Foto: Matz Norheim
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 06. mar 2024
Artikkelen er flere år gammel

Eivind Bugge Holtung er finansrådgiver i DNB og jobber daglig med unge som har et ønske om å kjøpe sin første bolig.

Unge lurer ofte på hvordan de skal gå fram når de skal kjøpe seg sin første bolig og hvilke alternativer de har, men han møter også unge som ønsker rådgivning på hvordan de kan posisjonere seg best mulig for å få kjøpt seg en bolig i fremtiden.

Et eget team for unge førstegangskjøpere

I Trondheim sitter det et eget team med rådgivere som har spesialisert seg på unges økonomiske situasjon, et team som Eivind er en del av. 

– Jeg snakker med forskjellige unge mennesker. Alt fra unge med høy utdanning og høye studielån i alderen 25 til 30 år, til unge faglærte som har vært i arbeidslivet noen år.

Har du spørsmål angående boligkjøp? Eller ønsker du mer generell økonomisk rådgiving? Avtal et møte her. 

– Det norske boligmarkedet er noe av det tryggeste man kan investere i, sier finansrådgiveren. Foto: NTB Scanpix

Dette lurer flest på

Eivind har oppsummert de spørsmålene han får oftest fra unge som ønsker å kjøpe bolig. 

Hvor mye kan jeg kjøpe for når jeg er kommet ut i jobb?

– Det beste er å kontakte oss og sette opp et møte dersom du lurer på dette, da det er mange faktorer som kan spille inn. Dersom det ikke skulle være aktuelt å kjøpe bolig i nær fremtid, kan vi også se på mulighetene fram i tid, forteller rådgiveren.

Hvor mye egenkapital trenger jeg for å kjøpe bolig?

– På generell basis er kravet til egenkapital 15 prosent av kjøpesummen, samt kjøpsomkostningene. Banken tar også normalt uansett hensyn til at boligen som skal kjøpes utløser dokumentavgift til staten. Denne er på 2.5 % av kjøpesummen, og må altså i utgangspunktet finansieres med egenkapital, svarer han.

Det vil si at om du ønsker å kjøpe en leilighet til 3.000.000 kroner, må du minst ha en oppspart egenkapital på 450.000 kroner pluss en eventuell dokumentavgift. 

Ung-milliarden gjør det mulig å få boliglån, selv uten hele egenkapitalen. Les mer!

 

Det kan være lurt å spare i trygge former dersom et boligkjøp er nært forestående
Finansrådgiver, Eiving Bugge Holtung

Hvordan kan jeg spare smart?

– Dersom du skal begi deg ut på boligmarkedet snarlig, kan det være skummelt å velge spareformer med risiko. Årsaken er at man kan være uheldig og treffe på en periode med svak eller negativ avkastning, hvilket er synd når man kan bli tvunget til å selge fond eller aksjer for å dekke egenkapitalkravet. Man kan altså bli tvunget til å realisere et tap på fond eller aksjer.

Bugge legger til at banken ofte tar en sikkerhetsmargin på midler som for eksempel er plassert i fond, for å redusere risikoen for manglende egenkapital når oppgjøret for boligen skal betales. Dette vil si at en prosentandel av midler som er plassert i for eksempel fond ikke tas hensyn til i finansieringsbeviset.

– Det kan være lurt å spare i tryggere former dersom et boligkjøp er nært forestående, for eksempel ulike sparekontoprodukter. Dersom et boligkjøp er en del måneder fram i tid kan eventuelt fastrenteinnskudd vurderes, hvor rentene er bedre enn på vanlige sparekonti og pengene kan bindes i for eksempel 3 eller 6 måneder.

Kan jeg bruke mine foreldre som realkausjonister eller medlåntakere?

– Stadig flere får med seg medlåntakere eller realkausjonister for å kunne få en høyere maksimal kjøpesum i finansieringsbeviset, eller kanskje for å i det hele tatt kunne få et finansieringsbevis, forteller rådgiveren.

Han legger til at det i utgangspunktet er ønskelig at den som skal kjøpe boligen selv tar opp lånet, men at de naturligvis tar en vurdering på om foreldre kan være med som medlåntakere. Det er samtidig viktig å være klar over risikoen for at foreldrene kan måtte bistå med å betale på boliglånet, ettersom størrelsen på lånet kan bli unaturlig høyt. Det er også viktig å tenke over at det kan være vanskelig for foreldrene å bistå eventuelle søsken med lignende hjelp, dersom for eksempel en lillesøster eller lillebror gjerne skulle hatt litt hjelp i fremtiden. 

– Realkausjonsrollen er noe lettere, da realkausjonisten kun må gå god for den eventuelt manglende egenkapitalen som sikres i realkausjonistens bolig. En realkausjonist vil dermed med større sannsynlighet eventuelt kunne bistå andre i familien som måtte trenge hjelp. Banken tar en vurdering på om det er nok ledig boligverdi til å sikre realkausjonsbeløpet, og det vurderes også om realkausjonisten har sterk nok økonomi til å betjene realkausjonsbeløpet i tilfelle det skulle bli aktuelt. 

Er det lurt å kjøpe bolig nå?

Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til utviklingen i boligmarkedet, og om det er lurt å kjøpe bolig nå, eller vente. 

– Et boligkjøp er en investering, og det norske boligmarkedet er noe av det tryggeste du kan investere i. Det er samtidig svært vanskelig å si noe om timingen. Boligprisene gikk ned i høst og vinter før de nå har styrket seg litt igjen. Men de fleste beholder boligen sin i flere år, og da er det prisutviklingen på lengre sikt som er interessant. Og historisk sett har langsiktig investering i egen bolig lønnet seg i Norge, sier Bugge.

Derfor er rådgiveren klar på at du må ta stilling til hvor lenge du minst ønsker å eie boligen før du investerer.