Kombinasjonsfond

smilende mann
Aktiv fondene er for deg som ønsker enkle og trygge spareløsninger. Her gjør forvalteren jobben for deg. Du trenger bare å velge hvor mye aksjer du ønsker. Mange velger å spare i DNB Aktiv 50.
DNB Aktiv 100
100 % aksjer
Du ønsker høy avkastning og skal spare lenger enn 6 år. Du tåler at verdien svinger tildels mye underveis.
aktiv 100
DNB Aktiv 80
80 % aksjer
Du skal spare 5-6 år eller mer, og tåler moderate til høye svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 80
DNB Aktiv 50
50 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og tåler moderate svingninger på pengene dine for å ha mulighet til å oppnå litt høyere avkastning enn i Aktiv 30.
aktiv 50
DNB Aktiv 30
30 % aksjer
Du skal spare 3 år eller mer, og ønsker lite svingninger på verdien av pengene dine.
aktiv 30

Kombinasjonsfond passer for deg som ønsker:

 

  • god avkastning på sparepengene men ikke ønsker like store verdisvingninger som i et aksjefond
  • enkle spareløsninger
  • at profesjonelle forvaltere bytter mellom ulike aksje- og rentefond ut fra fondets rammer

 

 Passer ikke for:

  • deg som ikke tåler at avkastningen kan bli negativ i perioder

Slik kjøper du fond

mobil bussen

Ønsker du å investere i DNBs fond kan du enkelt gjøre dette i nettbanken. Skal du investere et større beløp, eller ønsker å se på en helhetlig porteføljesammensetning, anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre rådgivere.

  • Klikk kjøp fond 
  • Logg deg på vår nettbank
  • Dersom du ikke allerede er kunde hos oss, blir du dette automatisk
  • Start sparingen direkte
  • Kjøp fond i Spare

Se også

» Aksjefond
» Indeksfond
» Rentefond