Investering for nybegynnere

Hva er forskjellen på aksjer og aksjefond?

Mange ringer og spør hva forskjellen på aksjer og aksjefond er, sier Sindre V. Skaldehaug i DNB Markets. - Her får du svaret!

SVARER: Sindre er aksjemegler i DNB Markets og får mange spørsmål fra nybegynnere. Han og finansrådgiver Behnaz Ganji svarer her på vanlige spørsmål. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 5 min lesetid
Publisert 06. sep 2021
Artikkelen er flere år gammel

Sindre Vaseng Skaldehaug jobber til daglig på Aksjebordet hos Norges største meglerhus DNB Markets. Han hjelper aksjehandelskunder med kjøp og salg av aksjer, og har god kunnskap om verdipapirhandel.

Behnaz Ganji jobber i DNB Bank som finansrådgiver og er autorisert rådgiver på sparing og plassering.

Hva er aksjer?

- Du har kanskje hørt om aksjeselskaper, eller AS, spør Skaldehaug og forklarer:

- Når noen ønsker å starte en bedrift, har de ofte ikke nok penger til å starte opp selv. Da kan de opprette et aksjeselskap, og selge eierandeler i selskapet for å få inn nok penger.

Et annet ord for eierandeler i et aksjeselskap er nettopp aksjer.

- Når du kjøper en aksje, blir du altså medeier i en bedrift, forklarer megleren.

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap
Sindre Vaseng Skaldehaug

Investorer i aksjemarkedet

Bedriften henvender seg ofte til investorer i aksjemarkedet, fremfor å gå i banken for å ta opp et lån. Lån koster jo penger i form av renter, og det kan være at selskapet ikke ønsker den utgiften, sier han videre..

Skaldehaug forteller at investorers motivasjon for å kjøpe aksjer gjerne er at de har tro på at et selskap vil gjøre det bra.

- Gjør selskapet det godt, vil aksjene som regel bli mer attraktive og også øke i pris ute i markedet, sier han. Da kan investorene selge aksjene igjen, og få gevinst.

Lyst til å lære mer om aksjer? Da kan du klikke her

KJØPE OG SELGE AKSJER: Oslo Børs er en handelsplass som tilrettelegger for at kjøpere og selgere kan handle med hverandre, sier Skaldehaug. Foto: NTB scanpix

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond, litt enkelt forklart, er som en spareklubb, sier finansrådgiver Behnaz Ganji. 

- En «klubb» som har en forvalter ansatt til å kjøpe aksjer på vegne av alle som sparer i fondet.  

Det finnes flere fondsselskaper i Norge som tilbyr ulike typer aksjefond, forvaltet av profesjonelle fondsforvaltere. 

RÅD: Som finansrådgiver i DNB Bank gir Behnaz Ganji nordmenn råd om sparing og plassering. Fond er perfekt for nybegynnere i aksjemarkedet sier hun. Foto: Stig B. Fiksdal

Invester i det du tror på 

Ganji sier at det fine med et stort fondsutvalg er at du kan finne fond som investerer i noe du har tro på selv. Det kan for eksempel være miljøfond som investerer bærekraftig eller helsefond som investerer i framtidens medisiner.

I fond investerer du i flere aksjer på en gang, noen ganger i hundrevis av selskaper
Behnaz Ganji

Verdipapirfond er underlagt strenge regler, og et av kravene er at de minst må investere i 16 aksjer, helst flere. Årsaken til dette kravet er for å sikre fondssparere mot for høy risiko. Jo flere selskaper fondet investerer i, jo lavere risiko for sparerne.

- Det er jo mindre sannsynlig at 100 selskap går dårlig på én gang, enn at 16 gjør det, sier Ganji.

Som du vil se av fondssidene til DNB finnes det veldig mange ulike fond.

Hvordan tjener du penger på aksjer og aksjefond?

Andeler i aksjefond øker i verdi når aksjene fondet har kjøpt øker i verdi, forklarer Ganji.

- Da kan du tjene penger på å selge fondsandelene dine for mer enn hva du kjøpte dem for.

Når det gjelder hvordan du kan tjene penger på enkeltaksjer, så er det på to måter:

 1. Ved å motta et utbytte per aksje du eier, hvis eller når, bedriften går med overskudd.
 2. Ved å selge aksjene dyrere enn hva du kjøpte dem for.
Det er i hovedsak to måter du kan tjene penger på aksjer
Sindre Vaseng Skaldehaug

Anbefales for nybegynnere

Husk at aksjer like gjerne kan synke i verdi som de kan øke i verdi, skyter Skaldehaug inn.

- Det er derfor aksjefond ofte anbefales for nybegynnere i aksjemarkedet. 

I fond spres risikoen en god del, samtidig som avkastningsmulighetene blir flere. 

Betaler alle aksjeselskap ut utbytte?

- Nei, når det gjelder utbytte, så er det heller ikke alle selskap som utbetaler utbytte, sier Skaldehaug.

Han sier at det ofte er de store solide selskapene med god inntjening, som har en såkalt utbyttepolitikk.  

Det er ofte de store solide selskapene som betaler ut utbytte
Sindre Vaseng Skaldehaug

Hvem bestemmer om utbytte skal betales?

Det er generalforsamlingen i et aksjeselskap som bestemmer om utbytte skal utbetales. Ofte etter år med gode overskudd.

- Eier du aksjer i et selskap har du stemmerett på generalforsamlingen. Da kan være være med å påvirke om utbytte skal betales ut eller ikke, fortsetter han.

Sparer du i fond er det forvalterne som stemmer på generalforsamlingen på vegne av alle fondssparerne, skyter Ganji inn.

- Og hvis fondet eier aksjer som mottar utbytte går utbyttet inn i fondskapitalen til nye investeringer. 

Forskjeller på aksjer og aksjefond

Aksjer

 •  En aksje er én eierandel i ett aksjeselskap.
 •  Prisen på en aksje kalles aksjekurs.
 •  Aksjer kjøper du av et meglerhus, f.eks. DNB Markets.
 •  Risikoen ved å eie aksjer er at selskapet du eier andeler i kan gjøre det dårlig eller gå konkurs. Aksjene kan også være så lite etterspurt at ingen vil kjøpe dem når du vil selge.
 • Det koster penger å handle aksjer, du betaler kurtasje til meglerhuset for at de skal gjennomføre handelen for deg.
 • Når du handler aksjer, bør du vurdere mulig gevinst opp mot prisen for å handle. 

Aksjefond

 • Et aksjefond er et utvalg av minst 16 aksjer, ofte mange flere, satt sammen til én pakke.
 • Aksjefondet forvaltes av en profesjonell forvalter som kjøper og selger aksjer for fondet.
 • Som fondssparer kjøper du andeler i fondet, og får avkastning etter hvor mange andeler du eier.
 • Prisen på en fondsandel regnes ut fra gjennomsnittsverdien av alle aksjene i fondet.
 • Forvalteren av fondet har en spesifikk oppdragsbeskrivelse, en investeringsprofil, han eller hun må forholde seg til – for eksempel: Bare kjøpe aksjene i en indeks (indeksfond), bare kjøpe teknologiaksjer, bare aksjer i Norden, eller bare miljøaksjer osv. 
 • Det koster som regel ingenting å kjøpe og selge fondsandeler, men du må betale et forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet. 
 • I de fleste fond er minimumskjøpet på 100 kroner.

Merk: Å kjøpe og selge aksjer og aksjefond innebærer høy risiko. Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning aldri er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, dyktighet, risiko, samt kostnader ved kjøp, vedlikehold og salg. Avkastningen kan også bli negativ.