Statsbudsjettet 2021:

Nå blir det mer attraktivt å investere i fond

- Lavere formuesskatt for aksjer gjør det mer attraktivt å investere i aksjefond, sier Behnaz Ganji, finansrådgiver i DNB.

FORMUESSKATTEN: - Formuesskatten reduseres for aksjer og aksjefond, forklarer Behnaz Ganji, sparerådgiver i DNB. Foto: Dagfinn Kvinge
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 08. okt. 2020
Artikkelen er flere år gammel

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å redusere formuesskatten for aksjer og aksjefond. Dette er en god nyhet for deg som sparer i aksjemarkedet.

- Lavere formuesskatt for aksjer gjør det mer attraktivt å investere i aksjefond. Regjeringen stimulerer til langsiktig sparing og nordmenn har allerede fått bedre betingelser gjennom aksjesparekonto, sier finansrådgiver Behnaz Ganji i DNB.

I forslaget til statsbudsjett legges det opp til at aksjefond vil få økt verdsettelsesrabatt til 45 prosent. Børsnoterte aksjer (og aksjefond) verdsettes til markedsverdi ved årets slutt. Formuende vil dermed ha 45 prosent lavere formuesverdi i aksjefond i forhold til innskudd i bank- eller rentefond.

- Verdsettelsesrabatten er et fradrag som avhenger av eiendelen, forklarer Ganji. 

- I forslaget vil andeler i et aksjefond verdt en million, bli tillagt en ligningsformue på 550 000 kroner i 2021.

Dagens skattesats på 0,85 prosent ble foreslått videreført. All formue over 1,5 millioner kroner per person må det betales formuesskatt på. Et ektepar som skattes felles har tre millioner som grunnfradrag.

Økt fradrag for «arbeidende kapital»

Under skatteforliket i 2016 ble arbeidende kapital definert som aksjer (inklusivt aksjefond), næringseiendom og andre driftsmidler.

Det blir stadig bedre for norske aksjesparere. Regjeringen har tidligere senket skattesatsen for renteinntekter til 22 prosent, mens aksjefond skattlegges inntil 31,68 prosent. Eksakt effektiv skattesats avhenger av størrelsen på skjermingsfradraget.

Rentefond skattlegges årlig for renten du har fått. I aksjer og aksjefond, investert gjennom en aksjesparekonto, kan sparere utsette både utbytteskatt og gevinstbeskatning så lenge de ønsker. Kriteriet er at pengene holdes inne på aksjesparekontoen, avslutter Ganji.

Hun legger til at kundene kan ta ut innskuddet uten gevinstbeskatning på en aksjesparekonto.

Ingen tvil om at menn er vinnere av årets statsbudsjett
Silje Sandmæl

"Mannebudsjett"

Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, mener at forslaget om redusere formuesskatten kommer menn til gode i større grad enn kvinner. 

- Skikkelig mannebudsjett, sier  Sandmæl til NTB.

Hun peker på at det er flest menn som eier aksjer og at det da er flere menn enn kvinner som får fordelen av redusert formuesskatt. 80 prosent private aksjeverdier på Oslo Børs eies av menn. 
- Det er jo menn som er flinkest til å spare i aksjer og aksjefond med positiv formue, og nå får de en formuesrabatt på dette. Den har gått opp fra 35 til 45 prosent, så ingen tvil om at menn er vinnere av årets statsbudsjett. Menn har allerede 134 milliarder mer i netto formue enn kvinner, sier Sandmæl til NTB

Står fritt

Samtidig understreker Sandmæl at kvinner selvsagt står fritt til å investere i aksjer og fond, men per i dag er realiteten den at de ikke har gjort det i like stor grad og samme omfang som menn

Sandmæl peker på at de som er i formuesskatteposisjon vil spare 850 kroner per million investert i «arbeidende kapital» som følge av endringen.

- Én million kroner i formuesskatteposisjon investert i rentefond gir en formuesskatt på 8 500 kroner per år, mens de samme midlene investert i aksjefond vil gi 4.675 kroner per år. Det er nettoformue (etter fradrag for gjeld) over det omtalte bunnfradraget på 1,5 millioner per person det skal beregnes formuesskatt på, forteller Ganji. 

Skatt på hytter og dyre boliger

Regjeringen ønsker samtidig å stramme inn for de dyreste av boligene. For hver million i nettoformue (etter fradrag for gjeld) over 15 millioner vil det påløpe 2 125 kroner ekstra i skatt, ifølge utregninger DNB har utført.

- Formuesverdsettelsen av hytter øker med 20 prosent for 2021. Det betyr høyere formuesskatt på hytter, forteller Ganji.

*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.