Skattemeldingen:

Dette er nytt i skattemeldingen

Alle som har lån sammen med andre bør i år sjekke fordelingen av lån og gjeldsrenter ekstra nøye.

SKATTEMELDINGEN: – Hvis du har lån, sjekk om fordelingen av gjeldsrenter er riktig. For her kan du få deg en overraskelse, sier Sandmæl. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 04. apr 2024
Artikkelen er flere år gammel

– Blir du overrasket over at du får for mye restskatt eller for lite tilbake, kan det skyldes at gjeldsrentene i skattemeldingen er likt fordelt på hovedlåntaker og medlåntaker, gjør forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, oppmerksom på.

Skattemeldingen ble i år sendt ut puljevis mellom 7. mars og 22. mars, så nå skal du har fått den.

Det holder ikke å bare åpne skattemeldingen. Du må gjennomgå den nøye og sjekk at opplysningene stemmer.

– Sjekk også om du har fått med alle fradragene du har krav. Og hvis du har lån, sjekk om fordelingen av gjeldsrenter er riktig. For her kan du få deg en overraskelse, sier Sandmæl. 

Bruk fradragsveilederen for å få med alle fradragene du har krav på. Fristen for å endre skattemeldingen er 30. april. 

Alt du trenger å vite om skattemeldingen

Dette er nytt i årets skattemelding

Eventuelle lån og gjeldsrenter kommer for første gang ferdig fordelt 50/50 på hovedlåntaker og medlåntaker. Sistnevnte kan være samboer, foreldre, ektefelle eller en venn.

Samboere må fordele etter ansvarsforhold

For samboere innebærer det at de må sjekke at fordelingen er riktig og endre hvis den skal være annerledes enn 50/50.

–I så fall det viktig at begge parter endrer prosentandelen slik at den til sammen blir 100 prosent, presiserer Sandmæl.

Endringen omfatter foreldre som er medlåntakere

Endringen omfatter også unge som har foreldre som medlåntakere på boliglånet sitt. For at den unge skal få hele fradraget for gjeldsrenter selv, er det viktig at begge parter endrer fordelingen i skattemeldingen sin

Hvis en forelder er medlåntaker til en sønn eller datter vil fordelingen i utganspunktet være 50/50. Hvis begge foreldrene er medlåntakere vil fordelingen i utgangspunktet være 33/33/33.

– Selv om foreldre er medlåntakere er det den unge som skal få trekke fra gjeldsrentene fullt og helt hvis det er avtalt at vedkommende har ansvaret for lånet. Dette til tross for at foreldre som medlåntakere juridisk sett står solidarisk ansvarlige for hele lånet sammen med den unge, forklarer Sandmæl.

Begge parter må endre

Ifølge Skatteetaten spiller det ingen rolle hvem som faktisk har betalt rentene. Det er andelen av lånet hver av dere står ansvarlig for eller det som er avtalt dere imellom, som bestemmer hvordan dere skal fordele dette i skattemeldingen.

– Det betyr at både du og medlåntaker må endre fordelingen i skattemeldingen. Hvis fordelingen i skattemeldingen er 50/50 må du endre fra 50 til 100 prosent og forelderen som er medlåntaker, fra 50 til 0 prosent, slik at fordelingen fortsatt blir 100 prosent til sammen, presiserer forbrukerøkonomen.

NB! Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige (*) samboere kan fritt fordele gjeldsrenter forutsatt at dette gjøres i skattemeldingen til alle som står ansvarlige for lånet. Samboere, venner og andre må fordele etter ansvarsforhold hvis ikke annet er avtalt.

(*) Ifølge Skatteetaten er definisjonen på meldepliktige samboere med felles barn der minst én også har rett til å motta pensjon eller AFP fra folketrygden. Denne definisjonen omfatter også samboere som tidligere har vært gift.

Slik finner du låneavtalen din

Trenger du å sjekke låneavtalen din? Den finner du i nettbanken. Etter at du har logget deg inn, klikk på «Dagligbank og lån», så på «Mine lån og kredittkort», så på tannhjulet og til slutt på «lånedetaljer».

Endringen omfatter ikke kausjonister 

I motsetning til medlåntakere er kausjonister ikke ansvarlig for lånet. Det blir de bare hvis låntaker ikke betaler og kausjonsansvaret blir gjeldende. Endringen med fordeling av gjeldsrenter vil derfor ikke omfatte kausjonister med mindre de også er medlåntakere.

Les om endringen på Skatteetatens nettsider

Alt du trenger å vite om skattemeldingen

Trenger du mer informasjon eller sitter igjen med spørsmål angående skattemeldingen din, sjekk skatteetaten.no