De aller fleste permitterte vil beholde pensjonsordningen

Flere bedrifter må permittere folk. DNB går nå bedriftene i møte for at de skal klare å opprettholde ansattes pensjonsavtaler.

VED PERMITTERING: - Det kan være lurt å sjekke med arbeidsgiveren hva som skjer med pensjonsordningen, oppfordrer forbrukerøkonom Silje Sandmæl. Foto: Christian Faarlund
Lesetid 3 min lesetid
Publisert 16. mar. 2020
Artikkelen er flere år gammel

De siste dagene har stadig flere bedrifter meldt om permitteringer, også bedrifter i bransjer hvor permitteringer har vært et lite utbredt fenomen. 

DNB går nå bedriftene i møte for at de skal klare å opprettholde de ansattes pensjonsavtaler. Det store flertallet av bedrifter som DNB så langt har vært i dialog med, ønsker at permitterte ansatte skal beholde pensjonsordningen sin.

Banken tar også kontakt med bedrifter som ikke har nedfelt i avtalen sin at ansatte skal beholde pensjonsordningen. Hensikten er å se på hvordan også disse bedriftene kan opprettholde ansattes pensjonsordninger. Gjeldende hovedregel for disse er at ansatte skal utmeldes ved permittering.

Skulle utmelding skje, kan det være kritisk for den enkelt ansatte.
Silje Sandmæl

Usikre arbeidstakere bør sjekke med egen bedrift

DNBs forbrukerøkonom oppfordrer utsatte arbeidstakere som er i tvil, til å sjekke hva som skjer med deres pensjonsordning i tilfelle permittering.

- Skulle utmelding skje kan det være kritisk for den enkelt ansatte, gjør Sandmæl oppmerksom på.

Forbrukerøkonomen sier det er mest kritisk for ansatte som har ytelsespensjon fordi slike ordninger nå er lukket.

- Det vil si at du ikke vil komme inn igjen på en slik ordning.

Men det er kritisk også for ansatte som har innskuddspensjon.

- Hvis bedriften melder deg ut av innskuddspensjonsordningen, så opphører dekningene du har ved sykdom: innskuddsfritak, premiefritak og uførepensjon. Men hvis du mot formodning meldes ut, vær klar over at du kan fortsette disse ordningene selv, sier hun. 

Forbrukerøkonomen oppfordrer derfor deg som har fått permitteringsvarsel eller frykter å få det, til å sjekke med egen arbeidsgivere hva som står i pensjonsavtalen og hva bedriften tenker å gjøre. 

DNB vil sette bedriftene i stand til å svare egne ansatte 

DNB som pensjonsleverandør jobber nå på spreng med å sette bedriftene i stand til å kunne svare egne ansatte på spørsmål knyttet til permitteringer og pensjon.

De fleste arbeidsgivere som har kjøpt tjenestepensjon til sine ansatte gjennom DNB, har i avtalen sin at ansatte ikke skal meldes ut ved permittering. Ellers er hovedregelen, ifølge pensjonsloven, er at ansatte som er permittert, skal meldes ut av pensjonsordningen.  

DNB forsøker imidlertid å finne løsninger også for disse bedriftene og deres ansatte.  

VIL KOMME BEDRIFTENE I MØTE: Divisjonsdirektør for salg, sparing og pensjon i DNB Wealth Management, Ståle Frausing. Foto: DNB

Divisjonsdirektør for salg, sparing og pensjon i DNB Wealth Management, Ståle Frausing, sier at de nå har sendt ut nyhetsbrev til alle bedriftskundene sine om at de må sjekke avtalene sine. 

Vi vil se på om vi kan senke pensjonsplanen midlertidig, det vil si at bedriften i en periode kan betale inn mindre
Ståle Frausing

- Vi vil gjøre alt vi kan for at også disse bedriftene både lovmessig og kostnadsmessig skal kunne holde permitterte ansatte inne i tjenestepensjonsordningene.  

Han er klar over at lønn og pensjon er blant bedriftenes største utgiftsposter og at noen bedrifter derfor vil se det som nødvendig å gjøre midlertidige endringer.

- Vi vil se på om vi kan senke pensjonsplanen midlertidig, det vil si at bedriften i en periode kan betale inn mindre. Da vil også den ansatte få mindre i denne perioden, men dette er jo ikke ment å vare. Hensikten er å unngå utmeldelse, og det vil både bedriften og den ansatte tjene på i det lange løp, sier han. 

Fakta om pensjon 

Pensjonen din vil bestå av det du får fra folketrygden, oppsparte midler og tjenestepensjon.

Det finnes to typer tjenestepensjon, ytelsespensjon og innskuddspensjon. Mer enn 90 prosent av ansatte i privat sektor har nå innskuddspensjon, resten har ytelsespensjon som nå er i ferd med å fases ut. 

Med innskuddspensjon sparer arbeidsgiveren din en gitt prosentsats av lønnen din hver måned. Denne prosentsatsen varierer fra bedrift til bedrift. Hva du til slutt får i pensjon bestemmes av hvor mye som er blitt spart til deg, hvilken avkastning du har hatt på sparingen og hvor mange år du skal få pensjonen utbetalt over. 

Pengene spares i en pensjonsprofil, med ulike andeler aksjer og renter. Du kan selv velge pensjonsprofil.

Her får du vite det du trenger om pensjon