Yrkesskadeforsikring

bilde av byggningsarbeidere

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å skaffe yrkesskadeforsikring til dine ansatte. Forsikringen er pålagt enten man jobber hel- eller deltid.

Yrkesskadeforsikring

Med yrkesskadeforsikring har du dekket lovpålagt krav til forsikring for dine ansatte. Forsikringen dekker skader og sykdommer man får i arbeidstiden og som er knyttet til arbeidet. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene, og du får fradrag i regnskapet.

Yrkesskadeforsikring dekker:

  • Skade eller sykdom forårsaket av arbeidsulykke
  • Skade eller sykdom som skyldes arbeidsprosesser eller påvirkning fra skadelige stoffer 
  • Erstatning for varig mén/skade, for eksempel tap av en hånd eller hørsel
  • Tap av arbeidsevne og inntekt
  • Fremtidige utgifter til proteser, rullestol og lignende utover det folketrygden dekker
  • Tap av inntekt og utgifter fram til oppgjørstidspunktet utover det folketrygden dekker
  • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall og ekstra utbetaling hvis ansatte har barn

    » Se vilkår for yrkesskadeforsikring

Du kan i tillegg:

Vi har alle forsikringene du trenger

» Forsikringer til bedriften