• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Markedssyn

I markedssynet vil du hver måned kunne lese hva våre porteføljeforvaltere tenker om dagens finansmarked samt hvordan de investerer i denne måneden.

Dalby, Gundersen, Syed, Sørensen og Farestveit

Markedssynet for juni er skrevet av Torje Gundersen, seksjonsleder og porteføljeforvalter i WM DAM Global Tactical Asset Allocation

Mai ble en god måned i markedene, og avkastningen ble positiv i alle aktivaklasser. Norske aksjer steg mest, dels fordi en sterkere NOK dempet avkastningen på globale aksjer målt i norske kroner. Et moderat fall i markedsrentene bidro til en sterk avkastning for obligasjoner.

Økt risikoappetitt

Optimismen blant investorene har økt. I følge Bank of Americas siste undersøkelse er aksjeandelen blant globale fondsforvaltere på det høyeste nivået siden januar 2022, og det samme er tilfellet blant amerikanske retail investorer.

De mest populære investeringene er fortsatt de såkalte Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta og Tesla). Det man holder seg unna i størst grad er kinesiske aksjer, samt eiendom- og kraftforsyningsselskaper.

Driveren bak oppgangen i Magnificent 7 er forventninger knyttet til KI investeringer og mulighetene som åpner seg med teknologien. Nvidia, som er ledende på databrikker innen KI, har steget 150 prosent i år. Markedsverdien av selskapet er nå like stor som Apple, og disse deler 2. plassen som verdens største selskaper etter Microsoft.

AksjeindekserVektet etter selskapsstørrelseLik vekt i alle selskaper

Avkastning hittil i år målt i US dollar:

S&P 500

+12,9 prosent

+5,2 prosent

MSCI World ex. USA

+8,3 prosent

+ 4,4 prosent

Oppgangen i det bredere aksjemarkedet har også vært positiv, men mer moderat. Den viktigste driveren bak dette er forventninger som rentekutt fra sentralbankene. Først ute til å kutte var den Europeiske sentralbanken ECB som nylig reduserte styringsrenten fra 4 til 3,75 prosent.

Størst spenning knytter det seg til når den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, vil starte å kutte rentene og med hvor mye. Årsveksten i konsumprisene har falt mye fra toppen på 9 prosent i 2022, men har i en tid ligget stabilt rundt 3 prosent som fortsatt er for høyt i forhold til målet. Men arbeidsmarkedet viser nå tegn til å kjøles ned og det åpner muligheten for at sentralbanken kan kutte rentene i tiden som kommer.

Det har medført at markedsrentene, etter en betydelig oppgang i april, har falt tilbake til nivået fra mars i år. Fra nivået på markedsrentene kan vi utlede følgende forventninger til styringsrentene det neste året:

SentralbankRente i dagRenten om ett år

Forventninger til styringsrentene de neste året:

Federal Reserve

5.25-5.50

4.50

European Central Bank

3.75

3.00-2.75

Norges Bank

4.50

3.75

For at dette skal slå til trenger vi en moderat nedkjøling av arbeidsmarked og lønnsvekst på begge sider av Atlanterhavet uten at veksten bremser for mye opp. En såkalt soft landing. Dataene i det siste tyder på at det er dit den amerikanske økonomien er på vei, mens i Europa ser veksten ut til å ta seg opp, dog fra et lavt nivå.

Markedssyn

5 års statsrente i USA er 4,3 prosent og i Norge er 5 års swaprente 3,9 prosent. I selskapsobligasjoner med lav til moderat kredittrisiko kan vi få en kredittmargin på opp mot ett prosentpoeng. Den effektive renten på norske og globale obligasjonsfond ligger dermed rundt 5 prosent, omtrent det samme som i ett norsk pengemarkedsfond.

Med et bakteppe hvor prisveksten ser ut til å reduseres ytterligere synes vi det er god verdi i obligasjoner. Dersom styringsrentene kuttes slik markedet forventer, vil avkastningen i obligasjonsfond blir bedre enn i pengemarkedsfond det neste året.

Dersom veksten globalt skulle svekkes markant, kan rentene falle mye mer og gi større kursgevinster i obligasjoner. Utfra et porteføljehensyn er det interessant. Eier man aksjer er det desto større grunn til også å eie obligasjoner. Det er kanskje den billigste forsikringen man har mot et fall i aksjemarkedet.

Kreditt/høyrente har vært den beste renteplasseringen de seneste årene. Vi er fortsatt positive til kreditt, og spesifikt nordiske høyrenteobligasjoner. Kredittmarginene er på greie nivåer og den effektive renten i nordiske høyrentefond er rundt 9 prosent. Vi er mer forsiktige med global høyrente, ettersom kredittmarginene har trukket mye inn og betalingen for risikoen er mindre attraktiv.

Vi har ikke gjort særlige endringer i aksjeporteføljen på en stund, ettersom den har fungert bra. Summen av våre taktiske posisjoner, markedsbevegelser i aksjer og valuta, og aktive selskapsvalg i fondene vi er investert i, har resultert i at innretningen er moderat endret fra forrige måned. Andelen norske aksjer og emerging markets er nå på en moderat overvekt, mens japanske aksjer har sklidd ned til en undervekt.

Innen aksjesektorer har vi kjøpt oss opp til nøytral i kraftforsyningsselskaper (utilities). Sektoren har lenge vært upopulær blant investorer på grunn av sensitiviteten til rentenivået og motgangen i det siste for temaet fornybare investeringer. Men sentimentet ser ut til å være i ferd med å snu til det bedre. Dels skyldes det at flere føler seg trygge på at rentetoppen er passert og at rentene skal ned herfra. Men det er også blitt klart at utbyggingen av KI og datasentre er svært kraftkrevende og vil øke etterspørselen fremover.

For at dette skal slå til trenger vi en moderat nedkjøling av arbeidsmarked og lønnsvekst på begge sider av Atlanterhavet uten at veksten bremser for mye opp. En såkalt soft landing. Dataene i det siste tyder på at det er dit den amerikanske økonomien er på vei, mens i Europa ser veksten ut til å ta seg opp, dog fra et lavt nivå.

Aktivaklasser-juni
6185479.jpg

Eksklusive kundefordeler Private Banking

Private Banking main closed

Som Private Banking-kunde får du tilgang til en rekke eksklusive kundefordeler.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB