Pensjon - slik er den bygd opp

Illustrasjon av pensjonsoppbygning

Pensjon er de pengene du skal leve av når du en gang blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe. Resten må du sørge for å spare selv. Start sparingen tidlig, så får du mer å leve for senere.

Egen sparing til pensjon blir viktigere

 

Det viktigste du må vite om pensjon

 • Din pensjon er tredelt, en del fra folketrygden, en fra arbeidsgiver og en fra egen sparing
 • Ny pensjonsreform er mer fleksibel og gir deg flere valgmuligheter
 • Fremtidens pensjonister får vesentlig lavere pensjon
 • For de aller fleste er det nødvendig å spare selv

Dette må du gjøre selv

 • Finn ut hva slags ordning du har på jobben 
 • Skaff deg oversikt over din forventede pensjon, bruk vår pensjonskalkulator
 • Begynn å spare selv, jo tidligere jo bedre
 • Pensjonssparing bør inneholde både renter og aksjer

Les mer om sparing til pensjon i Lev Mer

Les mer om ulike typer pensjon

Pensjon fra folketrygd

Alderspensjon fra folketrygden er den pensjonen du får fra staten. For hvert år du jobber, spares det 18,1% av din lønn til din pensjonsbeholdning. Du får bare pensjonsopptjening opp til 7,1 G, ingen opptjening over dette. Jo flere år du jobber, jo mer vil du tjene opp i din pensjonsbeholdning. Velger du å gå av tidlig, vil du få færre opptjeningsår, og derfor lavere pensjon. Når du går av med pensjon, vil beholdningen din bli delt på det som antas å være din levetid som pensjonist.

Etter den store pensjonsreformen de siste årene, har vi fått flere valgmuligheter. Hvis du har tjent opp en stor nok pensjon, kan du selv bestemme når du skal gå av med pensjon, mellom 62 og 75 år. Du kan også ta ut hele eller deler av pensjonen mens du fortsatt jobber. Friheten vi har fått, har derimot en pris, nemlig at de aller fleste fremtidige pensjonister får mindre penger enn dagens pensjonister. Egen sparing til pensjon har derfor blitt enda viktigere enn før. 


Pensjon fra folketrygden finner du ved å gå inn på NAV.no og logge deg på "din pensjon".

Tjenestepensjon - pensjon fra arbeidsgiver

Tjenestepensjon er den pensjonen du får fra jobben. Det finnes to typer, enten har du ytelsespensjon eller innskuddspensjon.

Ytelsespensjon gir deg en prosent av lønnen din når du blir pensjonist. Det mest vanlige er at du får 66 prosent av lønnen din som pensjon. Det er summen av det du får fra folketrygden pluss den delen du får fra arbeidsgiver som blir til 66 prosent av lønn. Ansatte i det offentlige og en del store selskaper har ytelsespensjon.

Med innskuddspensjon sparer arbeidsgiveren din en gitt prosentsats av lønnen din hver måned. OTP, Obligatorisk Tjenestepensjon, er minimumsordningen alle bedrifter er pålagt å ha for sine ansatte. Har du OTP, spares 2 prosent av lønnen din. Hva du til slutt får i pensjon bestemmes av hvor mye som er blitt spart til deg, hvilken avkastning du har hatt på sparingen og hvor mange år du skal få pensjonen utbetalt over.
Pengene spares i en pensjonsprofil, med ulike andeler aksjer og renter. Du kan selv velge pensjonsprofil, og er det lenge igjen til du blir pensjonist bør du velge høy andel aksjer. Da får du bedre avkastning og mer igjen for pengene dine.

Les mer om innskuddspensjon

Finn ut av din tjenestepensjon på norskpensjon.no

Egen pensjonssparing

De aller fleste av oss har behov for å spare selv. Hvor stort ditt behov er, avhenger av hvordan du ønsker å leve som pensjonist, samt hvor lenge du vil være i arbeid, og hvor god pensjonsordning du har på jobben.

Sparingen som er til pensjon, skal stå i mange år. Det betyr at du kan gjøre helt andre valg med disse pengene, enn pengene du sparer til buffer eller til ferieturen neste sommer. Du kan tåle at pengene svinger i verdi underveis, og derfor bør du velge både renter og aksjer. Vi anbefaler å spare et fast månedlig beløp, da kjøper du andeler i aksjemarkedet både i gode og dårlige tider. I dårlige tider er aksjeandeler på billigsalg, så da får du mer for pengene. Når aksjemarkedet stiger igjen, drar du nytte av det du fikk ekstra på salg. Når du nærmer deg pensjonsalder bør du ha mindre aksjer, da skal du snart bruke av pengene.  

PensjonSpar passer for de fleste som skal spare til pensjon. Sparingen har ingen bindingstid, og du kan gjøre endringer selv underveis. Det viktigste er å komme i gang med noe, så tidlig som mulig.

Se hvor mye du må spare i vår pensjonskalkulator

Sparing til pensjon

Er det lenge igjen til du blir pensjonist eller nærmer det seg? Se hva du bør tenke på når det gjelder pensjonssparing for deg.

Under 35 år

Pensjon er også en del av lønnen din
Pensjon og forsikringer er en viktig del av lønnen din. Begynn med å skaffe deg oversikt over dette. Spør din arbeidsgiver hvor mye som settes av til deg, og om du selv kan gjøre valg i pensjonsordningen.
Bytter du jobb bør du også sjekke hvilke ordninger du får i den nye jobben. Det er store forskjeller, og går du til noe som er dårligere, bør du kompenseres med høyere lønn.

Viktig med gode sparevaner
Du bør prioritere å spare til en buffer først, slik at du har noe i bakhånd hvis noe uventet skjer. I tillegg er det viktig å fylle opp BSU kontoen. Når du har buffer og BSU i boks, er det smart å begynne med pensjonssparing. Jo tidligere du starter pensjonssparing, jo mindre beløp må du spare. Fortsett de gode sparevanene fra BSU sparing, og bruk noe av dette til pensjonssparing.

Sparing til pensjon bør inneholde aksjer
Når det er lenge til du blir pensjonist, bør du velge mest aksjer i pensjonssparingen din. Da vil du få mer igjen for pengene, selv om de vil svinge i verdi underveis.
Det viktige er at du holder på strategien din, og fortsetter sparingen selv om det er dårlige tider i aksjemarkedet. Det er da du får mye for pengene du sparer, og det gir deg god avkastning over tid.


Mellom 35 og 45 år

Pensjon er også en del av lønnen din
Pensjon og forsikringer er en viktig del av lønnen din. Begynn med å skaffe deg oversikt over dette. Spør arbeidsgiver hvor mye som settes av til pensjonssparing for deg, og om du selv kan gjøre valg i pensjonsordningen.
Husk også å sjekke dette hvis du skifter jobb. Forskjellene er store, og får du en dårligere pensjon, bør du kompenseres med høyere lønn.

Et lite beløp er bedre enn ingen pensjonssparing
Mange får etterhvert litt større rom for sparing i denne fasen i livet. Barna blir større, og boliglånet har kanskje begynt å krympe litt? Jo tidligere du starter pensjonssparing, jo lavere beløp trenger du sette av. Husk at det er bedre å starte med et lavt beløp, enn å ikke starte i det hele tatt. 

Sparing til pensjon bør inneholde aksjer
Det er fortsatt lenge igjen til du blir pensjonist, og derfor er det lurt at du velger mesteparten av pensjonssparingen i aksjer. Du får mer igjen for pengene, selv om verdiene vil svinge underveis. Husk å være tro mot planen din, og fortsett sparingen selv når det er urolig på børsen. Da får du mest igjen for pengene dine på sikt. 
Mellom 45 og 55 år

Nå er pensjonssparing virkelig viktig
Nå begynner pensjonssparing å bli virkelig viktig, og har du enda ikke kommet i gang, bør du snarest gjøre det. Det er også lurt å undersøke hvordan din faktiske pensjon ser ut til å bli. Mange har et ønske om å gå av med pensjon tidlig. Ønsker du dette, bør du se på hvordan dette vil påvirke din totale pensjon i årene fremover. Mange ser at de da må øke sparingen mye for å ha råd til å gå av før.
Skaff deg en fullstendig oversikt over dine ordninger på jobben. Det er i denne fasen du har mulighet til å tilpasse sparingen din, slik at pensjonstilværelsen blir slik du ønsker. 

Husk å sjekke pensjonen ved et jobbskifte
Bytter du jobb i dette tidsrommet, er det ekstra viktig å gjøre en grundig vurdering av pensjonsordningene. Kommer du dårligere ut, bør du passe på at du blir kompensert for dette med høyere lønn. Pass da på å justere egen pensjonssparing opp.

Gå av samtidig?
Mange par ønsker å bli pensjonister samtidig, selv om man ikke er like gamle. Ønsker dere dette, er det spesielt viktig å se hvordan dette slår ut på økonomien hvis det er aldersforskjell. Da er det viktig å justere sparingen etter dette. 

Reduser aksjeandelen i sparingen mot pensjonsalder
Jo nærmere du kommer pensjonsalder, jo viktigere er det å redusere risikoen på pensjonssparingen din. Dette gjelder for din private sparing, men også dersom du har innskuddspensjon gjennom jobben. Se på avtalene dine for å se om du selv må gjøre endringene, eller om dette går automatisk.


55 år og over

Det nærmer seg pensjon
Pensjonen nærmer seg etterhvert i denne delen av livet, og nå bør du ha dannet deg et klart bilde av hvordan økonomien din blir som pensjonist. Mange velger å trappe ned mot slutten av yrkeskarrieren, og du bør da se på hvordan dette påvirker pensjonen din. Å gå av med pensjon før 67 år, gir deg lavere pensjonsopptjening i både folketrygd og tjenestepensjon. Derfor bør du allerede ha planlagt dette godt. Sjekk også om du har krav på AFP. Husk at du må ha tjent opp en stor nok pensjon i folketrygden for å kunne gå av før fylte 67 år. Er du usikker, kan du sjekke dette hos NAV.

Kombinere jobb og pensjon
Du kan ta ut hel eller delvis pensjon fra 62 år. Du kan altså velge å ta ut pensjon samtidig som du fortsetter å jobbe. Kombinerer du jobb og pensjon, kan dette påvirke skatten på pensjonsinntekten. Sett deg inn i skattereglene, og hvordan økonomien din blir dersom du ønsker dette.

Reduser aksjeandelen i pensjonssparingen
Nå er det viktig å redusere aksjeandelen i pensjonssparingen din, både den private og hvis du har innskuddspensjon. Sjekk om dette kan gjøres gradvis og automatisk, slik at du slipper å tenke på dette selv.

Jobbe deltid - hvordan påvirker det pensjonen?

Deltid påvirker din pensjonsopptjening
Veldig mange, spesielt kvinner, jobber deltid i mange år. Det er viktig å være klar over at deltid også påvirker pensjonen når den tid kommer. Etter at pensjonsreformen trådte i kraft teller alle år med pensjonsgivende inntekt like mye. Det betyr at hvert år du har lav inntekt trekker ned for år du har høyere inntekt.

Omsorg for barn
Dersom du har omsorg for barn under skolealder, får du pensjonsopptjening for det. Opptjeningen baserer seg på 4,5 G. Dersom du har høyere inntekt enn det, er det også den inntekten som er pensjonsgrunnlaget. Hvis du jobber deltid uten omsorg for små barn, får du ikke den samme fordelen.

Spar ekstra til pensjon
Jobber du deltid, bør du spare ekstra til pensjon for å kompensere manglende opptjening i folketrygden. Det kan være lurt at den av dere som jobber fullt, setter av noe til den som jobber deltid.

Jobbe som selvstendig næringsdrivende

Jobber du som selvstendig næringsdrivende, får du kun pensjon fra folketrygden, og må sørge for resten selv. Her kan du lese mer om pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

Råd om pensjon for bedrifter

En god pensjonsordning er et viktig ansattgode for å beholde og tiltrekke seg gode medarbeidere.
Nivået på pensjonsordningen og hvilke tilleggsdekninger man velger kommer ofte an på bedriftens personalpolitikk, størrelse, økonomi og bransje.

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak er du ikke lovpålagt å spare til pensjon. Skal du være sikret en alderspensjon utover det du vil motta fra folketrygden, er det derfor opp til deg å ordne dette selv. Som selvstendig næringsdrivende kan du opprette en pensjonsordning med gunstige skattefordeler https://www.dnb.no/bedrift/pensjon/pensjon-for-selvstendig-naeringsdrivende.html

Nystartet bedrift

Har du etablert et AS (aksjeselskap) eller en NUF (norskregistrert utenlandsk foretak), er det lovpålagt for alle bedrifter med minst en ansatt å etablere pensjonsordning for sine ansatte.

Er det bare deg selv som jobber i selskapet, er det frivillig om du skal kjøpe tjenestepensjon. Det anbefales, da du uten egen tjenestepensjon kun vil motta alderspensjon fra folketrygden. Uten ansatte er det pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende som vil passe for deg.

Les mer om pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende her https://www.dnb.no/bedrift/pensjon/pensjon-for-selvstendig-naeringsdrivende.html

Når du har en minst en ansatt er du lovpålagt å kjøpe pensjonssparing til dine ansatte. Dette kalles tjenestepensjon eller OTP (Obligatorisk tjenestepensjon). Da definerer man et årlig innskudd, for eksempel 2 prosent av lønnen. Maksimalt kan man spare 7 prosent av lønn mellom 0-7,1 G og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1-12 G per år. Summen av innskudd og oppnådd avkastning utbetales som pensjon ved pensjonsalder. Innskuddspensjon gir forutsigbare kostnader, er enkelt å administrere for bedriften, og ikke minst forståelig og verdifull for de ansatte. Prisen din bedrift må betale for innskuddspensjonsavtalen avhenger av antall ansatte og deres lønn. I tillegg til innskuddene, må bedriften også betale premie for innskuddsfritak ved mulig uførhet og administrasjonskostnader.

Små og mellomstore bedrifter

Pensjon er viktig for arbeidstakerne og som bedriftsleder bør man:


1. Vurdere om bedriften skal tilby en bedre pensjonsordning med høyere innskudd enn minstekravet.

Dagens arbeidstakere er opptatt av å ha både fritid og god pensjon. Derfor kan tjenestepensjonen bli X-faktoren for arbeidstakere som er i jobbsøke- eller bytte prosess. Pensjonsordningen kan bli avgjørende for om arbeidstakeren tar jobben eller ikke. Bedrifter som øker innskuddssatsene og dermed bedrer pensjonsordningen for sine ansatte, kommer til å bli mer attraktive, mens bedrifter som tilbyr lave innskudd kan komme til å tape i kampen om å få de beste arbeidstakerne.

4 av 10 bedrifter betaler allerede inn mer enn minstekravet til tjenestepensjonsordningen. Flere av disse bedriftene betaler inn maksimumssatsene som er 7 prosent av pensjonsgrunnlag mellom 0 og 7,1 G, og 25 prosent mellom 7,1 og 12 G. Argumentene fra bedriftenes side for å gjøre dette er at flere arbeidstakere, både yngre og eldre, særlig i yrker som krever høyere utdanning, blir mer og mer bevisst verdien av gode pensjonsavtaler gjennom jobben. F

Ønsker man som bedrift å ha lavest mulig utgifter til pensjon så er det OTP som gjelder, og med 2 prosent av de ansattes lønn som innskuddssats.

2. Vurdere om bedriften skal knytte også uføre- og etterlattepensjon til tjenestepensjonsordningen

Mange bedrifter inkluderer uføre- og etterlattepensjon i pensjonsordningen. Dette gir de ansatte i bedriften økt økonomisk trygghet dersom man ikke lenger kan jobbe, samt at dersom man dør sikres de etterlatte. Uførhet og dødsfall kan ramme og med gode ordninger på dette kan man gjøre livet til den uføre eller de etterlatte noe bedre.

Uførepensjon sikrer ansatte månedlige utbetalinger hvis de blir uføre. Ved død vil pensjonskapitalen som er oppspart for den ansatte i innskuddspensjonsordningen, utbetales til etterlatte. I tillegg kan man innga avtale om ektefellepensjon og barnepensjon, som ytterligere vil sikre den ansattes familie.

3. Informer dine ansatte om at dette er viktige økonomiske fordeler i tillegg til lønn


Mange som har gode pensjonsordninger via jobben er ikke klar over hva dette innebærer. Tjenestepensjon vil gi dine medarbeidere en solid økonomi når de blir pensjonister. Enkelt sagt kan vi si at tjenestepensjon er utsatt lønn. En god pensjonsordning er meget verdifull for de ansatte og kan påvirke mange medarbeidere til økt lojalitet til og tilfredshet med arbeidsgiver.

For å øke kjennskapen til bedriftens pensjonsordninger kan man blant annet:

 1. Har man intranett i bedriften, legg denne type informasjon lett tilgjengelig der.
 2. Har ikke bedriften intranett, bruk bedriftens informasjonsflater slik som allmøter, medarbeidersamtaler, e-postinformasjon, oppslagstavler og velkomstinformasjon.
 3. Vurder om bedriften skal arrangere et informasjonsmøte om pensjonsordningen for å øke kunnskapen hos medarbeiderne.
 4. Lederne i bedriften bør ha god oversikt over pensjonsordningen slik at de kan svare sine medarbeidere på spørsmål eller henvise videre.

Pensjon fra A til Å

Her har vi samlet ulike begreper du kan støte på når du leser om pensjon. Les mer

Alt om pensjonsreformen

Pensjonsreformen har endret mye rundt vår pensjon, se hvordan det påvirker deg.

Spørsmål og svar om pensjonsreformen

Nyttige nettsteder

NAV Pensjon
Pensjonsreformen

Skjema for uttak av alderspensjon

Lurer du på noe?

Vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål om pensjon, kontakt oss på 915 04800.

For spørsmål om pensjon for bedrifter, kan du ringe oss på telefon 915 04800.
 
Var dette nyttig for deg?