Utbytte

Fordeler og ulemper ved å investere i utbytteaksjer

Utbytteaksjer er populære. Hvorfor er de det, og er utbytteaksjer alltid et godt kjøp? Her får du svarene.

UTBYTTE: Marius Brun Haugen forteller at utbytteaksjer økte i popularitet da rentene var lave. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 19. mar 2024
Artikkelen er flere år gammel

Utbytte er som regel høyt på agendaen til investorene, forteller Marius Brun Haugen. Han har jobbet med aksjer i DNB siden 2010, og har god kunnskap om aksjemarkedet og hva kundene er ute etter.

– Da rentene falt til stadig lavere nivåer i 10-året etter finanskrisen ble utbytteaksjer for mange et ekstra attraktivt alternativ til renteplasseringer, sier han.

Det siste året har rentenivået steget mye, men utbytteaksjer er fremdeles populære av ulike grunner.

Hva er utbytteaksjer?

Utbytteaksjer er aksjer i et selskap som normalt betaler ut utbytte til sine aksjeeiere når selskapet har et godt resultat. Selskapet tar da en del av kontantbeholdningen sin og betaler ut til aksjonærene.

Hvor stort utbytte som skal betales ut per aksje bestemmes av generalforsamlingen i selskapet. 

Aksjeutbytte blir også kalt direkteavkastning (i prosent) eller dividende.

Se hvilke selskap som betaler utbytte når

Utbytteaksjer ble for mange et alternativ til renteplasseringer da rentene falt
Marius Brun Haugen

Det kan være smart å reinvestere utbyttene underveis

Et utbytte er enkelt forklart en kontant utbetaling som deles ut til et selskaps aksjonærer hvis selskapet gjør det bra. Det er altså en måte for et selskap å dele litt av overskuddet med sine eiere. 

– Utbytter deles normalt ut enten kvartalsvis, halvårlig eller årlig, forteller Brun Haugen. Han legger til at enkelte også betaler ut utbytte på månedlig basis. 

Spar langsiktig i aksjer og reinvester utbyttene du får
Marius Brun Haugen

Det er mange som ser på utbytter som et fint kontanttilskudd til egen hverdagsøkonomi, men Brun Haugen har en klar oppfordring: 

– Tenk heller på dine aksjeinvesteringer som langsiktige og reinvester utbyttene du får underveis, historien har vist at det gir god uttelling over tid. 

DISIPLINERENDE: Aksjestrateg Paul Harper sier at for mange selskap kan en utbyttepolitikk virke disiplinerende på ledelsen. Droppes utbytte må de gi eierne en god grunn. Foto: Stig B. Fiksdal

Hvorfor har utbytteaksjer blitt så populære?

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets bekrefter at årene med lave renter etter finanskrisen gjorde utbytteaksjer ekstra attraktive. Aksjer i selskap som utbetaler høye utbytter, klarer seg dessuten ofte bedre enn markedet i perioder hvor aksjemarkedet faller mye, sier aksjestrategen.

Harper sier at en annen årsak kan være at noen investorer ønsker en inntekt gjennom året. Utbytteaksjer dekker dette behovet uten at eieren trenger å selge aksjene sine. 

Utbytteaksjer dekker behovet for løpende inntekter uten å måtte selge aksjer
Paul Harper

Aksjestrategen peker også på at når et selskap har aksjonærer som forventer å få et utbytte, så kan det i andre enden virke disiplinerende for ledelsen i selskapet.  

– Hvis de heller vil bruke overskuddet til investeringer, må de legge fram en solid begrunnelse for at eierne skal gå med på det, sier han.

Selskap som utbetaler høyt utbytte, er ofte selskaper i såkalte defensive bransjer, altså selskap med ganske stabil lav vekst, disse selskapene har gjerne mindre behov for å reinvestere overskuddet, sier Harper.

POPULÆRE: Etter finanskrisen har rentene falt til lave nivåer, og i et slikt klima blir gjerne utbytteaksjer mer populære. Foto: Kristin Olaussen

Utbytteaksjer gir i teorien lavere risiko og mer stabil avkastning

Marius Brun Haugen forteller av aksjekundene i DNB fremdeles er opptatt av utbytteaksjer. 

– Vi får som regel alltid spørsmål om utbytteaksjer enten vi holder nybegynnerkurs eller markedsoppdateringer for de mest aktive kundene, sier han. Og legger til: 

– Vi ser også av kjøpshistorikk at mange erfarne aksjeinvestorer er opptatt av utbytteaksjer.

Av de 30 mest handlede aksjene på DNB Markets aksjehandel på nett siden starten av 2020 til april 2023, kan 1 av 3 defineres som utbytteaksjer.

Er alle utbytteaksjer like attraktive?

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets sier at han nå ser at mange selskaper har blitt mer opptatt av å betale ut utbytter på grunn av signaleffekten det kan gi i markedet. 

– Mange tenker at selskap som betaler høye utbytter, har forutsigbar inntjening, sier han. Det er ikke alltid riktig. 

Du må se hvor stort utbyttet er i forhold til forventet inntjening
Paul Harper

Inntjeningen og aksjekursene i shippingselskap kan for eksempel svinge mye, men samtidig er det flere innen shipping, for eksempel i Fredriksen-systemet, som betaler ut store utbytter når det går bra. I shipping vil det kunne være store endringer i utbytte fra år til år.

SVINGER: Inntjeningen og aksjekursene i shipping svinger ofte mye, det samme gjør utbytteutbetalingen i denne bransjen. Som investor må du vurdere hva du ønsker.

Du bør sjekke gjeldsgraden til selskapet 

For andre aksjer som gir høyt utbytte, kan direkteavkastningen være misvisende fordi prisen på aksjen har falt siden selskapet sist betalte utbytte, sier Harper. Harpers råd til investorene er å vurdere om utbyttenivået er bærekraftig.  

– Investorer bør se på gjeldsgraden i et selskap før de kjøper aksjer, for å vurdere om selskapet heller bør prioritere betaling av lån fremfor å gi utbytte i fremtiden, mener aksjestrategen. 

Harper mener aksjer med utbyttevekst er best, fordi det da er mindre sannsynlighet for at selskapet må kutte i utbytte senere.

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om personlige investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din økonomiske situasjon. Husk også at historisk avkastning aldri er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, dyktighet, risiko, samt kostnader ved kjøp, vedlikehold og salg. Avkastningen kan også bli negativ.