Innskuddspensjon

mann med caps innskuddspensjon
Innskuddspensjon gir bedriften en enkel og effektiv pensjonsordning.

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er sparing til pensjon for bedriftens ansatte. Hver ansatt har en pensjonskonto hvor arbeidsgiver betaler et månedlig innskudd. Innskuddene investeres, gir avkastning, og utbetales som alderspensjon ved fylte 62 år eller senere.

Alle bedrifter har plikt til å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet er 2 prosent sparing av lønnen mellom 1 – 12 G (folketrygdens grunnbeløp).
 

Fordeler med innskuddspensjon

Innskuddspensjon gir forutsigbare pensjonskostnader og bedriften får fradrag for kostnadene.
Bedriften velger innbetaling mellom 2 - 25,1 prosent av lønn.

Investeringsvalg

Ved oppstart av pensjonsavtalen velger bedriften pensjonsprofil. Den ansatte kan enkelt endre pensjonsprofil i nettbanken.

» Les mer om våre investeringsvalg
 

Bedre regelverk fra 1. januar 2014

Bedriftskunder med innskuddspensjon kan nå øke sparesatsen utover tidligere maksgrenser.

» Les mer om endret regelverk for innskuddspensjon

Selvstendig næringsdrivende

For selvstendig næringsdrivende finnes det en pensjonssparing med gode skattefordeler.

» Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Nyttig informasjon

» Brosjyre DNB Innskuddpensjon (pdf)

» Vilkår DNB Innskuddspensjon (pdf)

» Vilkår DNB Innskuddspensjon - engelsk (pdf)
Kontakt oss
DNB Liv (man-fre kl. 08-20)
05225
Spørsmål


Se også: innskuddspensjon kan kombineres med tilleggsdekninger som uførepensjon og pensjon til etterlatte