Fond og sparing:

Da bør du få investeringsråd

– Vi ønsker å hjelpe de som trenger hjelp til å investere, og tilbyr tre ulike nivåer med hjelp, sier Krister Kråkenes.

GIR RÅD: – Vi ser at mange av kundene som handler selv, handler fond med historisk høy avkastning og med høy risiko, sier Krister Kråkenes. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 19. des 2023
Artikkelen er flere år gammel

Investeringer kan virke avskrekkende i starten, valgene kan virke overveldende. Fordi det er veldig mange ulike behov, tilbyr DNB tre nivåer med hjelp.

– Vi tilbyr naturlig nok service til de som har praktiske spørsmål rundt sparing og spareprodukter. Vi har eksperter som kan svare på alle spørsmål du måtte ha om for eksempel aksjesparekonto eller hvordan legge inn ordre, sier Krister A. Casanova Kråkenes.

Ønsker du å bestille rådgivningssamtale kan du gjøre det her. Sparing Service kan også nås på telefon 915 04800, slik som andre henvendelser til DNB.

Dersom du ønsker hjelp til å sette opp en konkret spareplan for hvordan du skal forvalte sparepengene dine, bør du avtale en sparesamtale med DNBs autoriserte investeringsrådgivere, ledet av Kråkenes.

DNBs rådgivere har formell kompetanse på fagfeltet

En autorisert finansiell rådgiver har gått gjennom et utdanningsløp hos et bransjefelles utdannings- og autoriseringsorgan kalt FinAut.

– Det dokumenterer at våre rådgivere har formell kompetanse på fagfeltet, sier Kråkenes.

Og legger til: 

– Kundene våre ønsker alle best mulig avkastning, men de opplever det som vanskelig å vite hvilket produkt de skal velge og å forstå hvilken risiko som ligger bak produktet. Vi opplever også at kundene blir gjerne mer usikre desto større beløp som skal plasseres, sier Kråkenes.

RÅD: Gjennom investeringssamtalen og kartleggingen av kundens risikoprofil ser vi ofte at dette ikke er de rette produktene for kunden, sier Kråkenes. Foto: Stig B. Fiksdal

En autorisert investeringsrådgiver å sparre med er viktig

Det er da det kan være godt å ha autorisert investeringsrådgiver å sparre med. Han forteller at de som får råd i større grad enn gjør-det-selv-sparerne står i sparingen i tykt og tynt, dette fordi man har fått en grundig gjennomgang av hvordan finansmarkedet fungerer og at man har kjøpt produkter som gjenspeiler den risikoen du ønsker å ta.

– Vi ser at mange av kundene som handler selv, handler fond med historisk høy avkastning og med høy risiko. Gjennom investeringssamtalen og kartleggingen av kundens risikoprofil ser vi ofte at dette ikke er de rette produktene for kunden, sier Kråkenes.

Han forteller at rådgiverne ser at kunder som har hatt investeringsrådgivning ofte tar lavere risiko enn kunder som handler på egen hånd.

– Vi ønsker at kundene skal ha en risikoprofil som passer både deres mål og ønsker, slik at de nettopp skal klare å stå i sparingen fram til dere forhåpentligvis når ønskene sine, Kråkenes.

Investeringsråd til hvermannsen

– Vi gir investeringsråd til et bredt lag av befolkningen. Du betaler ingenting ekstra, rådgivningen dekkes av plattformhonoraret, sier Kråkenes.

Han forteller derimot at en rådgivningssamtale krever innsats fra begge parter, og det derfor er mest hensiktsmessig dersom sparingen har en ramme som gjør at den føles viktig for deg. DNB tilbyr rådgivning til alle som ønsker, og den kommer uten noen forpliktelser.

– Rådgivningskonseptet vårt er grundig og gjennomføres med to møter. Første møtet tar normalt 30–45 minutter. Det er et rent kartleggingsmøte der vi sammen avdekker planer du har for fremtiden og gjør en risikovurdering av din økonomi, sier Kråkenes.

BETALER INGENTING EKSTRA: – Vi gir investeringsråd til et bredt lag av befolkningen. Du betaler ingenting ekstra, sier Krister Kråkenes i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Hvordan best realisere dine planer

Etter møtet får du tilsendt investeringsforslaget. Her presenteres vår anbefalte løsning for hvordan og hva som skal til for at du nettopp skal kunne realisere dine planer for fremtiden.

På det andre møtet går investeringsrådgiveren gjennom investeringsforslaget med deg. Det er viktig for oss å gjøre det for å sikre forståelse av de forslagene vi gir, sier Kråkenes. 

– Kundene våre verdsetter at rådgiverne forklarer et komplekst tema på en forståelig måte, og mange har anbefalt sine venner å ta kontakt med oss, sier Kråkenes.

For å kontinuerlig forbedre våre tjenester spør vi kundene våre om de ulike delene av rådgivningssamtalene, og det gir oss også innsikt om hva som blir verdsatt. 

Dette kjennetegner de som får råd

– De fleste kundene våre har bygget seg opp en solid buffer på sparekonto eller har fått en arv hvor de ønsker bedre avkastning enn det som du får på sparekonto, sier Kråkenes.

Han peker på at kundegruppene i hovedsak kan deles i to grupper.

– Personer i aldersgruppen 30 – 50 hvor de ønsker rådgivning om å plassere både engangsbeløp og månedssparing, sier Kråkenes

De som er i aldersgruppen 50 – 70 år pleier derimot i større grad å ha penger på sparekonto som de lurer på hvordan de skal plassere.

Private banking rådgivning – for deg med komplisert økonomi

­– De som har en komplisert økonomi, kanskje med flere familieselskaper og lignende, tilbyr DNB skreddersøm gjennom private banking-tjenester, sier Kråkenes.

Private banking har gitte krav til hvor mye kapital som skal forvaltes, og det er en tjeneste som er prislagt. 

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.