Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond investerer både i renter og aksjer passer for deg som skal spare i tre år eller mer.

  • Godt utvalg av kombinasjonsfond i DNB Aktiv serien

  • Enkel spareløsning, hvor du selv velger risikoen

  • Ingen bindingstid

Se våre kombinasjonsfond
Se våre kombinasjonsfond

Hva er kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er, som navnet tilsier, en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond, og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel i porteføljen, desto høyere forventet avkastning - og risiko. Kombinasjonsfond passer for deg som ikke ønsker like store verdisvingninger som du kan få i et aksjefond.

Med kombinasjonsfond gjør forvalteren jobben for deg. Du velger hvor stor risiko du vil ta, og våre forvaltere sørger for at fordelingen mellom aksjer og renter er slik du ønsker under hele spareperioden. Hvis du ikke tåler at avkastningen kan bli negativ i perioder er ikke kombinasjonsfond noe for deg.

Aktiv-fondene

Aktiv-fondene er en spareløsning for folk flest og passer best for deg som skal spare lenge. Tallet i navnet indikerer hvor stor aksjeandel fondet har. Jo høyere aksjeandel du har, jo høyere blir risikoen og dermed dine muligheter til å oppnå høyere forventet avkastning over tid.

DNB Aktiv 10

Dette fondet har normalt en aksjeandel på 10 %. Du skal bare spare i noen år eller ønsker lav risiko.

  • Les mer om DNB Aktiv 10
  • Kjøp DNB Aktiv 10

DNB Aktiv 30

Dette fondet har normalt en aksjeandel på 30 %. Du skal spare tre år eller mer og ønsker lite svingninger på sparepengene dine.

DNB Aktiv 50

Dette fondet har normalt en aksjeandel på 50 %. Du skal spare i tre år eller mer og tåler moderate svigninger på pengene dine.

DNB Aktiv 80

Dette fondet har normalt en aksjeandel på 80 %. Du skal spare seks år eller mer og tåler moderate til høye svingninger på pengene dine.

Spare

Spare er appen som hjelper deg å holde oversikt over sparingen din.

Historisk avkastning er ikke noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB