Innskuddspensjon

149 IP

Nå kan dine ansatte få pensjonsinnskudd for alt de tjener. Har dere minimumsordning med 2 prosent innskudd koster det kun 149 kroner ekstra i måneden per ansatt.

Dette kan bli til verdsatt ekstrapensjon.

Bedre regelverk for innskuddspensjon

Nå er det mulig å ha pensjonsavtaler hvor det ikke tas fradrag for lønn inntil 1 G, og dermed valgfritt om innskudd skal beregnes fra første lønnskrone eller kun for lønn som overstiger 1 G.

 

Eksempel

Ved å fjerne fradraget kan en 40 åring med 2 prosent innskuddspensjon få rundt 9 000 kroner mer i årlig pensjonsutbetaling.

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon gir bedriften en enkel og effektiv pensjonsordning som blir verdsatt av de ansatte.

Vår nettløsning gjør administrasjon av pensjonsordningen enkel og oversiktlig, både for bedriften og den ansatte.

Fordeler med innskuddspensjon

For bedriften:
  • Passer for alle typer bedrifter
  • Gir forutsigbare pensjonskostnader
  • Enkel og effektiv administrasjon i nettløsningen
  • Kan velge innbetaling mellom 2 -25,1 prosent av lønn
  • Dekker lovpålagt krav til pensjonsordning for de ansatte 
  • Bedriften får fradrag for kostnadene
 
Kan kombineres med tilleggesdekninger som:

For de ansatte:
  • God avkastning
  • Enkelt å endre pensjonsprofil  
  • God oversikt over pensjonen i nettbanken
  • Enkelt å samle fripoliser og pensjonskapitalbevis

Velg mellom ulike pensjonsprofiler

porteflje
Ved oppstart velger bedriften pensjonsprofil. Deretter kan den ansatte enkelt endre pensjonsprofil i nettbanken.

Les mer om våre investeringsvalg