Fond og sparing:

Hold deg til spareplanen

– Med mindre planen, eller økonomien, din endres bør du holde deg til den spareplanen du har lagt, sier Behnaz Ganji.

DIT DU VIL: – Det er endringer i din og deres økonomi eller sparemål som bør avgjøre om du bør gjøre endringer i spareplanen, sier Behnaz Ganji. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 26. okt 2023
Artikkelen er flere år gammel

Sparing kan virke komplisert, men det hjelper å tenke over hva du skal spare til, og hvor lang tid det er til du skal bruke pengene. Når du har oversikt, da blir det enklere å finne riktig innhold i sparingen for å nå dine mål og ønsker. Kortsiktig sparing skal alltid foregå på sparekonto, mens langsiktig sparing kan foregå i aksjefond, kombinasjonsfond eller rentefond. 

Det er viktig å holde seg til planen

Hva er det lurt å gjøre dersom markedene er urolige? Allerede før du begynner å spare i aksjefond er det lurt å ha et forhold til de normale svingningene i markedsverdien til aksjer.

– Når du sparer i aksjefond vil du i perioder oppleve at aksjemarkedet svinger mye, det kan bety at verdien på fondene dine faller i verdi, sier spareekspert Behnaz Ganji.

Hun forteller at ved hvert markedsfall ser vi at det er en gruppe folk som selger fondene.

– Det er selvfølgelig vondt å se de hardt opptjente pengene falle i verdi, men det er viktig å ha is i magen, sier eksperten.

Hun forteller at det nettopp for de vanskelige tidene at det er smart å legge en solid plan.

– Det lønner seg å lage en plan som holder seg i tykt og tynt, da slipper du å følge med på markedets krumspring, sier Ganji.

Hun utdyper at det er viktig å være disiplinert, hvis du blir fanget av svingningene med hyppige kjøp og salg, så kan det gjøre at du får svakere resultater på lang sikt. Det kan også være et tegn på at du har tatt mer risiko enn du er komfortabel med. 

Løfter seg opp igjen

Alle som investerer i aksjemarkedet bør være forberedt på at aksjefondene beveger seg både opp og ned på kort sikt, mens det på lengre sikt forventes god avkastning.

– Historien viser oss at disse svingningene kommer og går, men også at markedene på sikt løfter seg, sier Ganji.

Hun viser til at både verdens aksjemarkeder sammenlagt og Oslo Børs har, til tross for svingninger underveis, steget kraftig de siste årene.

Tenk seks år frem i tid

Det finnes mange spareformer og sparemål. Hvis du skal spare til neste års ferie, så skal du spare i noe som er sikkert, slik som sparekonto.

– Vårt viktigste råd for aksjesparing er at dette er langsiktig sparing, det passer til sparemål på minst seks år, sier Ganji.

Hun trekker fram månedlig sparing som en god måte å spare langsiktig på.

– Med en spareavtale i fond kjøper du fondsandeler på ulike tidspunkt, både når markedene faller og når de stiger. På den måten vil effektene av opp- og nedturer i markedet jevne seg ut over tid og redusere risikoen i sparingen din, forklarer Ganji.

– Når markedene faller, så kan du sammenligne det med at du får noe på salg, du får flere aksjer eller andeler i aksjefond i dag enn du gjorde i forrige uke, sier hun.

Dersom du allerede har spareavtale i fond, og sparer langsiktig, anbefaler hun at du fortsetter med den faste sparingen så lenge sparemålene står seg og ingenting vesentlig har endret seg. Det gjelder spesielt for de som sparer til pensjon.

Pensjonssparing

– Sparing til pensjon har for mange en veldig lang tidshorisont, og det er naturlig å spare fast hver måned. For slike sparemål anbefaler vi at du holder deg til din opprinnelige plan uavhengig av hva som skjer i markedene, sier Ganji.

Hun utdyper at rådet om å holde seg til planen gjelder for alle sparemål.

– Det er endringer i din og deres økonomi eller sparemål, ikke markedet, som bør avgjøre om du bør gjøre endringer i spareplanen, sier Ganji.

Det kan være at du finner ut at det du enten får mer enn nok eller for lite penger, da er det lurt å gjøre justeringer underveis. 

Unngå å ta ut alt på et uheldig tidspunkt

På et eller annet tidspunkt trenger eller ønsker du å bruke av pengene. Noen ganger trenger du dem med én gang, da er det bare å selge alt. Det er derimot lurt å ta pengene ut slik du satte dem inn. Over tid.

– Det er ofte lurt å spre uttakene over tid, da slipper du å ta ut alt på et potensielt ugunstig tidspunkt, sier Ganji.

Dersom du trenger sparerådgivning, kan du avtale time med våre finansielle rådgivere her

Merk: Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.