Egen pensjonskonto

Nå kommer pensjonskonto. Dette betyr det for din bedrift

- Det er særlig tre områder du som arbeidsgiver må sette deg inn i.

EGEN PENSJONSKONTO: - Dine medarbeidere får bedre oversikt over pensjonssparingen sin med egen pensjonskonto, sier Stian Revheim i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal
Lesetid 4 min lesetid
Publisert 29. jan 2021
Artikkelen er flere år gammel

Det sier Stian Revheim, pensjonsekspert i DNB.

- Dine medarbeidere får bedre oversikt over pensjonssparingen sin med egen pensjonskonto, og de kan selv bestemme hvordan og hvor pensjonen skal spares. I tillegg er det viktig å være klar over at du som arbeidsgiver er lovpålagt å gi mer informasjon om pensjon, selv om de ansatte velger å gå ut av bedriftsordningen, sier han.

Bedre oversikt

Med egen pensjonskonto får dine medarbeidere bedre oversikt. Innskuddspensjon fra deg som arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra den ansattes tidligere arbeidsgivere samles på pensjonskontoen. Dette gjelder ikke fripoliser, der er det ingen endring.

- Fra 1. februar vil alle som har innskuddspensjon få egen pensjonskonto – helt automatisk. For mange har det vært vanskelig å vite hva man har av pensjonssparing. Nå får endelig dine ansatte bedre oversikt, sier Revheim.

Bestemmer selv hvordan og hvor pensjonen spares

Med egen pensjonskonto får dine ansatte muligheten til selv å bestemme hvordan og hvor pensjonen skal spares.

- Dine medarbeidere kan nå selv velge hvordan pengene investeres, utover de valgene som er tilgjengelig via arbeidsgivers avtale. 

Velger kundene dette løsrives selve sparingen fra innskuddspensjonen og de ansatte tar egne valg både for forvaltningen og plasseringen. De kan for eksempel velge andre pensjonsprofiler, eller selv sette sammen sin egen portefølje av aktiv forvaltede fond eller indeksfond, forklarer Revheim.

Med appen Spare får dine ansatte full oversikt over pensjonssparingen sin
Stian Revheim

Det blir også mulig å flytte sparingen til den pensjonsleverandøren de ansatte selv ønsker. 

- Man trenger ikke å flytte pensjonskontoen til en annen leverandør for å få disse mulighetene, men dersom en medarbeider ønsker å flytte pensjonskontoen kan det gjøres det hos den pensjonsleverandøren hen ønsker å flytte til, sier Revheim. 

For å velge selvvalgt pensjonskonto i DNB brukes appen Spare, og via appen åpnes produktet Pensjonskonto Flex. Dette kan gjøres fra 1. februar.

Det er viktig for de ansatte å vite at de med å gjøre dette påtar seg alt ansvar for kostnadene. Du som arbeidsgiver må fortsatt dekke det du ville betalt dersom de ikke flyttet ut, den såkalte kompensasjonssatsen. Men om dette gir den ansatte mer eller mindre penger til pensjonssparing, er den ansattes ansvar.

I tillegg er det viktig at den ansatte er klar over at du som arbeidsgiver fortsatt forholder deg til din pensjonsleverandør og at ikke selve innskuddspensjonen, med innskuddsfritak og eventuelt andre forsikringer, vil bli flyttet.

Informasjonsansvaret

I henhold til loven om innskuddspensjon har du som arbeidsgiver et større ansvar nå enn tidligere med å informere om pensjon.

- Vi i DNB har derfor laget en kommunikasjonspakke som hjelper deg med å informere dine ansatte om pensjon, sier Revheim

Med DNBs kommunikasjonspakke kan du kommunisere pensjon til dine ansatte. Målet er å gi grundig informasjon om pensjon gjennom alle livets faser. Vi tilbyr korte digitale kurs for både bedriften og ansatte på ulike språk.

Oppdater e-post og telefonnummer til dine ansatte i nettbanken
Stian Revheim

Full oversikt

- Med appen Spare får dine ansatte full oversikt over pensjonssparingen sin. De får se sin pensjon og pensjonsprofil, samt hvor mye du som arbeidsgiver sparer og de kan endre pensjonsprofilen. Spare er tilgjengelig for alle, også for de som ikke er bankkunde i DNB. Ansatte kan også kontakte DNBs kundesenter på telefon 915 04 800 med spørsmål om bedriftens pensjonsordning, sier han.

For å kunne gi riktig informasjon til ansatte i de bedriftene som har DNB som pensjonsleverandør, trenger DNB e-postadresser og mobiltelefonnummer til de ansatte.

- Oppdater e-post og telefonnummer til dine ansatte i nettbanken. Du kan også sende oss melding via postboksen på samme sted, avslutter Revheim.

Slik sender du e-postadresser og telefonnummer på dine ansatte trygt til DNB:

For å oppdatere e-post og telefonnummer til dine ansatte kan du gjøre det i nettbanken på samme sted som du oppdaterer lønnsopplysningene. Du kan også sende oss melding via postboksen på samme sted.

Endringer i innskuddspensjonsloven vedtatt i desember 2018:

Etter innskuddspensjonsloven § 2-7 skal arbeidsgiver informere arbeidstakerne om regelverket for pensjonsordningen. Det skal legges vekt på å gi arbeidstakerne et godt bilde av medlemmenes rettigheter, pensjonsinnskuddene og hvilken pensjon disse kan forventes å gi.

Viktige pensjonsbegreper:

Egen pensjonskonto: Innskuddspensjon er sparing til pensjon gjennom arbeidsgiver. Når man slutter får man et pensjonskapitalbevis som viser oppspart pensjon. Når egen pensjonskonto kommer 1. februar 2021 vil alle som har innskuddspensjon få en pensjonskonto. Da samles innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis på ett sted – helt automatisk. Det betyr bedre oversikt, lavere kostnader og muligheter for mer i pensjon.​

Man får pensjonskontoen der man har innskuddspensjon i dag, men man har full frihet til å velge en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt.

Innskuddspensjon: Arbeidsgiver betaler hver måned et beløp for sine ansatte som skal bli pensjon den dagen hen ikke lenger arbeider. Norske arbeidsgivere er pålagt å spare pensjon for sine ansatte, og de betaler en viss prosent av lønnen til sine ansatte til pensjonssparing. Bedriften må minimum betale 2 % av lønnen mellom 1 og 12 ganger G (folketrygdens grunnbeløp), men de har mulighet til å betale så mye som 7 % fra første krone til 7,1 G og hele 25,1 % for inntekt mellom 7,1 og 12 G. Innbetalingene fra arbeidsgiver og avkastningen på pengene som spares, utgjør til sammen pensjon fra arbeidsgiver. Det er den ansatte som bestemmer hvordan pengene skal investeres. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2020 er 101.351 kroner.

Pensjonskapitalbevis: Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjonskapital fra en innskuddspensjonsordning hos en tidligere arbeidsgiver. 

Merk: Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om investeringer, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning aldri er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, dyktighet, risiko, samt kostnader ved kjøp, vedlikehold og salg. Avkastningen kan også bli negativ.