• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Norden

DNB Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert i de nordiske markedene.

Stockholm-fotograf-axel-antas-bergkvist-unsplash
  • Aktivt forvaltet aksjefond

  • Eksponering på tvers av sektorer i de nordiske aksjemarkedene

Du kjøper DNB Norden fra PC eller i Spare-appen

DNB Norden investerer i det nordiske aksjemarkedet. Investering i DNB Norden gir eksponering på tvers av ulike sektorer og land, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper.

Fondet er aktivt forvaltet og har referanseindeks VINX Benchmark Net Index Capped. Fondets avkastning vil over tid kunne avvike betydelig fra referanseindeksen.

Minstebeløp for kjøp er 100 kr.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning innebærer at fondsforvalteren velger en annen sammensetning av verdipapirer i fondet enn sammensetning av fondets referanseindeks for på denne måten å forsøke å skape meravkastning.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko og forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som skal spare i mer enn seks år og som tåler at pengene svinger underveis.

  • Se flere aksjefond
Bilde av noen som sitter på gulvet med Spare-appen på mobil

Kjøp fond i Spare

I Spare-appen kan du enkelt kjøpe nye fond og følge med på utviklingen.

Siste saker fra Børs og marked på DNB Nyheter

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Bærekraft i fond og i vår rådgivning

Dame i drivhus

SFDR er forordningen i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. SFDR skal sørge for at finansinstitusjoner publiserer finansielle produkters investeringsstrategi, investeringsformål og faktiske investeringer.

Se flere fond her

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB