Fond og sparing:

Stabile fondssparetall i september

– Dette fondet fortsetter nordmenn å kjøpe, sier eksperten Behnaz Ganji.

FLINKE: – Det kan tyde på at mange har vært flinke til å tilpasse seg og planlegge økonomien sin, sier Behnaz Ganji. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 13. okt 2023
Artikkelen er flere år gammel

Nordmenn fortsetter å prioritere sparing høyt, selv om inflasjonen har vært høy. Strømprisen har riktignok vært lav i etterkant av sensommerflommen på Østlandet, og inflasjonen falt til 3,3 prosent i september ifølge SSB på grunn av «Bolig, lys og brensel»-kategorien som falt 4,9 prosent siste 12 måneder.

– Vi ser at de som har satt opp spareavtale i fond er flinke til å opprettholde denne, vi ser også en viss økning i antallet spareavtaler, sier Behnaz Ganji.

Ganji er spareekspert i DNB og hun var tidligere autorisert finansiell rådgiver hos oss. I topplistene ser vi at rentefondene svinger litt fram og tilbake på topp og bunnlistene etter hvert som rentene har satt sine spor.

– Det kan tyde på at mange har vært flinke til å tilpasse seg og planlegge økonomien sin, sier hun.

Rentefond på topp og bunn

– Det er viktig å huske at når rentene stiger, så faller obligasjonskursene. Framover vil da bli høyere effektiv rente på investeringene, sier Ganji.

Et unntak kan være ‘high yield’ hvor det også er stor kredittrisiko og det betyr at det er større sjanse for at selskapene ikke klarer å betale forpliktelsene i perioder med økonomiske vanskeligheter.

– Rentefondene er gode kilder å bruke av hvis du trenger penger, sier Ganji.

Rentefond trenger kortere investeringshorisont enn aksjefond, hvor lang avhenger av rentefondet. 

Motbakke i grønne investeringer

I 2020 og 2021 kom det store nytegninger i fond som investerer i det grønne skiftet.

– Vi ser at det kommer noen uttak fra disse fondene nå, høyere rente påvirker særlig investeringer som har lønnsomhet fram i tid, sier Ganji.

Hun er rask til å påpek at det i alle bransjer finnes selskaper i vekstfase og andre selskaper som er modne, og at rentepåvirkningen treffer de fleste bransjer.

– Vi ser ingen tegn til panikk, men det er litt uttak fra grønt skifte og miljøfondene, sier hun.

Hun peker på at det er viktig å ha en fondssammensetning som står seg i gode og dårlige markeder, på tvers av bransjer og geografiske regioner.

– Da unngår du å være utsatt for særsvingninger i enkeltbransjer, sier Ganji. 

Indeksfondene kjøpes jevnlig

Syv av ti fond på topplisten er indeksfond. Dette er en trend som er internasjonal, markedsandelen til indekserte aksjefond har passert 58 prosent i USA og 35 prosent i Europa, ifølge tall Morningstar.

DNB Global Indeks er en gjenganger på førsteplass over de mest nettokjøpte aksjefondene, sier Ganji.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.