• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Grønt Norden

DNB Grønt Norden er et aktivt forvaltet nordisk aksjefond som investerer i selskaper med lave klimagass-utslipp og selskaper som jobber med løsninger på ulike klima- og miljøutfordringer.

  • Lave klimagassutslipp

  • Nordiske selskaper

  • Bidrar til å løse klima- og miljøutfordringer

Lave utslipp og fokus på klima og miljø med DNB Grønt Norden. Anbefalt sparetid er minst seks år.

Les mer om DNB Grønt Norden på Morgningstar

Øyvind forklarer DNB Grønt Norden

Øyvind Fjell, Forvalter av DNB Grønt Norden

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Våre miljøfond

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB