Markedsyn 2020

- Vi anbefaler å ha mest penger i aksjer nå på starten av 2020

- Vi tror den økonomiske veksten vil ta seg opp, samtidig som rentene forblir lave, sier Torje Gundersen i DNB Asset Managment.

TAKTISK: Leder av DNB Asset Managements taktiske team, Torje Gundersen, går gjennom fondsforvalternes syn på markedene i 2020. Foto: Thomas Stefan Strzelecki
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 14. jan. 2020
Artikkelen er flere år gammel

Hver måned publiserer Torje Gundersen og teamet «taktisk aktivaallokering» i DNB Asset Management sitt markedssyn.

- Nå i januar legger de vekt på at Trumps ønske om gjenvalg og ny avtale med Kina har bidratt til å redusere konfliktnivået globalt. Det taler for en positiv grunnholdning til såkalte risikable aktiva fremover, mener Gundersen. 

Vårt markedsyn fremover tilsier overvekt i aksjer og høyrenteobligasjoner
Torje Gundersen

- Ser vi tilbake på fjoråret så var det mye usikkerhet da også, men 2019 ble et godt år i finansmarkedene, sier han. Børsene løftet seg til nye høyder på tampen av fjoråret, tross politisk uro, svak global vekst og skuffende resultatutvikling.

- Nå har vi hatt flere år med vekst i finansmarkedene og mange blir nervøse av sånt, men ser vi på tallene er det likevel mest sannsynlig at 2020 skal bli ganske bra, sier han. 

Les: Hva kan du bruke Markedssynet til og hvordan leser du det?

Kina er en joker i 2020, skriver Torje Gundersen i fondsselskapets siste markedssyn. Foto: Shutterstock

Stadig flere betaler for å oppbevare pengene sine trygt

Ett av forholdene det taktiske teamets analytikere ser på er rentene.

Rentene har falt jevnt og trutt og satt nye bunnrekorder de siste 30 årene.

- Det er faktisk negativ rente på rundt 20 prosent av alle obligasjoner globalt i dag, forteller Gundersen.

- Det nye nå er at også de såkalt lange rentene er svært lave eller nær null. Lave renter i obligasjonsmarkedet foretrekkes likevel fremfor en enda tristere negativ rente i banken.

Når renter ikke lenger er et godt alternativ, øker naturlig nok risikoappetitten hos mange.
Torje Gundersen

Samtidig ser vi at flere enn før velger å gå inn i andre type verdipapirer, noe som igjen driver opp prisen på disse.

Veksten i den globale økonomien har i gjennomsnitt vært 3,3 prosent per år i årene etter finanskrisen (2008-2019).  Samtidig har kjerneinflasjonen har vært ett par prosent lavere.

- Dette er også prognosen for de neste årene, forteller Gundersen. 

RISIKOPREMIE: I figuren over har vi regnet ut om det lønner seg å ta risikoen i aksjemarkedet. Vi har satt dagens rentenivå opp i forhold til globale aksjemarked. Risikopremien er fremdeles attraktiv. Foto: Bloomberg og DNB Asset Management

Økonomien i verden påvirkes av storpolitikken

Et annet forhold Torje Gundersen og hans medarbeidere følger tett er den geopolitiske situasjonen.

Mye av usikkerheten i 2020 dreier seg om Kina. Hva vil myndighetene i øst prioritere, gjeldsreduksjon eller vekst?

Veksten i Kina er den svakeste på 30 år, og kjerneprisveksten er fallende. Myndighetene der har derfor gjort flere tiltak, og mer er ventet å komme. Disputten med USA har ikke hjulpet, men nå ser den ut til å bli løst, eller i alle fall lagt på is av Trump i påvente av valget.

- Vi har også sett en kraftig oppbremsing i veksten i Europa. - Nå ser det imidlertid ut som om vi så smått er i ferd med å passere bunnen. Ordreinngangen stiger raskere enn lagrene nå tredje måned på rad og det er normalt et positivt tegn, sier han. 

Matrisen viser DNB Asset Managements markedssyn for januar 2020. Foto: DNB Asset Managements markedssyn 2020

Vi tror vi kan få bedret vekst i 2020

Gundersen forteller at det ikke er noen unison enighet blant verdens økonomer når det gjelder 2020. Anslagene tilsier marginal bedring globalt, men svakere vekst i USA og Eurosonen.

Vi tror veksten har potensial for å overraske positivt utover anslaget, fordi:

  1. Pengepolitikken er svært ekspansiv. Det er lite trolig at sentralbankene vil stramme inn likviditeten så lenge inflasjonen er så lav.
  2. Alle politikere ønsker gjenvalg. Sannsynligheten for at Trump får nye fire år er høyere enn 50 prosent, men faller raskt dersom handelskonflikten på nytt eskalerer eller USA blir dratt inn i en ny krig i Midtøsten.
  3. Husholdningene er i bra form, og det er grunn til å tro at den sykliske delen av økonomien tar seg opp i 2020.

- Alt i alt har vi troen på at aksjer bør være den foretrukne investering også i 2020, sier Gundersen. Samtidig tror vi det vil bli mindre forskjell i avkastningen mellom aksjer og høyrente kredittobligasjoner enn hva vi så i fjor.

- Vi tror Oslo Børs ender året opp rundt ni prosent på 1015 poeng, mens avkastningen i globale aksjer blir litt lavere som følge av en sterkere norsk krone.

Ønsker du fordype deg i resonnementene som ga markedssynet? Les mer her

Merk: Markedssynet er ikke ment som et personlig investeringsråd.  Ønsker du råd tilpasset egen situasjon, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din økonomi. Fremtidig avkastning vil alltid avhenge flere fohold. Blant annet av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i et fond kan bli negativ som følge av kurstap.