Pensjonssparing

Kvinne med hund i skogen

Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Er det lenge igjen til du blir pensjonist eller nærmer det seg? Se hva du bør tenke på når det gjelder pensjonssparing for deg.

Hva bør du tenke gjennom når du skal spare til pensjon?

  • Tidshorisont: En lang sparehorisont senker risikoen. Jo lengre tid du har, jo høyere risiko kan du ta.
  • Holdning til risiko: Risikoen avhenger av hvor stor aksjeandelen er. Historisk har aksjer gitt bedre avkastning enn renter, men også større risiko. 
  • Total økonomisk situasjon: Er dette penger du trenger for å betale regninger når du blir pensjonist, eller er det sparing til en ekstra ferietur?
  • Kunnskap om finansmarkedet: Hvordan er ditt generelle kunnskapsnivå om aksjer og fond? Følger du med på utviklingen i finansmarkedet?
 

Under 35 år

Jente med laptop
Når du har bufferkonto og BSU i boks kan du vurdere å starte med pensjonssparing. Hvis du sparer hundre kroner i måneden er det mye bedre enn ingenting, det viktigste er at du kommen i gang med pensjonssparingen tidlig. 
 
Pensjonen som arbeidsgiver sparer til deg er ofte plassert i en pensjonsprofil som består av aksjer og renter. Siden det er lenge til du blir pensjonist kan du velge en pensjonsprofil med mye aksjer. Det viktige er at du holder på strategien din, og fortsetter sparingen selv om det er dårlige tider i aksjemarkedet. Det er da du har muligheten til å få mer igjen for pengene du sparer, og det kan gi deg god avkastning over tid.

Mellom 35 og 45 år

Mann med kaffekopp
Mange får etterhvert litt større rom for sparing i denne fasen i livet. Begynn med å skaffe deg oversikt over hvor mye du får i pensjon. Barna blir større, og boliglånet har kanskje begynt å krympe litt. Jo tidligere du starter pensjonssparing, jo lavere beløp trenger du sette av. Husk at det er bedre å starte med et lavt beløp, enn å ikke starte i det hele tatt. 
 
Det er fortsatt lenge igjen til du blir pensjonist, og derfor kan det være lurt at du velger mesteparten av pensjonssparingen i aksjer. Da kan du ha muligheten til å få mer igjen for pengene, selv om verdiene vil svinge underveis. Husk å være tro mot planen din, og fortsett sparingen selv når det er urolig på børsen. Da kan du få mest igjen for pengene dine på sikt.
 
Spør arbeidsgiver hvor mye som settes av til pensjonssparing for deg, og om du selv kan gjøre valg i pensjonsordningen. Hvis du skifter jobb bør du huske å sjekke pensjonsordningen. Forskjellene er store, og får du en dårligere pensjon, bør du kompenseres med høyere lønn.
 

Mellom 45 og 55 år

Kvinne sitter med pc
Nå begynner pensjonssparing å bli viktig, og hvis du ikke har kommet i gang, bør du begynne å spare til pensjon nå. Du bør undersøke hvor mye du vil få utbetalt i pensjon. Hvis du har et ønske om å gå av med pensjon tidlig må du begynne å se på hvordan dette vil påvirke din totale pensjon i årene fremover. Mange ser at de da må øke sparingen mye for å ha råd til å gå av før.  
 
Skaff deg en fullstendig oversikt over pensjonsordningen hos din arbeidsgiver. Det er i denne fasen du har mulighet til å tilpasse sparingen din, slik at pensjonstilværelsen blir slik du ønsker. Bytter du jobb er det ekstra viktig å gjøre en grundig vurdering av pensjonsordningene. Kommer du dårligere ut, bør du passe på at du blir kompensert for dette med høyere lønn. Hvis du får høyere lønn på grunn av dårligere pensjonsordning må du huske å sette av mer penger til egen pensjonssparing. 
 
Mange par ønsker å bli pensjonister samtidig, selv om man ikke er like gamle. Ønsker dere å gå av samtidig, er det spesielt viktig å se hvordan det vil slå ut på økonomien. 
 
Se på spareavtalene dine for å se om du er på riktig vei med bakgrunn i pensjonsalderen du planlegger. Hvis du må gjøre endringer for å få lavere aksjeandel se om du må justere dette selv eller om dette går automatisk.

55 år og over

To menn
Nå bør du ha dannet deg et klart bilde av hvordan økonomien din blir som pensjonist. Mange velger å trappe ned mot slutten av yrkeskarrieren, og du bør da se på hvordan dette påvirker pensjonen din. Å gå av med pensjon før 67 år, gir deg lavere pensjonsopptjening i både folketrygden og tjenestepensjon. Hvis du tenker å gå av før du blir 67 håper vi at du allerede har planlagt dette godt. Husk at du må ha tjent opp en stor nok pensjon i folketrygden for å kunne gå av før fylte 67 år. Det er også viktig at du sjekker om du har krav på AFP. Er du usikker, kan du sjekke dette hos NAV. 
 
Når du har fylt 62 år kan du ta ut hel eller delvis pensjon. Du kan altså velge å ta ut pensjon samtidig som du fortsetter å jobbe. Hvis du velger å kombinere jobb og pensjon, kan dette påvirke skatten på pensjonsinntekten. Sett deg inn i skattereglene, og hvordan økonomien din blir dersom du kombinerer jobb og pensjon. 
 
Nå kan du vurdere å redusere aksjeandelen i pensjonssparingen din, både den private og hvis du har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver. Sjekk om dette kan gjøres gradvis og automatisk, eller om dette er noe du må gjøre selv.
 

Jobbe deltid - hvordan påvirker det pensjonen?

Veldig mange, spesielt kvinner, jobber deltid i mange år. Det er viktig å være klar over at deltid også påvirker pensjonen når den tid kommer. Etter at pensjonsreformen trådte i kraft teller alle år med pensjonsgivende inntekt like mye. Det betyr at hvert år du har lav inntekt trekker ned for de årene du har høyere inntekt. 
 
Dersom du har omsorg for barn under skolealder, får du pensjonsopptjening for det. Opptjeningen baserer seg på 4,5 G. Dersom du har høyere inntekt enn det, er det også den inntekten som er pensjonsgrunnlaget. Hvis du jobber deltid uten omsorg for små barn, får du ikke den samme fordelen. 
 
Jobber du deltid, bør du spare ekstra til pensjon for å kompensere manglende opptjening i folketrygden. Det kan være lurt at den av dere som jobber fullt, setter av noe til den som jobber deltid.

Egen pensjonssparing

Sparing til pensjon er langsiktig sparing som skal stå i mange år. Det betyr at du kan gjøre helt andre valg med disse pengene, enn pengene du sparer til buffer eller til ferieturen neste sommer. Du kan tåle at pengene svinger i verdi underveis, og derfor bør du velge både renter og aksjer. 
 
Vi anbefaler å spare et fast månedlig beløp, da kjøper du andeler i aksjemarkedet både i gode og dårlige tider. I dårlige tider er aksjeandeler på billigsalg, så da får du mer for pengene. Når aksjemarkedet stiger igjen, drar du nytte av det du fikk ekstra på salg. Når du nærmer deg pensjonsalder bør du ha mindre aksjer, da du snart skal bruke av pengene. 
 
Det viktigste er å komme i gang med pensjonssparing så tidlig som mulig.
 
 
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Lurer du på noe?

Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål om pensjonssparing, kontakt oss på 915 04800.

 
Var dette nyttig for deg?