Presidentvalget er uviktig støy

For politikken er det svært viktig hvem som styrer, vi sparere bør derimot kontrollere det vi kan kontrollere.

Lesetid 4 min lesetid
Publisert 09. nov 2020
Artikkelen er flere år gammel
FRODIG: Aksjemarkedet gir muligheter til avkastning, men kontroller det du kan kontrollere, sier Thomas Furuseth. Foto: NTB scanpix

Det er åpenbart viktig for et land hvem det er som styrer. Valget av Donald Trump i 2016 og Brexit har blitt hevdet var proteststemmer fra en middelklasse som ikke lenger får være med på velstandsutviklingen.

Nordmenn uten britisk eller amerikansk pass har derimot ingen innflytelse på disse sakene. Som sparere kan vi imidlertid bli truffet av at verdien av våre sparepenger får seg et midlertidig verdifall. Da det er ekstra viktig å kontrollere det man kan kontrollere.

Kort liste

Det er en relativt kort liste over hva du kan kontrollere:

  1. Hvor mye du sparer
  2. Hva du sparer i
  3. Hvordan du kjøper og selger

Alle de tre er viktige, men listen er forsøkt prioritert. For eksempel, dersom du kjøper på topp og selger etter en halvering, så er det ikke en krise dersom du gikk inn med 5 000 kroner. Selv om punkt tre er nederst på listen, er det den jeg fokuserer mest på i dag, fordi det er der vi lettest blir påvirket under markedssvingninger.

Spareavtale

En spareavtale i fond gjør at du og jeg setter av et fast beløp hver måned. La denne gå sin gang uavhengig av været på børsen. Faktisk er det slik at for dem som fortsatt er i sparefasen, og har lang tid igjen til bruk av midlene, kommer bedre ut ved å spare gjennom et børsfall. Du plukker opp flere aksjer og rentepapirer til en lavere pris.

I aksjefond har vi enten en porteføljeforvalter som jobber for oss, og vi har vanligvis kjøpt så mange forskjellige aksjer og rentepapirer gjennom fondet at en nedtur er en god mulighet til å sette flere penger til verks. Så lenge vi velger veldiversifiserte fond som har en god spredning på bransjer og regioner, vil vi være godt skodde.

I motsatt ende bør vi gradvis trappe ned aksjeandelen når tiden nærmer seg til bruk av sparepengene. Det vil hindre at vi får et børsfall rett før uttaket og det ikke er nok tid til å hente inn det tapte.

Unngå at støy påvirker deg

Sparing i aksjefond er langsiktig sparing. Tradisjonelle fond egner seg dårlig til trading*. Derfor bør alle som sparer legge opp til å spare på en måte som gjør at man kan holde ut i tykt og tynt. For alle praktiske formål betyr det at man har nok nødreserver tilgjengelig i bankkonto, tilstrekkelig investert i sikre rentefond og at man er komfortabel med andelen investert i aksjefond og rentefond med høy risiko. Det betyr også at gjelden er på et komfortabelt nivå og at gjeldsrenten ikke er høyere enn forventet avkastning i annen sparing.

Faren er at vi blir revet med og at vi ser på sparingen på samme måte som når vi går inn i et kasino. Det er mye som tyder på at høyt transaksjonsvolum øker risikoen for at man kjøper og selger på ugunstige tidspunkter.

Et triks for å kunne leve med støyen; velg et kombinasjonsfond med en aksjeandel du er komfortabel med. I kombinasjonsfond syns ikke svingningene i aksjene like mye. 

Bli mentalt forberedt på svingninger

Nødetater, forsvaret og bedrifter øver jevnlig på krise. Det er for å forberede seg på ulike situasjoner, selv om hver krise er unik. I aksjemarkedet er børsfall en helt normal situasjon som kommer med ujevne mellomrom, også her vil hvert børsfall være unikt.

Når forsidene til alle avisene skriker «Gjør noe, alt faller», så bør du allerede ha mentalt forberedt deg på dette. Dersom ingenting annet enn kursene har endret seg, så bør du mest sannsynlig gjøre ingenting. Hvis det smerter for mye å se verdiene falle, så bør du ta en pause på noen dager. Deretter bør du tenke godt gjennom hva det er som gjør at du har tatt for høy risiko, og redusere til et nivå du kan leve med i tykt og tynt. 

Når noe faktisk endrer seg

Vi opplever alltid at noe endrer seg. Vi kan få ny jobb, ny kjæreste, miste jobben eller få nytt barn. Med slike store endringer bør det også utløse en gjennomgang av budsjettet og sparingen så snart man er klar for det. Desto mer drastiske endringer som skjer i livet, desto mer drastiske tiltak kan man bli tvunget til å gjøre.

Hvis det i tillegg kommer børsuro, så er det selvsagt uheldig, men beslutningen om salg kan bli stående fordi de andre faktorene er viktigere. Men, dette vet selvsagt dem det rammer best selv.

Konklusjonen blir stående: Dersom ingenting annet har endret seg enn aksjekursene, bør du sannsynligvis gjøre ingenting. 

Det kan være vanskelig nok. 

* Børsnoterte fond handles som aksjer og kan dermed brukes mer aktivt for de som ønsker denne muligheten. Artikkelen handler om sparing i veldiversifiserte fond, i enkeltaksjer vil du måtte gjøre andre vurderinger.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment verken som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning.  Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.