Morningstar Fund Awards:

DNB vant prestisjetung forvaltningspris

– Dette er et resultat av laginnsats, og det anerkjenner arbeidet til forvalterne og alle som støtter dem, sier Håkon Hansen.

PRESTISJETUNG: Torje Gundersen, Knut Hellandsvik og Svein Aage Aanes leder hhv. taktisk aktivaallokerings-, aksje- og renteforvaltning i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 10. mar 2023
Artikkelen er flere år gammel

Morningstar er et internasjonalt ratingselskap som vurderer fond, aksjer og andre verdipapirer. Hvert år deler de ut priser til enkeltfond og -forvaltere, og forvaltningsselskaper som utmerker seg med sterke risikojusterte resultater.

– Det er flere årsaker til at DNB har stukket av med prisen for beste fondsforvalter. Noe av det mest sentrale er at DNB har en stor bredde av fond som gjør det relativt bedre enn andre, innenfor alle aktivaklasser tilgjengelig for norske investorer, sier Morningstars Johannes Haraldsen.

– Et høyt antall fond har også Morningstar Rating fire og fem som indikerer sterk risikojustert avkastning, sier Haraldsen videre.

Konserndirektør Håkon Hansen leder formuesforvaltningsenheten i DNB.

– Vi jobber hver dag for at du våre skal få den beste forvaltningen for sparepengene dine. Denne prisen er en solid anerkjennelse av resultatene som skapes og det er en bekreftelse på at forvaltningsteamene vi har bygget over tid gir resultater til beste for deg, sier Hansen.

DNB vant prisen for beste forvaltningsselskap totalt

DNB vant prisen for beste totalleverandør av forvaltningstjenester i Norge. Vi har spurt lederne av tre av forvaltningsområdene i DNB hva en slik annerkjennelse betyr for dem og deres team. En gjenganger er stoltheten de føler over å være en del av et stort og kunnskapsbasert team som bidrar på tvers.

Knut Hellandsvik leder alle aksjeforvalterne i DNB.

– Det er ingen tvil om at DNB satser på sparing og forvaltning. Vi har styrket aksjeteamet og utvidet med flere spennende nye fond. Det er veldig tilfredsstillende å se at dette har gitt resultater i form av god avkastning for våre andelseiere, sier Hellandsvik.

Lederen av renteforvaltningen i DNB, Svein Aage Aanes, har mottatt flere priser av Morningstar for renteforvaltningen i tidligere år.

– Jeg jobber i et inspirerende miljø med usedvanlig mange dyktige kollegaer. Det er ekstra hyggelig når innsats og godt samarbeid fører til gode resultater, noe som ikke alltid er en selvfølge i kapitalforvaltning, sier Aanes.

Torje Gundersen setter sammen portefølje av både DNBs fond og andre relevante fond slik at du kan redusere valgene dine ned til hvor stor aksjeandel du ønsker i kombinasjonsfond.

– Prisen viser styrken og bredden i DNB Asset Management. Resultater skapes over tid, og i vårt tilfelle drar vi nytte av tett samarbeid med de andre forvaltningsteamene og våre mange dyktige kollegaer, sier Gundersen.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.