Aksjer og marked:

Grunnlag for god vekst i denne bransjen

– Nordiske aksjer har blitt rammet av høyere rente, for eksempel har nordisk eiendom falt med over 50 prosent, sier Øyvind Fjell.

GRØNT: – Krigen i Ukraina er en game-changer for det grønne sektoren, «REPower EU» skal gi energisikkerhet, sier Øyvind Fjell. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 29. sep 2022
Artikkelen er flere år gammel

I denne Utbytte-podkasten snakker Øyvind Fjell, som forvalter DNB Norden og DNB Grønt Norden, om situasjonen i markedet. Nordiske aksjer, som ofte omtales som en «verden i miniatyr» om hvorfor nordiske aksjer denne gangen har blitt hardere rammet av markedsuroen.

– Det er umulig å snakke om aksjemarkedet uten å snakke om rentemarkedet, i dag, og spesielt det svenske eiendomsmarkedet er svært følsomt for økninger i rentene, sier Fjell i sendingen. 

Faktorsammensetningen påvirker investors etterspørsel

– Rentene påvirkninger hvilke faktorer investorer foretrekker. For eksempel har interessen dreid fra vekst til verdi på grunn av at de lange rentene har steget. Verdiaksjer har dermed gjort det bedre og vekstaksjer har hatt en vanskeligere periode, sier Fjell.

Vekstaksjene har ofte inntjeningen lenger fram i tid, mens markedet nå ønsker seg inntjening så tidlig som mulig.

Markedssammensetningen gir ulik eksponering

Fjell forteller i sendingen at de ikke tar direkte faktorveddemål, men at de tar hensyn til det i risikostyringen av fondene.

– DNB Norden har fått litt mer "verditilt", mens det er vanskeligere å unngå veksteksponering for DNB Grønt Norden.

Fjell går gjennom en graf som viser hvordan ulike deler av det nordiske aksjemarkedet har oppført seg hittil i år.

– Norden har gjort det svakt og det er Sverige, med 50 prosent av indeksen, som har gjort det svakt. Danmark har heller ikke gjort det så bra. Sverige er syklisk med sin industri, og eiendom er rentefølsomt, mens Danmark burde vært mer defensivt, sier Fjell.

Finland og Norge har gjort det bedre, men årsaken ligger i sektorsammensetningen og har en høyere eksponering mot verdiselskaper, ifølge Fjell.

– Norden gjort det svak i forhold til Europa til forskjell fra forrige korreksjon, forskjellen ligger nok igjen i at renta nå går opp og ikke ned, sier Fjell. 

Norden en vinner på sikt

Selv om Norden har fått seg en trøkk, med eiendomssektoren som har falt 53 prosent, mens energi har steget 28 prosent, ser Fjell lyspunkter.

– Norden har gjort det veldig bra på lang sikt, spesielt når man benytter mulighetene under korreksjoner, starter Fjell.

– Situasjonen i Europa bør være til Norden sin fordel. Vi har solide banker, solide statsfinanser, muligheter til å stimulere dersom det er behov. Energisituasjonen er bedre i nord enn lenger sør, så vi er mer optimistiske enn pessimistiske på mellomlang sikt, sier Fjell. 

REPOWER: – Energisikkerhet har blitt et svært viktig tema, det er et behov for å satse på alt, sier Øyvind Fjell. Foto: Edvard Arntzen Karijord

Bør komme strukturell vekst for grønne aksjer

– Grønne aksjer har fått tyn i det siste og det er kanskje fortjent. Nå er det for sent å bli negative til grønne og fornybare aksjer og på tide å bli positive, starter Fjell

Han peker på at krigen i Ukraina er en game-changer for det grønne sektoren, EU har satt i gang «REPower EU» som skal gi energisikkerhet i regionen.

– Jeg har nevnt renter, det er en motvind, mens høye energipriser gir inntjening, sier Fjell

Han peker også på at utviklingen i råvareprisene, og utfordringene skapt av korona, har skapt vanskeligheter, men at råvareprisene har toppet ut og begynt å gå ned.

­– Energisikkerhet har blitt et svært viktig tema. Vi tror at for eksempel Nibe og Otovo har større etterspørsel som er mindre elastisk framover, sier Fjell.

– På kort sikt trenger vi fossilbasert energi, men vi tror ikke Europa starter nye gass- eller kullkraftverk når fornybar energi kan skaffes til kurant pris, sier Fjell.

Utfordringen Europa, og verden, har nå er at det ikke finnes nok energi, og det tar tid å erstatte den energien som vi mangler.

– Det er behov for å satse på alt. Vi kan ikke satse utelukkende på vind eller sol. Derfor tror vi at alt innen energi vil ha en god periode en stund tid. Det er en mangelvare, og du vil eie selskaper som leverer noe det er mangel av, avslutter Fjell.  

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.