Bedriftseier? Disse forsikringene må du ha

Når du starter opp en bedrift er det viktig å passe på at du har forsikringene i orden. Noen forsikringer må du ha og noen bør du ha. Som bedriftseier plikter du å kjøpe innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring dersom du har ansatte.

HAR DU ANSATTE? – Som bedriftseier plikter du å kjøpe innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring dersom du har ansatte, forteller Irene Høyland Berg. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 2 min lesetid
Publisert 19. des 2023
Artikkelen er flere år gammel

Irene Høyland Berg, Oppstartslos i DNB, snakker med mange gründere og opplever at det er mange som har spørsmål rundt forsikringer.

– Oppstartsbedriftene lurer på hva som skal være på plass av forsikring dersom de skal drive en bedrift. De lurer også på hva det vil koste og hvor de kan få det. Mitt råd er å ta kontakt med forsikringsselskaper og be om tilbud for din bedrift, sier Høyland Berg.

BE OM TILBUD: – Mitt råd er å ta kontakt og be om tilbud på forsikringer for din bedrift, sier Irene Høyland Berg, oppstartslos i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Innskuddspensjon for dine ansatte

Er du en nyoppstartet bedrift med ansatte eller nylig har fått ansatte, må du ha en pensjonsavtale om innskuddspensjon.

– Med innskuddspensjon for bedrifter sikrer du lovpålagt sparing på en enkel måte. Ordningen gir rett til skattefradrag for bedriften og er enkel å administrere i nettbanken, sier Høyland Berg.

Alle ansatte som er fylt 13 år skal meldes inn i pensjonsavtalen, uavhengig av stillingsprosent. Dette gjelder også sesongarbeidere, vikarer og timelønnede.

– Du kan velge et innskudd mellom 2 prosent og 7 prosent av de ansattes lønn opptil 12G. I tillegg kan det gis ekstra innskudd inntil 18,1 prosent hvis den ansatte har lønn mellom 7,1 – 12G.

G er grunnbeløpet i folketrygden

Yrkesskadeforsikring omfatter skader og sykdommer

– Som arbeidsgiver er du lovpålagt å skaffe yrkesskadeforsikring til dine ansatte. Forsikringen dekker både heltids- og deltidsansatte, sier Høyland Berg.

Yrkesskadeforsikringen dekker skader og sykdommer som kan påføres i arbeid og på arbeidsstedet i arbeidstiden, forteller Høyland Berg. Og det er personskade eller sykdom:

  • forårsaket av arbeidsulykke
  • som i henhold til folketrygdloven er likestilt med yrkesskade
  • som skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser

Yrkesskadeforsikring gir erstatning for:

  • Tap i fremtidig inntekt
  • Ménerstatning
  • Erstatning ved dødsfall
  • Påførte merutgifter
  • Fremtidige merutgifter
  • Faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet
  • Forsikringen omfatter alle ansatte så lenge arbeidsforholdet består

Selvstendig næringsdrivende eller frilanser?

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du tegne frivillig yrkesskadetrygd via NAV. Årlig premie utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt. Les mer om frivillig yrkesskadetrygd fra NAV her.

Vurder også på sparing til pensjon. Her kan du lese mer om pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.

Andre forsikringer du må ha

Har du bil, varebil må du vurdere bilforsikring for bedrifter. Bilforsikringen dekker skader som bilen påfører andre kjøretøy, personer og bygninger. Du kan velge mellom ansvar, minikasko, kasko og toppkasko. De fleste velger kasko eller toppkasko som blant annet dekker skade på bedriftens bil ved kollisjon når du selv har skyld.

Forsikringer du bør ha

Du bør ha uføreforsikring, ansvarsforsikring og brann- og tyveriforsikring. Det finnes i tillegg flere forsikringer som kan være fornuftig å ha, slik som reiseforsikring og helseforsikring.

Les mer om forsikringer for bedrifter her.