Skal du starte AS? Se hvordan det skal gjøres steg for steg

Når du skal starte AS, kan denne listen være til god hjelp og følg den punktvis.

Lesetid 2 min lesetid
Publisert 24. nov 2015
Artikkelen er flere år gammel

1. Stiftelsesdokumenter og vedtekter

Du må selv utarbeide stiftelsesdokumenter og vedtekter, dette kan du gjøre selv eller du kan få hjelp av revisor, regnskapsfører eller advokat til dette. Dokumentene har faste formkrav og signeres av de som skal stifte selskapet. Se eksempel på stiftelsesdokument her.

2. Åpningsbalanse
Skal aksjekapitalen kun bestå av kontantinnskudd, er det ikke lenger krav om revisorbekreftelse av åpningsbalanse (nytt fra 1. juli 2013). Men, en revisor må bekrefte åpningsbalanse med et eget skriv dersom aksjeinnskudd skal skje med annet enn penger, selskapet skal bli part i en avtale eller noen skal gis enkelte typer særskilte rettigheter.

3. Åpning av konto
Det neste du skal gjøre er å få åpnet en konto for innbetaling av aksjekapital. DNB krever signerte stiftelsesdokumenter og vedtekter. I tillegg til dette skal du fylle ut et skjema ”Ny bedriftskunde i DNB”

4. Dette gjør banken
Banken åpner konto der du kan sette inn aksjekapitalen for selskapet, minimum 30.000 kroner. Kontoen vil være sperret til selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer og avtaler for konto, kort og nettbank er signert og returnert banken.

5. Bekreftelse av innbetalt aksjekapital
Når du har satt inn aksjekapitalen, gir du beskjed om dette til DNB. Rådgiver i banken vil kunne bekrefte aksjekapitalen med et skriv, samt bekrefte dette elektronisk via www.altinn.no (om du selv står for registreringen).

6. Registreringen i Altinn.no
Gjør du registreringen av firmaet ditt elektronisk via www.altinn.no, skal alle dokumentene legges inn her. Dette er: stiftelsesdokument, vedtekter, åpningsbalanse (se punkt 2) og bekreftelse av aksjekapital.

7. Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor
På www.altinn.no får du beskjed om å laste opp vedlegget «Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor», for deretter å oppgi organisasjonsnummeret til den som skal signere dette vedlegget digitalt. Her skal det legges inn organisasjonsnummer til DNB Bank ASA, nr. 984 851 006.

8. Brønnøysundregisteret/Altinn.no
Ønsker du hjelp med registrering i Altinn.no eller lurer på om du har levert riktige dokumenter, ta kontakt med Brønnøysundregisteret.

9. Prosess hos Brønnøysundregisteret
Når alle korrekte dokumenter er levert Brønnøysundregisteret (evt via www.altinn.no), tar det normalt to-fem dager før selskapet er registrert og organisasjonsnummer er klart.

10. Selskapet er registrert
Når du mottar organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene og dette er søkbart via www.brreg.no, sender du firmaattest og oppdatert aksjeeierbok til rådgiver i DNB – konto, kort og nettbank kan nå klargjøres.