• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som skal spare i mer enn seks år og som tåler at pengene svinger underveis. Du kan velge mellom aktiv forvaltning eller indeksforvaltning.

Planter som vokser
  • Godt utvalg aksjefond

  • Følg aksjefondene dine i Spare-appen

Se alle våre aksjefond
Se alle våre aksjefond

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et fond der minst 80 % av pengene er plassert i aksjer. Med et aksjefond har du eierandeler i mange bedrifter, som gjør at risikoen spres. Verdien på et aksjefond vil svinge, og derfor anbefaler vi en spareperiode på minimum seks år.

Forventet årlig avkastning på et aksjefond er cirka tre til fem prosent mer enn på sparekonto i en periode på minst seks år. Du kan ta ut pengene fra aksjefondet når du selv vil, og hvis du får igen mer penger enn du har satt inn i aksjefondet må du skatte av overskuddet.

Se alle våre aksjefond

Forskjellen på aksjer og aksjefond

Forskjell på ulike typer aksjefond

Noen av våre fond:

Treklosser med ikoner

Globale aksjefond

  • DNB Global
  • DNB Global Indeks
Bilde av to kvinner som jobber på et sykehus
Abstrakte blader
Motorsykler på vei

Norske aksjefond

Skjermer med grafer
Robot på varelager

Ulike typer aksjefond

DNB Aktiv 100

Dette fondet har normalt en aksjeandel på 100 %. Du skal spare lengre enn seks år og tåler at verdien svinger tildels mye underveis.

  • Kjøp DNB Aktiv 100

Hvordan komme i gang med sparing i fond og aksjer

Bilde av noen som sitter på gulvet med Spare-appen på mobil

Få oversikt over fondene dine

Med Spare kan du enkelt kjøpe, selge og følge utviklingen av fondene dine.

Gave mellom to hender

Gi fond i gave

Gi en gave som kan vokse i verdi!

Andelsklasser på fond

På denne siden finner du informasjon om de ulike andelsklassene på DNB fondene.

Aksjesparekonto

Alle som sparer i fond med mer enn 80 % aksjer bør ha en Aksjesparekonto. Kjøp, selg eller bytt aksjefond uten at det utløser skatt underveis.

Ofte stilte spørsmål om aksjefond

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB