Har du sjekket skattemeldingen?

Få med disse skattefradragene – spar flere tusen kroner

Fått barn, skilt deg eller flyttet lengre bort fra jobb? Her er noen av skattefradragene du bør vite om.

BRUK TID: Det kan lønne seg å sette av litt tid til skattemeldigen, råder forbrukerøkonomen. Foto: Kornelia Minsaas
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 05. apr 2022
Artikkelen er flere år gammel

Skattemeldingen for 2021 ble i år tilgjengelig på forskjellige datoer mellom 16. mars og 4. april. 

Fristen for innlevering er 30. april. 

Skatteetaten vet ikke alt om deg
Silje Sandmæl

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, oppfordrer alle til å sjekke den for du kan ha krav på fradrag du ikke hadde tidligere, eller som du ikke visste om.

- Pass på å få alle fradragene du har krav på, for her kan det være snakk om flere tusen kroner av på skatten. Skatteetaten vet mye, men de vet ikke alt om deg, sier hun.

Hva skjedde i livet ditt i fjor?

Hvilke fradrag du har krav på henger sammen med økonomien og livssituasjonen din, og her kan det ha skjedd endringer som Skatteetaten ikke fikk med seg.

- Kanskje har du solgt bolig, fått barn eller gått av med pensjon? Da vil det kunne være nye fradrag og poster i skattemeldingen som gjelder deg, forteller Sandmæl.

Solgt bolig, fått barn eller skilt deg?
Silje Sandmæl

– Har du for eksempel flyttet slik at du har fått lang reisevei til jobb kan du ha krav på reisefradrag, legger hun til.

For å finne ut av hvilke fradrag du har krav på kan du fylle ut fradragsveilederen på Skatteetatens hjemmeside.

 

Fradragene du bør vite om

Det finnes en haug med fradrag og sannsynligheten er stor for at noen eller flere gjelder deg. Her er noen av fradragene du bør vite om:

Flere fradrag for foreldre

Har du barn som var under 12 år i fjor, har du rett på foreldrefradrag. Dette fradraget innebærer utgifter du har hatt til barnehage, barnevakt, skolefritidsordning eller kjøring til og fra disse hvis det er omvei til jobb.

Trekk fra på skatten for barnevakt
Silje Sandmæl

- Det betyr at hvis du har betalt nabojenta eller bestemor for å passe barn på for eksempel kveldstid, så kan du føre opp dette på fradragsposten. Vær obs på at utgifter som overskrider 10.000 kroner må være betalt via bank, ikke kontant. Her kan du for eksempel bruke Vipps, forteller Sandmæl.

Fradrag gis for kostnader som er pådratt med inntil 25.000 kroner for første barn. Deretter et tillegg for 15.000 kroner per barn.

Les mer om fradraget for deg med barn her

Boligsparing

Sparer du i BSU får du fradrag på sparebeløpet. Hvor mye du har spart er noe banken skal melde om, men hvis du ikke finner fradraget i skattemeldingen, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

5.500 kroner tilbake på skatten
Silje Sandmæl

Fradraget for 2021 er på 20 prosent av sparebeløpet, og du kunne maksimalt spare 27.500 kroner i fjor. Det betyr at du kan få opptil 5.500 kroner tilbake på skatten hvis du har fylt opp den årlige kvoten. For å få dette skattefradraget må du ha hatt tilstrekkelig skattepliktig inntekt, det vil si minst 82.000 kroner i året.

Lang reisevei til jobb

Har du lang reisevei til jobb og derfor må pendle fram og tilbake, kan du ha rett på fradrag for tre type utgifter:

 • Kostutgifter
 • Losjiutgifter
 • Reiseutgifter

Sjekk om du har rett på reisefradrag her.

Gift eller samboer

Som gift lignes man sammen, men samboere lignes hver for seg. Boliglånet og rentene føres opp på den som er hovedlåntaker, dere må derfor manuelt dele gjeld og gjeldsrenter. Har dere kjøpt bolig sammen bør dere også sjekke om ligningen er fordelt riktig i henhold til eierbrøk.

Kjøpt bolig

Har du nettopp kjøpt bolig bør du sjekke om eiendommen er innberettet med ligningsverdi i skattemeldingen og om den er riktig. Her kan du bruke boligkalkulatoren på skatteetaten.no for å sjekke. Lånegebyret kan trekkes fra, sjekk at det er riktig utfylt.

Har du refinansiert boliglånet i året som gikk kan du kreve fradrag for omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr. Du kan også få fradrag for finansieringskostnader i forbindelse med konvertering av lån for å få lavere rente, også kostnader til takstmann.

Skilt / separert i fjor

Ble du skilt eller separert i fjor skal særfradraget gis til den som har rett til utvidet barnetrygd hos NAV. Har en rett til halvt utvidet barnetrygd fordi barnet bor fast hos begge foreldrene, gis det et halvt særfradrag til hver av foreldrene. Foreldrefradraget gis til den som barnet har bodd sammen med største delen av året.

Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger
Silje Sandmæl

Hvis skiftet mellom ektefellene ikke er gjennomført før årsskiftet, vil skattekontoret normalt godta den fordelingen av gjeld og eiendeler som er gjort i skattemeldingen. Er skiftet gjennomført tas normalt eiendeler og gjeld med i skattemeldingen til eier og den som har ansvar for gjelden etter skiftet. Gjeldsrenter fordeles normalt likt for skilsmisseåret fram til et eventuelt skifte dersom begge har vært ansvarlig for gjelden.

Leid ut boligen

Har du leid ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20.000 kroner, blir alle utleieinntektene i løpet av året skattepliktige. Med «større del» menes at utleieverdien av den delen du leier ut er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bruker til å bo.

- Skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig ble fjernet fra og med inntektsåret 2018. Det betyr at selv om du leier ut mindre enn halvparten av boligen, beregnet i utleieverdi, blir denne leieinntekten skattepliktig, avslutter Sandmæl.

Eksempler på fradrag du kan ha krav på:

 • Vedlikehold
 • Kommunale utgifter
 • Forsikring
 • Festeavgift
 • Annonsering av boligen
 • Eiendomsskatt
 • Møbelslitasje
 • Reiser ifm. visning
 • Lys og varme (dersom inkludert i leien)