Fond og sparing:

Betale plattformhonorar fra fondsandeler eller bankkonto?

– Som fondskunde kan du nå velge om du vil betale gjennom salg av fondsandeler eller fra en bankkonto, sier Stian Revheim.

BETALING: – Du bør ta stilling til hvordan du vil betale for plattformhonoraret, og hvert valg kommer med fordeler og ulemper, sier Stian Revheim. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 03. mai 2023
Artikkelen er flere år gammel

Fondsbransjen beveger seg over til å splitte betaling for fondssparing i to deler, en del som går til forvalteren og en del som går til distributøren.

Fått trukket plattformhonorar fra bankkonto? Les mer her

Endringen ble satt i gang av strengere regler, og DNB tar nå skrittet fullt ut og kutter ut betaling mellom fondsforvalter og distributør i Norge. Tidligere var det slik at begge deler ble trukket fra fondets kapital, og ble dermed tatt hensyn til i kursutviklingen til fondet.

– Nå blir det enklere å se hva du betaler for hva, samtidig blir det jo litt mer å ta stilling til, sier Stian Revheim.

Revheim er spareekspert hos DNB.

– Du bør ta stilling til hvordan du vil betale for plattformhonoraret, og hvert valg kommer med fordeler og ulemper, sier Revheim.

Han forteller at per 9. mars 2023 har omtrent tre av fem kunder valgt betaling fra bankkonto. I april 2023 vil de fleste av DNBs fondskunder for første gang betale plattformhonoraret direkte. De totale kostnadene endres ikke, du betaler like mye eller mindre enn tidligere, det er bare måten du betaler på som endres

Du kan velge betalingsmåte i nettbanken eller i Spare-appen.

Dette er plattformhonorar

Plattformhonorar dekker alle kostnader til fondsdistributøren. Du kan velge mellom å betale honoraret gjennom salg av fondsandeler eller fra en egenvalgt bankkonto i DNB. Totalkostnadene er enten likt eller lavere enn før.   

Fondsandeler

  • En liten andel av dine fond selges for å dekke avgiften
  • Salg av andeler regnes som skattemessig realisasjon
  • Ligner mest på slik du har betalt til nå
  • Du får fradrag for kostnadene på skattemeldingen
  • Du må velge en bankkonto i de tilfeller det ikke kan selges fondsandeler
  • Kun tilgjengelig for DNBs norskregistrerte fond

Bankkonto

  • Du må sørge for dekning
  • Bidrar til litt høyere sparing
  • Du får fradrag for kostnadene på skattemeldingen

Trekk fra fondsandeler

– Betaling gjennom et lite salg av fondsandelene dine er kanskje den varianten som ligner mest på slik du tidligere betalte for distribusjon av fond, sier Revheim.

Fordelen med trekk av fondsandeler er at du slipper å være oppmerksom på at du har nok penger på bankkontoen ved belastningstidspunktet. Samtidig er det noen viktige implikasjoner, for det er fondsandeler som selges.

– Salg av fondsandeler telles som skattemessig realisasjon; det betyr at du kan få fradrag for tap og må skatte av gevinst, sier Revheim.

Hvilken kontotype avgjør

Riktignok avhenger skattleggingen av hvilken kontotype du har valgt. For aksjesparekonto tar du ut innskudd først, og lar gevinst og tap stå inne i kontoen. For ordinær fondskonto blir det en skattemessig realisasjon etter FIFU-prinsippet (først inn, først ut).

– Det er verdt å merke seg at det er tilfeller der det ikke er mulig å betale ved å selge andeler; det kan være dersom du allerede har solgt andelene i fondet, eller at det kan være regelverk som hindrer oss til å selge andeler, slik som i IPS, sier Revheim

Betaling gjennom innløsning av fondsandeler er kun tilgjengelig for DNBs norskregistrerte fond. Derfor blir du også spurt om valg av bankkonto, selv når du ønsker å betale ved å selge fondsandeler.

Betale gjennom bankkonto

– Du kan velge en bankkonto hvor det trekkes plattformhonorar hvert kvartal, da bør du velge en bankkonto hvor det normalt står tilstrekkelig med penger, sier Revheim.

Hvis det over tid står for lite penger på bankkontoen du har valgt, vil DNB etter hvert bytte til andelsbetaling. Investerer du i et aktivt forvaltet aksjefond og har 100.000 kroner stående i et fond, så vil det koste 300 kroner i året, eller 75 kroner i kvartalet. Et indeksfond med samme kapital vil koste 100 kroner i året, eller 25 kroner i kvartalet.

– Fordelen ved å trekke beløp fra konto kontra trekk i fondsandeler er at det blir som en liten ekstrasparing, sier Revheim.

Plattformhonoraret kan trekkes fra på skattemeldingen under tema «Finans», «Forvaltningskostnader» og «Verdipapirforvaltning». Det gjelder uavhengig av om du velger betaling gjennom andeler eller bankkonto.

Regneeksempel plattformhonorar

Fondstype

Pris distribusjon per år (prosent av markedsverdi)

Pris per år per 10.000 kroner i kapital

Aksjefond

0,30 %

30 kr

Kombinasjonsfond

0,25 %

25 kr

Rentefond

0,20 %

20 kr

Indeksfond

0,10 %

10 kr

Dette dekker plattformhonoraret

Det er ikke så mange andre tjenester som prises på samme måte som fondssparing. Når du går inn i en matbutikk får du ikke se hvor mye du betaler til butikken, og hvor mye som går til produsenten, men en pris for alle tjenester samlet.

– DNB distribuerer både fond som forvaltes av DNB Kapitalforvaltning og fra en rekke andre kapitalforvaltere, vi har hundrevis av fond på aksjesparekonto, sier Revheim.

Plattformhonoraret er det du betaler til DNB som distributør av fondet. Honoraret dekker tjenestene vi leverer til deg som sparer i fond, eksempelvis ulike plattformer som Spare-appen og nettbanken. Disse tjenestene er tilgjengelig for alle våre fondskunder, uavhengig av hvilket fond du kjøper i DNB.

Størrelsen på plattformhonoraret bestemmes av om du sparer i aktivt forvaltede aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond eller rentefond. Du kan kreve fradrag for betalt plattformhonorar i din skattemelding, se mer om dette her.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.