Feriebolig i utlandet? Her er kredittsjefens råd

Korona satte en bråstopp for leie og kjøp av ferieboliger. Nå vender markedet sakte tilbake igjen.

INVESTERE? Det som er viktig uansett hvilke investeringer man skal gjøre er å ha en god buffer i privatøkonomien. Foto: NTB scanpix
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 30. mar 2021
Artikkelen er flere år gammel

Det er snart ett år siden covid-19 gjorde sitt inntog og førte til inngripende begrensninger i dagliglivet og spesielt med tanke på de strenge reiserestriksjonene som ble satt. Konsekvensene var store og mange, og det førte bråstopp i utleie av ferieboliger i utlandet. De fleste kjøpelystne nordmenn valgte å legge planene om kjøp på hylla.

Igjennom pandemien har DNB Luxembourg erfart at mange kunder har hatt utfordringer knyttet til sin privatøkonomiske situasjon, spesielt de kundene som har fått bortfall av inntekter og som kanskje har blitt permittert fra sitt arbeid i denne perioden.

- Vi har forståelse for at bortfall av inntekter vil påvirke våre kunde økonomiske situasjon, og derigjennom deres muligheter til å møte sine økonomiske forpliktelser. Vi har i denne perioden prøvd å hjelpe de kundene som har tatt kontakt og som har opplevd økonomiske utfordringer. Da kan det være greit å ha en samarbeidspartner som snakker samme språk og forstår de utfordringene som du opplever, sier Knut Øvreeide, kredittsjef hos DNB Luxembourg.

Det som er viktig uansett hvilke investeringer man skal gjøre er å ha en god buffer i privatøkonomien. Den situasjonen vi er oppe i nå er jo ekstrem, men den viser viktigheten av et økonomisk sikkerhetsnett. Du skal aldri tømme kassen helt for å investere i fritidsbolig. Vi er opptatt av at våre kunder tar høyde for å kunne takle uforutsette hendelser og sørger for å ha en god og solid buffer i sin privatøkonomi.

Du kan kontake oss på dnb.no eller per e-post til boliglan@dnbgroup.lu for mer informasjon. 

POPULÆRT: Mange nordmenn er glad i Tenerife. Foto: NTB scanpix

Mindre risiko

Kredittsjefen understreker også at når man investerer i eiendom i utlandet kan det være risikoreduserende å låne i den samme valutaen som eiendommen omsettes i, dette for å redusere risiko som kan oppstå ved store endringer i valutakursene dersom blant annet eiendommen skal selges og lånet innfris.  

Som kunde har du etter nye EU regler «Mortgage Credit Directive» rett til å omgjøre hele eller deler av lånet ditt fra euro til, for eksempel, norske kroner i løpet av lånets løpetid dersom man er bosatt i Norge.

For de av leserne som allerede eier eiendom, som for eksempel har tatt opp lån i norske kroner med pant i egen bolig i Norge, kan de kontakte oss for å vurdere en refinansiering av eiendommen.

Er du en av dem som har kjøpt «bolig under oppføring», og planla å benytte norske kroner til hele investeringen, er du også velkommen til å kontakte oss i banken før overtakelse for å vurdere alternative finansieringsløsninger.

Du kan kontake oss på dnb.no eller per e-post til boliglan@dnbgroup.lu for mer informasjon. 

KANARIØYENE: Mange har nok lyst på en egen leilighet på Kanariøyene. Foto: NTB scanpix

Mange kjøper også eiendom som er ment for utleie. I den senere tid har leiemarkedet i Spania vært mer eller mindre fraværende. Dette viser viktigheten av å ha leieinntekter som en ekstra buffer på inntekten sin og ikke være avhengig av denne for å kunne betjene gjeld og andre kostnader knyttet til det å eie eiendom i utlandet

- DNB Luxembourg har valgt å ikke ta høyde for leieinntekter på de utenlandske boligene i sine vurderinger, da vi vurderer det som viktig at alle skal kunne klare sine forpliktelser selv om disse inntektene skulle falle bort, sier Øvreeide. 

Begynner det å løsne?

Kredittsjefen sier de ennå ikke vet i hvor stor grad pandemien har påvirket prisene i eiendomsmarkedet i Spania, men de vet at omsetningen av boliger har gått ned.

- Så langt ser vi ikke noe som tilsier at prisene i eiendomsmarkedet vil oppleve et dramatisk fall, men dersom det blir et fall i boligprisene kan det være et gunstig tidspunkt for å gjøre et godt kjøp. Hvor stort og langvarig et eventuelt fall vil bli avhenger av når flyene er i luften igjen, når turistene kommer tilbake, og i hvilken grad grensene åpnes og hvordan vårt handlingsmønster endres.

Øvreeide sier at DNB Luxembourg har tross pandemien hatt mange henvendelser fra kunder som planlegger å kjøpe eiendom i Spania litt fram i tid. 

- De er ute etter å få et finansieringsbevis slik at de vet hvor mye de har råd å kjøpe for når de har mulighet for å reise igjen. Med vaksine på plass håper vi at situasjonen vil forbedre seg slik at samfunnet sakte, men sikkert normaliseres igjen, påpeker han.

Er du en av dem som ønsker å realisere drømmen om en feriebolig i utlandet, er det full anledning til å kontakt oss, forsikrer Knut Øvreeide, og minner om at DNB Luxembourgs kontor er åpent og i full drift, selv om de fleste jobber hjemmefra.

Du kan kontake oss på dnb.no eller per e-post til boliglan@dnbgroup.lu for mer informasjon.