Aksjehandel

Hvilke muligheter finnes i aksjemarkedet i 2024?

– Vi tror på nok et børsår med muligheter for å gjøre gode investeringer, sier megler Trym Gjerstad Smedsrud i DNB.

HVORDAN BLIR 2024? Flere forhold ligger til rette for at 2024 skal bli et godt børsår, sier megler Trym Smedsrud i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 24. jan 2024
Artikkelen er flere år gammel

Trym Smedsrud jobber som utførende megler, Execution Broker, på aksjebordet i DNB. Der sitter han tett på aksjemarkedene og ikke minst aksjekundene til DNB. Han mener mulighetene for lønnsomme investeringer i 2024 er gode.

– Flere forhold legger til rette for at aksjemarkedet skal være attraktivt framover, sier han.

Ønsker du konkrete aksjetips?

Hver uke går aksjestrateg Paul Harper gjennom aksjene på Oslo Børs og plukker de han mener vil gjøre det best framover. Disse publiseres på DNB Markets' nettsider hver mandag.

Se DNB Markets anbefalte aksjer her! 

KUTT: Med lavere og mer stabil inflasjon ligger det godt til rette for rentekutt, noe som isolert sett er positiv for aksjer. Foto: Stig B. Fiksdal

Flere forhold ligger nå til rette for et attraktivt aksjemarked

Aksjemegleren underbygger sitt syn med at sentralbankene rundt om i verden nå ser ut til å ha fått bedre kontroll på inflasjonen.

– Med lavere og mer stabil inflasjon kan vi forvente rentekutt gjennom året i ulike markeder, sier han. 

Våre makroanalytikere tror for eksempel på to rentekutt fra Norges Bank i år, ett i september og ett i desember, sier han. Og i USA har markedet allerede priset inn fire til fem rentekutt, ifølge ledende globale analytikerne.

Våre makroanalytikere tror på to rentekutt fra Norges Bank i år
Trym Smedsrud, Execution Broker

Lavere renter er alltid attraktivt for aksjemarkedet, sier Smedsrud. 

– Med lavere renter vil investorer normalt flytte penger tilbake til aksjemarkedet, noe som igjen gir økt etterspørsel og høyere aksjepriser. 

DNBs aksjekunder er også positive til 2024

DNB aksjeavdeling startet med jevnlige spørreundersøkelser blant deres mest aktive aksjehandelskunder i 2022. Der spør de blant annet om framtidsforventninger for året som kommer.

– Den siste investortempen, som vi gjennomførte i desember i fjor, viser at våre kunder nå er langt mer positive til det globale aksjemarkedet enn tidligere, sier Smedsrud.

Optimisme blant investorene er i seg selv positivt for aksjemarkedet
Trym Smedsrud, Execution Broker

Optimisme blant investorer er jo også i seg selv positivt for aksjemarkedet sier han.

– Kjøpsviljen er normalt høyere når forventningene er gode.

48 prosent av DNBs aktive aksjekunder sa de tror på oppgang i 2024, ytterligere 30 prosent forventet omtrent uendret aksjemarked. Desembermålingen viste en økning på 17 prosentpoeng i andel investorer som tror på oppgang i markedet de siste to månedene – dette er det høyeste nivået målt siden september 2022.

OPPGANG: Nesten halvparten av DNBs aksjekunder tror på oppgang på børsen i år. Foto: Marit E. Giske

Kan den sterke utviklingen fra fjoråret virkelig fortsette? 

Oslo Børs hovedindeks, riktig nok preget av høye energipriser, steg 9,6 prosent i 2023. Internasjonalt gikk det også godt i fjor, den globale hovedindeksen MSCI World Index, steg hele 22 prosent gjennom året1. Dette på tross av en liten bankkrise, politisk usikkerhet og krig i Europa og Midtøsten. 

AI-ledet teknologi førte an oppgangen i fjor og det var i hovedsak «The Magnificent Seven»-aksjene Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta og Tesla, som dro opp.

Google (Alphabet), Facebook (Meta), Amazon og Apple var blant selskapene som fikk en kraftig boost av AI i fjor Foto: NTB scanpix

Å forvente omtrent like høy oppgang i 2024 som i fjor er kanskje å være vel positiv, sier Trym Smedsrud.

– Jeg tror ikke vi kan håpe på samme oppgang som i fjor, samtidig går utviklingen blant annet innen AI raskt.

– AI er fremdeles en spennende driver og stadig flere selskaper ser på muligheter til å ta i bruk teknologien, sier Smedsrud, men om vi ser like høy vekst som i fjor, det gjenstår å se.

Hva er DNB mest positive til i månedene som kommer?

Våre analytikere er ganske forsiktige i markedssynet sitt for aksjer i 2024, men det finnes likevel noen såkalte «best ideas», sier Smedsrud. Teknologi- og shippingsektoren, med tank spesielt, blir trukket fram til å ha godt potensial framover. 

Når det gjelder energiprisene har de imidlertid nedjustert estimatene sine nå. 

– Analytikerne har altså ikke tro på like høye olje og gasspriser fremover. Lavere energipriser vil være bra for enkelte bransjer og ikke så bra for andre. For øvrig trekkes forbrukervarer fram som en sektor der de forventer en grei utvikling.

I USA er det valgår, noe som alltid gir ektra usikkerhet der
Trym Smedsrud, Execution Broker

Dette kan overraske

Når det gjelder forventet utvikling i USA så mener forvalterne i DNB Asset Management (DNBs fondsselskap) at vi skal være litt forsiktige der framover. Det amerikanske aksjemarkedet steg kraftig gjennom 2023, og i tillegg er det valgår som skaper noe politisk usikkerhet.

– Jeg tror nok deler av veksten kan ha blitt tatt ut i fjor, men samtidig er jo de største teknologiselskapene på den amerikanske børsen og de har en evne til å overraske, sier Smedsrud. 

Merk: Å kjøpe og selge aksjer innebærer høy risiko fordi verdien i verdipapirer vil svinge med tilbud og etterspørsel. Historisk avkastning i aksjemarkedet er aldri noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, aksjeselskapets utvikling, din egen dyktighet, kostnader for kjøp og salg, samt skattemessige forhold.

Innholdet i denne artikkelen er ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon.