Offentlig ansatt og født i 1963 eller senere?

- Mange offentlig ansatte er ikke klar over endringene

I 2020 fikk du som jobber i offentlig sektor og er født i 1963 eller senere, ny alderspensjon.

VIKTIG ENDRING I OFFENTLIG TJENESTEPENSJON: - Den nye pensjonsløsningen gir ingen garanti for god pensjon, sier DNBs pensjonsekspert, Stian Revheim. Foto: NTB scanpix
Lesetid 6 min lesetid
Publisert 03. nov 2021
Artikkelen er flere år gammel

- Endringene er store og det er særlig én ting du må merke deg, sier Stian Revheim, DNBs pensjonsekspert.

Den nye pensjonsløsningen gir ingen garanti for en god pensjon
Stian Revheim

- Pensjonsutbetalingene avhenger av hvor mange år du jobber

Den viktige endringen i offentlig tjenestepensjon er at jo lenger du nå jobber, jo mer pensjon får du. Gammel ordning garanterte deg 66 prosent av sluttlønnen i alderspensjon, dersom du hadde jobbet 100 prosent i minimum 30 år.

- Den nye pensjonsløsningen gir ingen garanti for en god pensjon. Er du født i 1963 eller senere, vil pensjonsutbetalingene avhenge av hvor mange år du jobber. Jo lenger du jobber, jo høyere blir pensjonen, sier Revheim.

Mange har ikke fått med seg denne uhyre viktige endringen
Stian Revheim

- 64.000 kroner mindre i pensjon hvert år

Statens pensjonskasse har laget noen eksempler på hvordan den nye ordningen vil slå ut. Ett av eksemplene er «Mikkel», som er født i 1993*.

Mikkel vil få en pensjon ved fylte 67 år på omtrent 332.000 kroner, som er 55 prosent av lønnen han hadde da han sluttet i jobb, forutsatt en sluttlønn på 600.000 kroner. Med gammel ordning ville han fått omtrent 396.000 kroner i pensjon, dvs. 66 prosent av sluttlønnen.

- Med ny ordning får Mikkel 64.000 kroner mindre i pensjon hvert år livet ut, sier Revheim.

- Mikkel kan oppnå høyere pensjon, men da må Mikkel jobbe så lenge han kan, det vil si til han er 70 år. Det er også viktig å huske på at dette er beløp før skatt, så den reelle pensjonsutbetalingen blir lavere.

Med ny ordning får Mikkel 64.000 kroner mindre i pensjon hvert år livet ut
Stian Revheim

Lønner seg å jobbe lenger

Lise Løwe som er kunde- og markedsdirektør i Statens pensjonskasse oppfordrer alle offentlig ansatte om å sjekke hva de kommer til å få i pensjon på pensjonskalkulatoren de har laget.

- Kalkulatoren gir et anslag på hva du vil kunne få i årlig alderspensjon fra folketrygden og Statens Pensjonskasse ved ulik pensjonsalder. Det kan være store forskjeller i utbetalingen ved å jobbe bare ett år ekstra, sier Løwe.

Det vil alltid lønne seg å jobbe lenger
Lise Løwe

- Det vil alltid lønne seg å jobbe lenger, og du kan kombinere jobb og pensjon uten at pensjonen blir redusert. Det blir lettere å veksle mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

BRUK PENSJONSKALKULATOREN: Lise Løwe i Statens pensjonskasse anbefaler alle statsansatte om å klikke seg inn på den nye pensjonskalkulatoren. Foto: Statens pensjonskasse

- Ta ansvar for egen pensjonssparing

Revheim opplever at en del personer han snakker med som jobber i offentlig sektor ikke er klar over endringene, samt at mange tror de har en bedre pensjonsordning enn det de reelt sett har.

- Litt overraskende er det at mange ikke fått med seg denne uhyre viktige endringen. Skal du få en god pensjon må du derfor ta ansvar for egen pensjonssparing, også for deg som er offentlig ansatt, sier han.

Indeksfond er en utmerket måte å komme i gang
Stian Revheim

Vil du ha 66 prosent i pensjon må du spare

I eksempelet over med «Mikkel», er differansen mellom ny og gammel pensjonsordning omtrent 60.000 kroner i lavere pensjon hvert år etter at du har fylt 67 år.

- Dersom du sparer 1.000 kroner i måneden gjennom hele arbeidslivet, dvs. i 40 år, kan du ha et pent beløp på kontoen den dagen du blir pensjonist, sier Revheim.

Starter du som 25-åring og sparer helt frem til du er 65 år, vil du ha 1,8 millioner kroner ekstra som pensjonist
Stian Revheim

- Starter du som 25-åring og sparer helt frem til du er 65 år, vil du ha 1,8 millioner kroner ekstra som pensjonist, sier han.

- Lever du til du er 85 år kan du med god samvittighet bruke 60.000 kroner av ditt eget pensjonsfond hvert år, og ha god økonomi som pensjonist.

STORE ENDRINGER I OFFENTLIG TJENESTEPENSJON: - Skal du få en god pensjon må du derfor ta ansvar for egen pensjonssparing, sier Stian Revheim i DNB.. Foto: Stig B. Fiksdal

Grunnmur i sparing til pensjon

Pensjonseksperten forteller at mange lurer på hvordan de skal komme i gang med sparingen.

- Indeksfond er en utmerket måte å komme i gang med sparing til pensjonstiden. For eksempel er DNB Global Indeks det største og mest populære indeksfondet vi har, og det er et fond som kan brukes som grunnmur i sparing til pensjon, sier han.

Så mye sparepenger vil du sitte igjen med dersom du sparer et bestemt beløp hver måned hele arbeidslivet:

År /Beløp per måned 500 1000 2000 4000
5 34 662  69 324  138 647  277 294 
10 80 837  161 675  323 350  646 699 
20 224 299  448 598  897 196  1 794 391 
30 478 899  957 798  1 915 595  3 831 190 
40 930 735  1 861 470  3 722 941  7 445 882 
         
Innskutt beløp        
5 30 000  60 000  120 000  240 000 
10 60 000  120 000  240 000  480 000 
20 120 000  240 000  480 000  960 000 
30 180 000  360 000  720 000  1 440 000 
40 240 000  480 000  960 000  1 920 000 

Merk: Regnestykkene forutsetter en avkastning på 5,75% per år.

*Dette er forutsetningene for "Mikkel"-regnestykket over:

·       Begynte å jobbe i offentlig sektor da han var 27 år

·       Lønn på sluttidspunktet 600.000 kroner

·       Jobber til han fyller 67 år, i 100 prosent stilling

·       Tar ut alderspensjon i tjenestepensjon fra 67 år

·       Tar ut folketrygd fra 67 år

·       Tar ut ny AFP fra 67 år

Kilde: Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse for deg som er født i 1963 eller senere:
 • Statens pensjonskasse er en statlig etat som leverer pensjon, forsikring og boliglån til nærmere 1,1 million medlemmer i om lag 1.300 virksomheter i staten og offentlig forvaltning.
 • Du tjener opp pensjon fra første krone, så lenge du jobber i minst 20 prosent stilling.
 • Du tjener opp til alderspensjon ved at det settes av penger i en beholdning.
 • Beholdningen vokser månedlig og er basert på inntekten og stillingsprosenten din. Oversikten over pensjonsbeholdningen blir oppdatert månedlig og etterskuddsvis.
 • Du tjener opp til alderspensjon ved at det settes av 5,7 prosent av det du har i pensjonsgivende inntekt opp til 755.433 kroner (7,1 G) til pensjonsbeholdningen hvert år.
 • Hvis du har pensjonsgivende inntekt mellom 7,1 og 12 G (det vil si mellom 755.433 og 1.276.788 kroner), settes det av 23,8 prosent av inntekten som er over 7,1 G til beholdningen din.
 • Inntekt over 12 G gir ikke opptjening til beholdningen.
 • Alderspensjonen fra Statens pensjonskasse blir utbetalt så lenge du lever.
 • For årskullene 1963–1970 er det vedtatt ulike tillegg for å gjøre overgangen fra gammelt til nytt regelverk så rettferdig som mulig.
 • Er du født i 1962 eller tidligere, gjelder gammel pensjonsmodell, og det betyr at du er garantert 66 prosent av sluttlønnen utbetalt i alderspensjon per år, forutsatt at du har jobbet i 100 prosent stilling i minimum 30 år.
 • Regelendringen som kom i 2020, for de født i 1963 eller etter, gjelder kun alderspensjon. Alle andre goder statsansatte og lærere har i Statens pensjonskasse gjelder fortsatt: Får du redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon. Er du statsansatt, vil yrkesskadeforsikringen gi erstatning for tapt arbeidsinntekt ved yrkesskade og yrkessykdom. Din ektefelle, partner eller barn kan ha rett til etterlattepensjon hvis du dør. Gruppelivsordningen er en støtte til din familie dersom du dør før pensjonsalder. I tillegg til dette har du mulighet til å få boliglån hos oss. Boliglånsrenten ligger i gjennomsnitt under markedsrenten.

Kilde: Statens pensjonskasse

Var denne artikkelen nyttig for deg?

Da er den sikkert det for noen du jobber med også. Del den gjerne med dine kollegaer eller andre som den kan være relevant for.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning aldri er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved kjøp, vedlikehold og salg. Avkastningen kan også bli negativ.